Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 75f4de-Y2JlMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: SAP Last modified by: s Created Date: 3/16/2004 6:59:34 AM Document presentation format: P edv d n na obrazovce – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:110
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 83
Provided by: sap116
Learn more at: http://www.autosap.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu 19. ríjen 2011 Vedoucí projektu
Ing. Vladimír Volák Odborný garant Prof. Ing.
Jan Macek, DrSc
2
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu Program 9.30 - 10.00 Registrace
úcastníku 10.00 - 10.05 Úvod, Ing. Vladimír
Volák - vedoucí projektu 10.05 - 11.00
Predstavení strategické výzkumné agendy 11.30 -
11.50 Diskuze 11.50 - 12.00 Závery
semináre 12.00 Obcerstvení
Rídí Ing. Ladislav Glogar, clen
predstavenstva Sdružení automobilového prumyslu
3
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu
 • Základní údaje
 • - založena v listopadu 2009 (projekt predložen
  v listopadu 2009)
 • - 8 clenu - z toho 1 vysoká škola, 1 výzkumný
  ústav, 1 asociace a 5
 • výrobních podniku (CVUT v Praze, Ricardo,
  AutoSAP, Brisk, Hella
 • Autotechnik, Iveco Czech Republic, Škoda Auto,
  Visteon - Autopal)
 • TPVozidla pro udržitelnou mobilitu není
  samostatný právní subjekt,
 • vztahy mezi cleny jsou rešeny uzavrenou
  smlouvou
 • - http//www.tp-vum.cz

4
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu Organizacní schéma
5
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu
Osnova SVA
1) Úvod 2) Technologická platforma - spolecenská
smlouva o ustavení, clenská základna,
organizacní struktura, zástupci v EU 3) Duvody
vzniku TP (TP v CR a EU s vazbou na automobilový
prumysl) 4) Automobilový prumysl - soucasný stav
(konkurenceschopnost, základní smery VaV,
národní politika VaV - vazba vliv krize) 5)
Závery z projektu EU v oblasti autoprumyslu 6)
Výzvy v rámci 7 RP. a aktivity EARPA 7)
Infrastruktura a vzdelávání (VaV kapacity v CR,
strategie v technickém vzdelávání) 8) Vlastní
návrh globální strategie v automobilovém
prumyslu - hnací jednotky a paliva -
bezpecnost dopravy - podvozky a karoserie
- elektrická a elektronická výbava vozidel
- inteligentní dopravní systémy v silnicní
doprave - mobilita a infrastruktura -
užití simulacních a virtuálních technik pro VaV v
automobilovém prumyslu - zpracování
materiálu a výrobní procesy 9) Príprava projektu
pro implementaci vytvorených strategií
6
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu
1) Analýza stavu ve svete - obecne -
spolecenské výzvy dekarbonizace (uhlík z
fosilních paliv, závislost na politicky
nestabilních regionech, bezpecnost a
spolehlivost dopravy, konkurenceschopnost) -
zhodnocení prínosu musí být komplexní, tj.
Well-to-Wheels a Craddle-to-Grave -
neexistuje rešení jen vozidly nebo
infrastrukturou - jde o interdisciplinární
problém s nejednoznacným optimálním rešením
7
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu
2) Priority VaV doporucené pro CR - nutno
vzít v úvahu vnitrní dopravní a energetickou
situaci CR i export výrobku ceského prumyslu s
nadnárodním vlastnictvím na typické trhy - TP
se zabývá vozidly samotnými, ale neignoruje
vazby na infrastrukturu, zpracovávanou v
dalších TP
8
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu
Vlastní návrh globální strategie v automobilovém
prumyslu - 8.1 hnací jednotka a paliva
- 8.2 bezpecnost dopravy - 8.3
podvozky a karoserie - 8.4 elektrická a
elektronická výbava vozidel - 8.5
inteligentní dopravní systémy v silnicní doprave
- 8.6 mobilita a infrastruktura - 8.7
užití simulacních a virtuálních technik pro VaV
v automobilovém prumyslu - 8.8
zpracování materiálu a výrobní procesy
9
Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou
mobilitu Vlastní návrh globální strategie
v automobilovém prumyslu predstaví vedoucí
pracovních skupin - Hnací jednotka a paliva,
Prof. Ing. Jan
Macek, DrSc. - Bezpecnost dopravy,
Ing. Jan Vodstrcil -
Podvozky a karosérie,
Ing. Vladimír Volák - Elektrická a
elektronická výbava vozidel, Ing. Karel
Bill, MBA,
Ing.
Oldrich Rybnikár - Inteligentní dopravní
systémy (ITS) v silnicní doprave, vazba na
silnicní vozidla,
Doc. Ing.
Jaroslav Machan, CSc. - Mobilita a
infrastruktura,
Ing. Jan Vodstrcil - Užití simulacních a
virtuálních technik pro VaV výrobku
v automobilovém prumyslu,
Doc. Ing.
Jaroslav Machan, CSc. - Zpracování materiálu a
výrobní procesy, Ladislav Vopravil
10
 • 8.1 Hnací jednotka a paliva
 • Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
 • Ceské vysoké ucení technické

