Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 78498c-MzE1MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Roland Jaros Document presentation format: Prezent cia na obrazovke Other titles: Tahoma Arial Times New ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:40
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: samp94
Learn more at: http://www.samp.sk
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Poistovna versus Spotrebitel prítomnost a
budúcnost Slovenská asociácia poistovní
december 2006
2
 • Slovenská asociácia poistovní
 • záujmové združenie komercných poistovní
 • funkcia zastupuje, chráni a presadzuje spolocné
  záujmy clenov vo vztahu k orgánom štátnej správy,
  iným právnym subjektom, verejnosti a zahraniciu
 • cinnost zameraná na oblast ekonomiky poistenia,
  legislatívy, vzdelávania a propagácie
  poistovníctva ako celku

3
 • Slovenská asociácia poistovní
 • K 31. októbru 2007
 • Riadni clenovia clenské poistovne 24
 • Stáli pridružení clenovia asociácie
  3
 • Slovenská asociácia poistovní je riadnym clenom
  CEA (Comité Européen des Assurances) Európskeho
  združenia národných asociácií poistovníctva

4
Predpísané poistné za jednotlivé clenské
poistovne (v tis. SK) k 31.12.2006
5
Predpísané poistné za jednotlivé clenské
poistovne (v tis. SK) k 30.06.2007
6
 • Úcast na ochrane spotrebitela
 • ochrana spotrebitela na financnom trhu
 • Informovanost
 • Mimosúdne riešenie sporov
 • 2. Financné vzdelávanie
 • Informovanost obyvatelstva
 • Regulácia vzdelávania sprostredkovatelov
 • 3. Regulácia sprostredkovania
 • Pravidlá sprostredkovania a poradenstva
 • Pravidlá vztahu sprostredkovatela a poradcu ku
  klientovi

7
 • Vlastná ochrana spotrebitela
 • Ochrana podnikania európsky štandard
 • Pravidlá cinnosti poistovne stanovené zákonom
 • Záväzky voci poisteným kryté technickými
  rezervami
 • Garancné schémy ?
 • Informovanost spotrebitela
 • Porovnávanie nákladov na poistenie ?
 • Povinnosti poistovne podla 792a OZ
 • Mimosúdne riešenie sporov
 • Ombudsman
 • Rozhodcovský súd

8
Financné vzdelávanie
 • I. Informovanost spotrebitela
 • Porovnávanie nákladov na poistenie
 • Jednotný spotrebitelský informacný portál
 • Úskalia špecifickost poistného produktu
 • poistné nie sú poplatky
 • 2. Povinnosti poistovne podla zákona
 • Pred uzavretím zmluvy
 • Pocas existencie zmluvy
 • Zmluvy uzavierané cez sprostredkovatela
 • 3. Propagácia poistenia
 • Nie sú pravidlá

9
Financné vzdelávanie
 • II. Regulácia vzdelávania
 • Koordinacné centrum
 • Metodika
 • Prieskumy
 • Informacný portál
 • Mediálne kampane
 • Ucebné programy
 • Vzdelávací inštitút resp. koordinovaná siet
 • Sústavné vzdelávanie licencovaných/registrovaných
  sprostredkovatelov
 • Skúšky odbornej spôsobilosti
 • Certifikácia podmienka na udelenie povolenia

   
10
Regulácia sprostredkovania a poradenstva
Poistenie podnikatelov
 • Zjednotenie pravidiel pre sprostredkovanie/poraden
  stvo
 • Pre celý financný trh
 • Rozlíšenie sprostredkovatel a poradca
 • Spresnenie pravidiel vztahu sprostredkovatel vs
  klient
 • Stanovit jasné pravidlá
 • Vymáhat ich dodržiavanie
 • Vymožitelnost náhrady škody

11
Uznesenie vlády c.624 /2007
 • Jún 2008 - návrh legislatívnych zmien ochrany
  spotrebitela
 • Dec. 2008 -informacný portál
 • Jún 2008 - inštitucionálne zabezpecenie
  (ombudsman)
 • Jún 2008 koordinacné centrum
 • Jún 2008 jednotná právna úprava
  sprostredkovania a poradenstva

12
Kontaktné informácie
www.slaspo.sk Slovenská
asociácia poistovní
slaspo_at_slaspo.sk
About PowerShow.com