JAZZ - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

JAZZ

Description:

JAZZ Modern popul rn hudba Z klady jazzu Africk lidov hudba otroci do Ameriky p iv eli sv zvyky, ob ady, hudbu, zp v a tanec. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:181
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 10
Provided by: Martin1013
Category:
Tags: jazz | jazz | what

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: JAZZ


1
JAZZ
 • Moderní populární hudba

2
Základy jazzu
 • Africká lidová hudba otroci do Ameriky
  priváželi své zvyky, obrady, hudbu, zpev a tanec.
 • Znaky 1. výrazný rytmus polyrytmus, 2.
  opakující se melodicko rytmické motivyriffy
 • Ukolébavky, pracovní písne, duchovní sborové
  písne spirituály

3
Základy jazzu
 • Blues vývoj z halekacek z dob otroctví, hudba v
  pomalejším volném tempu se smutným
  rázem
 • Minstrelská predstavení v orchestru hráli
  beloši s nacernenými tváremi, hl.
  úlohu hrálo banjo.(synkopický rytmus)
 • Ragtime styl hry banja prejalo piano
 • Tato hudba se hrála v Chicagu a Saint Louis
 • konec 19.století - synkopické orchestry.

4
Vznik jazzu

Prelom 19. a 20 století Centrem se stalo New
Orleans. Kombinace dechovky, ragtimu a dalších
zmínených hudebních vlivu.
5
Druhy jazzu
 • POCHODOVÝ JAZZ

Trubka, klarinet, trombon, bicí, suzaphon
upravená tuba, banjo
6
Druhy jazzu
 • KLASICKÝ JAZZ

Trubka,klarinet, trombon, bicí, kontrabas,
kytara, piano
7
Významní jazzmani
 • Scott Joplin
 • nejvýznamnejší autor ragtimu,
 • predstavitel pochodového jazzu

8
Významní jazzmani
 • Louis Amstrong
 • nejvýznamnejší predstavitel
 • jazzové hudby 20. století,
 • vynikající trumpetista, zakladatel
 • nových prvku hry a osobitého zpevu
 • mistr improvizace

9
ZDROJE
 • Charalambidis A . Hudební výchova pro 8. rocník
  základní školy. Praha SPN, 2002, 24-35 s. ISBN
  80-7235-041-2.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com