11
8.1 Hnací jednotka a paliva
 • Analýza stavu ve svete
 • 2) Priority doporucené pro CR
 • 3) Casový program VaV pro pokrytí priorit
 • a jejich relativní závažnost
 • 4) Diskuse - ruzné

12
8.1 Hnací jednotka a paliva
 • Analýza stavu ve svete - hnací jednotka a zdroje
 • akumulované energie - paliva
 • - spolecenské výzvy dekarbonizace,
  konkurenceschopnost
 • prumyslu)
 • - neexistuje jedno rešení, hledá se vyvážený
  pomer
 • evoluce (downsized spalovací motory,
  alternativní paliva,
 • pokrocilé adaptivní rízení a prevodová
  ústrojí s více stupni
 • volnosti) a revoluce (ciste elektrické
  vozidla) a jejich
 • kombinace ve forme hybridu
 • - vedle hnací jednotky nutné zásahy na vozidle,
 • v integrovaném rízení, v materiálech a
  výrobních
 • technologiích.

13
8.1 Hnací jednotka a paliva
 • 1) Analýza stavu ve svete - výhled ERTRAC

14
8.1 Hnací jednotka a paliva
 • 1) Analýza stavu ve svete - spotreba energie a
  hustoty energie

NEDC spotreby Tank-to-Wheels (dole ideální
e-mobil)
15
8.1 Hnací jednotka a paliva
 • 1) Analýza stavu ve svete - príklad WTW

Porovnání soucasného stavu (budoucí požadavek EU
až 50 g CO2/km) s reálnými možnostmi v závislosti
na dráhové spotrebe - príklad pro vodík. 1
kWh3.6 MJ
16
8.1 Hnací jednotka a paliva
 • 2) Priority VaV doporucené pro CR 1/3
 • neexistuje jediné rešení pro energetické,
  environmentální a socioekonomické požadavky
  vcetne konkurenceschopnosti na vznikajících
  trzích
 • musí být vázáno i na vývoj evropské a svetové
  energetiky
 • hnací jednotky ve dvou casových horizontech a
  dvou provedeních (spalovací motory,
  elektromobily, hybridy) synergií postupného
  zavádení nových paliv a infrastruktury i
  postupné elektrifikace.

17
8.1 Hnací jednotka a paliva
 • 2) Priority doporucené pro CR 2/3
 • a) VaVaI pro spalovací motory se zvýšenou
  úcinností a jejich komponenty pri provozu na
  fosilní paliva, biopaliva 1. a 2. generace pro
  vozidlové i pro mimosilnicní použití (spalování,
  downsizing, emisní systémy, rízení) v mestském i
  mimomestském provozu
 • b) flexibilní spalovací motory na syntetická
  paliva a biopaliva vyšších generací (sdílení
  výkonu s dalším zdrojem, prizpusobivost palivum,
  kompenzace sníženého výkonu, odpadní energie,
  adaptivní a prediktivní rízení)
 • c) komponenty alternativních hnacích jednotek
  (pokrocilé mechanické prevodovky a delice,
  elektrické komponenty hybridu a elektromobilu)
  pro mestský i mimomestský provoz. Bezpecnost.
  Vazby na infrastrukturu. ?

