Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to view - id: 72e643-YTg4MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: T140 Last modified by: ivancikova Created Date: 12/9/2005 1:26:34 PM Document presentation format: Prezent cia na obrazovke – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:65
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 20
Provided by: T140
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Ústav výrobných technológií
 • Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
 • Katedra zvárania a zlievarenstva

Doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
2
Technologické študijné programy na bakalárskom
štúdiu
 • Výrobné technológie
 • Pocítacová podpora výrobných technológií

Technologické študijné programy na inžinierskom
štúdiu
 • Obrábanie a montáž
 • Pocítacová podpora návrhu a výroby
 • Priemyselné a umelecké zlievarenstvo
 • Zváranie

3
Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
Laboratórium Programovania NC strojov
4
Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
Moderné CNC obrábacie stroje
5
Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
Ucebna RE/CAD/CAM/CAQ
6
Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
Digitalizácia trupu lietadla SHARK
Referencné body na trupe lietadla
Naskenovaný a upravený digitálny model trupu
lietadla
Model lietadla SHARK UL SPORT SHARK
Rozpätie 7,9 m 9,2 m
Dlžka 6,7 m 6,7 m
Hmotnost 275 kg 300 kg
Štandardný motor Rotax 912 S - 75 kW (100 HP) Rotax 912 S - 75 kW (100 HP)
Farebná mapa odchýlok tvaru (CAD model
naskenovaný model)

7
Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
Príklady uplatnenia technológie tvárnenia
Plošné tvárnenie
 • Strihanie
 • Ohýbanie
 • Tahanie

8
Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
Príklady uplatnenia technológie tvárnenia
Objemové tvárnenie
 • Kovanie
 • Pretlacovanie
 • Valcovanie
 • Ubíjanie a iné

9
Súcasné a perspektívne strojové vybavenie v
oblasti tvárnenia
Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
1
10
Softvérové vybavenie v oblasti tvárnenia
Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
CAD programy
Catia V5
CAE programy
MSC.SuperForge MSC.SuperForm Dynaform Moldex3D
11
Katedra zvárania a zlievarenstva
Oprava sochy Schöne Náciho
Socha po poškodení
Socha po oprave
12
Robotizované pracovisko na zváranie a delenie
laserovým lúcom
Katedra zvárania a zlievarenstva
13
Robotizované pracovisko na zváranie a delenie
laserovým lúcom
Katedra zvárania a zlievarenstva
14
Katedra zvárania a zlievarenstva
Zváranie výbuchom
15
Katedra zvárania a zlievarenstva
Výroba súciastok odlievaním
Voskový model vrchnej a strednej casti pamätnej
dosky

16
Katedra zvárania a zlievarenstva
Odliata pamätná doska

17
Katedra zvárania a zlievarenstva
Umelecké odliatky
Soška OTO

18
Katedra zvárania a zlievarenstva
Umelecké odliatky

19
 • Nové priestory
 • Nová technika
 • Nové možnosti

Budúcnost Ústavu výrobných technológií sa stáva
realitou
About PowerShow.com