Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 69e906-NThiMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: OEM Created Date: 5/7/2004 9:24:52 AM Document presentation format: P edv d n na obrazovce – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:7
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: tyflokabi
Learn more at: http://www.tyflokabinet-cb.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Projekt Integrace žáku se zrakovým handicapem
do oboru "Masér sportovní a rekondicní"
CZ.1.07/1.2.15/02.0028
Datum školení 17.4.2014
Téma? Práce s informacními a komunikacními
technologiemi, ? Práce s kompenzacními pomuckami
pro zrakove handicapované
Prednášející Ing. Jan Steringa Email
reditel_at_tyflokabinet-cb.cz
2
Informacní technologie pro zrakove
znevýhodnené (kompenzacní technologie) 1.
digitální lupa PC se softwarem umožnující
zvetšování a transformaci obrazu, napr.
prebarvování, volbu pohledu, delení obrazovky,
zmeny kurzoru, zvýraznování 2. PC s hlasovým
výstupem PC s odecítacím softwarem a hlasovou
syntézou (doplnitelný o braillský displej) 3.
kombinace lupy a odecítace
3
Digitální lupa - pocítac s kompenzacním SW
4
Grafická reprezentace rastrových dat
R
74
G
93
B
21
sub-pixely
5
Grafické formáty - RASTR
? popisuje jednotlivé body obrázku ? zvetšování
obrazu multiplikace bodu ? zmenšování
redukce bodu
6
Písmo - citelnost fontu (patková a bezpatková
písma)
slévání písmen
7
(No Transcript)
8
Písmo - citelnost fontu (tucné písmo)
škálování šedi "barevné" prechody
9
Písmo - citelnost fontu (naklonené písmo)
výpadky bodu
10
Grafické formáty - VEKTOR
 • ? na rozdíl od Rastru matematicky popisuje
  objekty
 • - souradnice pocátku, konce parametry
 • - pocátek a smernice
 • ? obraz je tvoren ze základních prvku
 • - bod, linie, krivka, základní 3D telesa
 • ? pri zmene velikosti objektu nedochází
 • k rastrovacímu efektu
 • (vetšina fontu TrueType je definována pomocí
  Bézierovy krivky)

11
Autonomní prístroje "All in One" s OCR a
hlasovým výstupem
12
Speciální hardware
13
Speciální klávesnice pro ovládání kompenzacního
software ZoomText
14
Braillský displej hmatový displej
15
Braillská tiskárna
16
Dekuji za pozornost
About PowerShow.com