18
8.1 Hnací jednotka a paliva
 • 2) Priority doporucené pro CR 3/3
 • d) hnací jednotky nových koncepcí (prevodová
  ústrojí, koncepce pohonu, vcetne hybridních a s
  palivovými clánky, systémy akumulace energie,
  rídicí systémy)
 • e) výroba a infrastrukturních opatrení pro
  alternativní paliva a provozní tekutiny
  spalovacích motoru a elektromobilu (prednostne
  nefosilní syntetická paliva biomasa, odpady
  skladování, distribuce kapalin i plynu)
 • f) materiály hnacích jednotek v návaznosti na
  jejich koncepci a konstrukci (hmotnost, chemická
  aktivita pro katalyzátory, magnetické,
  piezoelektrické, termoelektrické materiály,
  multifunkcnost, tvarová riditelnost kompozity,
  nanomateriály a recyklace)

19
8.1 Hnací jednotka a paliva
3) Casový program VaV pro pokrytí priorit
a jejich relativní závažnost
zlepšené spalovací motory palivove flexibilní
motory komponenty alternativních pohonu pohony
nových koncepcí výroba a infrastruktura
paliv materiály hnacích jednotek
2015 2020 2025

20
 • 8.2 Bezpecnost dopravy
 • ERTRAC do roku 2030 požadováno snížení
 • zdravotních následku nehod o 60
 • a materiálních škod o 70
 • Ing. Jan Vodstrcil
 • Iveco Czech Republic, a.s.

21
8.2 Bezpecnost dopravy
1) Analýza stavu ve svete - kompatibilita
vozidlo-prostredí-ridic - prevzetí nebo
podpora reakcí ridice - bezpecnostní systémy
- podrobný výzkum reálných nehod -
provozní bezpecnost
22
8.2 Bezpecnost dopravy
 • Kompatibilita vozidlo-prostredí-ridic
 • Prevzetí nebo podpora reakcí ridice
 • ridic (cyklista, chodec) jako senzor i akcní clen
  vazby mezi vozidlem a prostredím
 • 71 nehod zpusobeno chybou identifikace
  (nepozornost, nedostatecné overení)
 • podpurné systémy - vývoj technický a etický
 • optické i elektronické prostredky zviditelnení
 • únava úcastníku, psychologie a etika chování

23
8.2 Bezpecnost dopravy
 • Bezpecnostní systémy
 • vývoj pasivních prvku pro okrajové skupiny
 • adaptace vozidel na typické prostredí
 • prednárazové a post-crash systémy
 • výbava nejen vozidel (prilby, mekká dlažba)
 • rozširování prvku do dalších kategorií vozidel
 • vývoj pasivní bezpecnosti alternativních vozidel

24
8.2 Bezpecnost dopravy
 • Podrobný výzkum reálných nehod
 • Nutnost získání reálných dat pro podporu vývoje
 • Overení reálné funkcnosti vyvinuté techniky
 • Nedostatecnost statistik
 • Provozní bezpecnost
 • výchova odborníku na nové technologie
  (konstrukce, výroba, rízení, servis)
 • Príprava záchranných složek
 • Vývoj technik a postupu pro ošetrení nehod
  vozidel s alternativními pohony

25
8.2 Bezpecnost dopravy
 • 2) Priority doporucené pro CR
 • - pokrocilé prvky pasivní bezpecnosti
 • - pokrocilé prvky aktivní bezpecnosti
 • - prvky integrované bezpecnosti
 • - podpurná opatrení pro zvyšování
  bezpecnosti
 • OBMENA VOZOVÉHO PARKU

26
8.2 Bezpecnost dopravy
VaV pokrocilých prvku pasivní bezpecnosti
 • bezpecnost vozidel s alternativními pohony
 • VaV prostredku pro zvýšení identifikovatelnosti
  zranitelných úcastníku
 • adaptivní systémy pro osoby nestandardní
 • príprava legislativních nástroju pro výrobu
  vozidel s alternativními pohony

27
8.2 Bezpecnost dopravy
VaV prvku aktivní bezpecnosti vozidla
 • LDWS
 • noktovizorové systémy
 • optimalizace bezpecnosti vozidel s ohledem na
  typické prostredí
 • detekce únavy ridice
 • zlepšení kvality odpocinku ridice
 • zlepšení prehledu ridice nad okolím vozidla
 • príprava norem (legislativa, etika) pro výrobu
  samostatne reagujících vozidel

28
8.2 Bezpecnost dopravy
VaV integrované bezpecnosti vozidla
 • integrace vozidla do dopravního systému
 • adaptace vozidel pro ridice s nestandardním
  chováním
 • VaV OBD a materiálu, zajištujících bezpecnost
  vozidla po celou dobu životnosti
 • harmonizace evropské legislativy
 • výchova úcastníku provozu s ohledem na pokrocilé
  konstrukce vozidel a systémy IB
 • príprava legislativního rámce pro rešení nehod
  pokrocilých vozidel

29
8.2 Bezpecnost dopravy
3) Casový program VaV pro pokrytí priorit a
jejich relativní závažnost
Pokrocilé prvky pasivní bezpecnosti Pokrocilé
prvky aktivní bezpecnosti Integrovaná
bezpecnost Podpurná opatrení infrastruktury
2015 2020 2025

30
 • 8.3 Podvozky a karoserie
 • Ing. Vladimír Volák
 • RICARDO Prague s.r.o.

31
8.3 Podvozky a karoserie
 • Celosvetový vs. lokální vývoj konstrukce vozidel
 • Priority v konstrukci vozidel
 • ekonomicnost vozidel
 • ekologie
 • výkonnost, bezpecnost, spolehlivost a jízdní
  komfort
 • Technické prostredky dosažení cílu
 • snižování spotreby - redukce jízdních odporu
  (hmotnost, trení,
 • valivý odpor, aerodynamický odpor
 • optimalizace emisí a odpadu - plynné
  škodliviny, hluk, EMC, recyklace
 • investice do inovací, využití nových materiálu
  a technologií,
 • optimalizace konstrukce a vývojových prací
 • Stavba podvozku a karoserie, zde stavba vozidla,
  s vyjímkou pohonného retezce je komplexní
  problematika vyžadující rešení jednotlivých
  komponentu a systému v kontextu konstrukce celého
  vozidla. Teprve kombinace a spolupráce
  jednotlivých systému a komponentu definuje
  vlastnosti celého vozidla, jeho výkony a jeho
  pusobení na naše prostredí.

32
8.3 Podvozky a karoserie
 • Hlavní oblasti související s konstrukcí vozidla
 • rámy a karoserie
 • nápravy, zavešení kol, systémy odpružení
 • uchycení kol, rízení a posilovace
 • elektronika a podpurné systémy
 • pneumatiky
 • vývoj podvozku
 • Subkapitoly se venují základním komponentnum
  urcujícím z hlediska výsledných vlastností
  vozidla a profesní struktury. Podstatná cást RD
  aktivit spocívá na externích dodavatelích, což
  rozširuje technické možnosti, zefektivnuje RD
  investice a výdaje, ale také podstatným zpusobem
  prerozdeluje ekonomické toky.

33
8.3 Podvozky a karoserie
 • Rámy a karoserie
 • rám i karoserie jsou základní nosnou strukturou,
  která krome nosného-pevnostního poslání,
  definuje funkcní vlastnosti vozidla, urcuje
  disposici vozidla s ohledem na rozmístení
  hlavních funkcních uzlu plní, definuje prostor
  posádky, ložný prostor i funkcnost nástavby
 • optimalizace konstrukce a využití materiálu
  vcetne aplikace nových konstrukcních,
 • výpocetní, simulacních, a zkušebních postupu
 • aplikace nových materiálu a výrobních
  technologií (nerez, hliník, lamináty a
 • komposity, plasty, nano - materiály,
  sandwiche, atd.)
 • urcující vlastnosti karoserie - pasivní
  bezpecnost (deformacní vlastnosti),
 • aerodynamický odpor, hmotnost, tuhost
 • technicko-ekonomické parametry - použité
  materiály, technologie zpracování,
 • modularita, outsourcing, logistika
 • vývoj nových kategorií vozidel (SUV, off-road,
  ctyrkolky, trikes, EV)

34
8.3 Podvozky a karoserie
 • Nápravy, zavešení kol a systém odpružení
 • klasické nápravy komercních vozidel -
  modularita, outsourcing, servisovatelnost
 • zavešení kol osobních vozidel a standartní
  usporádání nebrání variabilite podle
 • konkrétních zadání - optimalizace konstrukce
  (závislost na nakupovaných
 • komponentnech, platformy), nové materiály,
  outsourcing, rízení podvozku -
 • chassis management
 • odpružení klasické, pneu a hydraulické (jízdní
  vlastnosti, ovladatelnost, jízdní
 • komfort) - konstrukcní optimalizace a rízení
 • tlumice - interakce pružících a tlumících
  jednotek a jejich rízení (semi- a aktivní
 • odpružení a tlumení, rheologické kapaliny,
  lineární elektromotory, rídící jednotky)
 • brzdové systémy (dle kategorie vozidla) -
  elektronizace rízení rozširuje funkcní
 • možnosti náprav jednotlivých kategorií a
  umožnuje zavádení nových funkcí vozidel
 • od ABS až po integrované rízení dopravy

35
8.3 Podvozky a karoserie
 • Uchycení kol, rízení a posilovace
 • funkcní požadavky - rostoucí nároky na brzdy,
  lepší geometrie, vetší jízdní
 • komfort
 • pomerne ustálené konstrukce obou náprav (mení se
  pouze provedení a
 • geometrie podle provozních a technologických
  nároku cílové skupiny
 • komponenty urcující smer vývoje
 • integrální ložiska, brzdové trmeny, chlazené
  kotouce, litá kola
 • elektrifikace trakce (centrální nebo kolové
  elektromotory, elektromotor
 • jako dynamický tlumic)
 • elektronizace (ABS, ASR, ESP, .... , x-by-wire,
  chassis management,
 • automatické funkce a integrální rízení)

36
8.3 Podvozky a karoserie
 • Elektronika a podpurné systémy rešeno i v dalších
  kapitolách
 • elektronika využita predevším jako informacní
  a kontrolní
 • bezpecnostní medium
 • informacní funkce - provozní, bezpecnostní,
  komunikacní automatické funkce -
 • ABS, ASR, EPS, rízení úpravy spalin (waste
  gate, AGR, regenerace katalytických
 • reaktoru, automatické funkce svetel.....
 • integrální rízení - v2x
 • dodatecné funkce - infotainment, provozní
  komfort (instrumentace, akcní cleny,
 • sedadla, ovládání, nové funkcní a informacní
  technologie, holografie,

37
8.3 Podvozky a karoserie
 • Pneumatiky
 • funkcní požadavky - bezpecnost, jízdní komfort,
  nízké valivé odpory tzn. nízká
 • spotreba paliva, životnost, bezhlucnost
 • konstrukce vývoj - nasazení CAD a simulace
  (omezená možnost využití), nové
 • materiály, technologie
 • funkcní omezení - kritický prvek aktivní
  bezpecnosti není možno uspokojive
 • specifikovat, vlastnosti se mení v prubehu
  provozu (tlak, opotrebení, kombinace
 • pneu, stárnutí pneu) a u podstatného procenta
  vozu kombinace vozu a
 • pneumatik odpovídá základním provozním a
  bezpecnostním požadavkum pouze
 • ve správne nahuštené prvovýbave
 • elektronizace chassis - výrazne lepší možnost
  využití vlastností materiálu,
 • korekce zásahu ridice a zvýšení bezpecnosti

38
8.3 Podvozky a karoserie
 • Bezpecnost (pouze z hlediska konstrukce vozidla)
 • Bezpecnost - aktivní i pasivní (obojí zakodováno
  v základní koncepci, konstrukci a výbave vozidla
  a rozvíjeno následnými zásahy ve prospech celkové
  bezpecnosti
 • aktivní bezpecnost - jízdní vlastnosti, poloha
  težište, rozložení vah, tuhost karoserie/rámu
  podle jednotlivých os
 • pasivní bezpecnost - celkové pevnostní a
  deformacní charakteristiky skeletu vozidla a
  dalších dílu podílejících se na deformacích i
  usporádání interiéru a výcnelky, otevírání dverí,
  požární odolnost, kotevní místa, sedadla, volant,
  nádrže, použité materiály, atd.)
 • elektronická bezpecnost (aktivní, pasivní i
  obecná) - informacní, organizacní, rízení
  bezpecnostních systému (chassis management,
  pre-crash, adaptivní zádržné systémy)

39
8.3 Podvozky a karoserie
 • Vývoj podvozku a kalibrace vozidla
 • vlastnosti vozidla nejsou dány jen kvalitou
  koncepce, vlastní konstrukce, volbou
 • kvalitních dodávaných komponentu a systému,
  ale v podstatné míre úcelnou
 • kombinací jednotlivých položek a naladením
  celého systému
 • teprve v prubehu realizace navrženého vozidla
  je možno zvažovat komplexní
 • vlastnosti vozidla a v urcité míre korigovat
  výsledek sofistikované práce konstrukce
 • (vcetne CAD, simulací a virtuálních prístupu)
 • presto konecnou fází je kalibrace vozidla
  postavená na zkušenosti a subjektivních
 • dojmech

40
8.3 Podvozky a karoserie
 • Vytipované priority v konstrukci podvozku a
  karoserií
 • nové koncepce podvozku pro sofistikované systémy
  pohonu a integrovaného rízení
 • uplatnení inteligentních silových prvku
 • lehká stavba podvozku a karoserie
 • vnejší aerodynamika z hlediska spotreby(vcetne
  vlivu nezbytného chlazení provozních medií)
 • vnitrní aerodynamika, filtrace, jízdní komfort
 • rízení proudení provozních medií
 • Ve stavbe vozidel existuje celá rada
  dílcích problematik, které není možno považovat
  za problematiku stavby vozidla, ale podstatným
  zpusobem ovlivní provozní a užitné vlastnosti
  vozidla (vývoj brzd, chladicu, elektromotory pro
  pohon v kolech, elektrické a elektronické prvky,
  a atd.)

41
8.3 Podvozky a karoserie
Možnosti ceského automobilového prumyslu
 • aktivní zapojení do koncernových RD projektu
 • inovace vlastního výrobního programu v souladu s
  globálními trendy s perspektivou rozšírení objemu
  dodávek a poctu odberatelu
 • vytváret podmínky pro rozvoj RD aktivit
  (vzdelávání, využívání moderních RD prístupu,
  využití outsourcingu vcetne akademických
  pracovišt, aktivní využití grantového financování
  RD)
 • hledání perspektivních produktu i mimo hlavní
  vytipované smery vcetne úzce zamerených projektu
  (rídící jednotky, elektrifikace pohonu, chladice,
  tlumice, využití alternativních materiálu a
  technologií, automobilová bižuterie, atd.)

42
8.3 Podvozky a karoserie
Predpokládané naplnování RD priorit a jejich
relativní závažnosti z pohledu energ.úcinnosti,
materiálu, bezpecnosti, spolehlivosti a
konkurenceschopnosti
Uplatnení inteligentních silových prvku Lehká
stavba karoserií, podvozku a vozidel Nové
koncepce podvozku s integrovaným rízením a
sofistikovanými hnacími agregáty Vnejší
aerodynamika vozidel Energetická optimalizace v
motorovém prostoru (merení a rízení proudení v
motorovém prostoru) Vnitrní aerodynamika,
filtrace a jízdní komfort
2015 2020 2025

43
 • 8.4 Elektrická a elektronická výbava vozidel
 • Ing. Oldrich Rybnikár
 • Visteon-Autopal, s.r.o.
 • Ing. Karel Bill MBA
 • Hella Autotechnik, s.r.o.

44
8.4 Elektrická a elektronická výbava vozidel
 • 1) Analýza stavu ve svete
 • 2) Priority doporucené pro CR
 • 3) Casový program VaV pro pokrytí priorit a
  jejich relativní závažnost
 • 4) Diskuse - ruzné

45
8.4 Elektrická a elektronická výbava vozidel
1) Analýza stavu ve svete
 • elektrická a elektronická výbava predstavuje
  nervový systém automobilu, který zasahuje do
  všech segmentu a integruje je do jednoho celku za
  úcelem správného a bezpecného chodu automobilu
 • v soucasné dobe se pokrok v oblasti automobilu
  odehrává z 60 v oblasti elektroniky a
  technologií IT a je možno ocekávat, že tento
  trend bude nadále pretrvávat
 • každým pridaným stupnem volnosti, napr. systému
  integrální bezpecnosti, se geometrickou radou
  znásobují nároky na sber, prenos a zpracování dat

46
8.4 Elektrická a elektronická výbava vozidel
2) Priority doporucené pro CR
T8.4-1 Výzkum a vývoj vozidlových sdelovacích
sítí z hlediska spolehlivosti a zapojení
autonomních spolupracujících jednotek do
hierarchického systému. T8.4-2 Výzkum a vývoj
adaptivního a prediktivního rízení parametru
hnacích jednotek, predevším pro pokrocilá a
hybridní vozidla i podvozku a prostredku pro
jejich rychlou kalibraci. T8.4-3 Výzkum a vývoj
integrovaných a hierarchických systému rízení
vozidel vcetne automatizace rutinních procesu
(napr. zarazování do proudu vozidel, jízda
v kolone, parkování do rady vozidel) a napojení
na systémy v2v, v2i a v2g. T8.4-4 Výzkum a vývoj
komponent elektrických systému vozidel s cílem
snížení príkonu, snížení ceny, zajištení
robustnosti a vysoké funkcní spolehlivosti po
celou dobu životnosti vozidla (elektronické prvky
obecne, osvetlení vozidel, pomocné pohony,
steracové systémy) pro zvyšování bezpecnosti,
snižování energetických nároku, rešení problému
EMC a snižování hluku.   T8.4-5 Výzkum a vývoj
diagnostických prostredku pro zabezpecení
spolehlivosti integrovaných systému rízení
s novými spotrebici.
47
8.4 Elektrická a elektronická výbava vozidel
3) Casový program VaV pro pokrytí priorit a
jejich relativní závažnost
Prediktivní rízení parametru hnacích jednotek
(hybridní vozidla) Spolehlivost sdelovacích
sítí Systémy rízení vozidel, napojení na systémy
v2v, v2i a v2g Celková optimalizace
el.prvku, vc. osvetlení, steracu, atd.
Spolehlivost integrovaných systému rízení
2015 2020 2025

48
 • 8.5 Inteligentní dopravní systémy
 • (ITS) v silnicní doprave, vazba
 • na silnicní vozidla
 • Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
 • Škoda Auto a.s.

49
ITS - Intelligent Transport Systems
 • ITS jsou pokrocilé aplikace, které zajištují
  lepší informovanost, bezpecnejší a
  koordinovanejší využívání dopravních síti.
 • ITS v silnicní doprave využívá telekomunikacních,
  elektronických a informacních technologií, které
  propojuje s dopravním inženýrstvím za úcelem
  snížení vlivu dopravy na životní prostredí,
  zlepšení efektivity dopravy a bezpecnosti
  silnicního provozu.
 • Základní funkce ITS
 • Integrované rízení dopravy jako celku
 • Zajištení bezpecnosti silnicního provozu (eCall,
  GMES)
 • Podpora individuální a verejné dopravy, podpora
  systému pro
 • bezpecné a chránené parkování
 • Podpora bezpecnostních vozidlových systému

Inteligentní dopravní systémy v silnicní doprave,
vazba na silnicní vozidla, doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc., Škoda Auto a.s.
50
Vliv ITS na bezpecnost dopravy
 • S využitím ITS je možné implementace systému
  automatického tísnového volání (eCall),monitoring
  nebezpecných nákladu, vážení nákladních vozidel
  za jízdy, atd.
 • Další možnosti použití systému ITS monitorování
  chování úcastníku z hlediska bezpecnosti provozu
  a porušování pravidel provozu a zákonu (napr.
  monitorování jízd na cervený signál na
  križovatce, nebo prekracování nejvyšší povolené
  rychlosti)

Inteligentní dopravní systémy v silnicní doprave,
vazba na silnicní vozidla, doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc., Škoda Auto a.s.
51
Vliv ITS na bezpecnost dopravy
 • ITS mohou pozitivne ovlivnit také všechny hlavní
  fáze kolize vozidla
 • (viz obr.)
 • Fáze výmeny informací
 • Fáze funkce aktivních
 • bezpecnostních systému
 • Fáze funkce pasivních
 • protinárazových systému
 • Fáze ponárazová
 •  

Inteligentní dopravní systémy v silnicní doprave,
vazba na silnicní vozidla, doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc., Škoda Auto a.s.
52
Specifické aplikace ITS
 • Uplatnení ITS v mestské aglomeraci - informace o
  prujezdnosti mesta, bezhotovostní platba
  poplatku, informace o parkovacích možnostech,
  atd.
 • Specifika podpory elektromobility - efektivní
  provoz elektromobilu a informace o parkovacích
  místech s možnosti dobíjení, prípadne informace o
  cekací dobe na uvolnení.
 • Dopady rozvoje ITS na konstrukci silnicních
  vozidel - zde je potreba, aby vozidlo bylo
  schopno oboustranné komunikace a podávalo
  informace o sobe i svém okolí. Pri tom se musí
  splnovat požadavky HMI (Human Machine
  Interaction), tak že ridic nemuže být presycen
  informacemi.

Inteligentní dopravní systémy v silnicní doprave,
vazba na silnicní vozidla, doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc., Škoda Auto a.s.
53
Prioritní oblasti rozvoje ITS
 • Optimální využití aktuálních dat o silnicní síti,
  dopravním provozu a cestování.
 • Návaznost služeb ITS v oblasti rízení provozu a
  nákladní dopravy.
 • Aplikace ITS pro bezpecnost silnicního provozu a
  jeho ochranu pred vnejšími hrozbami
 • Propojení vozidla s dopravní infrastrukturou

Inteligentní dopravní systémy v silnicní doprave,
vazba na silnicní vozidla, doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc., Škoda Auto a.s.
54
Cíle VaVaI v oboru ITS pro CR
 • Výzkum a vývoj kooperativních systému pro on-line
  sdílení informací mezi vozidly (v2v). (T8.5-1)
 • Výzkum a vývoj kooperativních systému pro on-line
  sdílení informací mezi vozidlem a ostatními druhy
  dopravy. (T8.5-2)
 • Výzkum a vývoj kooperativních systému pro on-line
  sdílení informací mezi vozidlem a okolím, vcetne
  dopravní infrastruktury (v2x) napr. zajištení
  stabilní a bezchybné funkce systému eCall nebo
  GMES. (T8.5-3)
 • Výzkum a vývoj systému pro optimální využití dat
  o silnicní síti, dopravním provozu a cestování.
  (T8.5-4)
 • Sdružování vozidel do konvoju a jiné formy vedení
  vozidel v proudu. (T8.6-1)
 • Modularizace osobní prepravy. (T8.6-2)

Inteligentní dopravní systémy v silnicní doprave,
vazba na silnicní vozidla, doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc., Škoda Auto a.s.
55
 • 8.6 Mobilita a infrastruktura
 • Vývoj vozidel není možný bez vývoje
  infrastruktury
 • Ing. Jan Vodstrcil
 • Iveco Czech Republic

56
8.6 Mobilita a infrastruktura
 • 1) Analýza stavu ve svete
 • - komunikace prostredí-vozidlo-ridic
 • - prizpusobení vozidla typickému provozu
 • - prizpusobení komunikací vývoji vozidel
 • - modularizace prepravy

57
8.6 Mobilita a infrastruktura
 • Komunikace prostredí-vozidlo-ridic
 • ridic (cyklista, chodec) jako senzor i akcní clen
  vazby mezi vozidlem a prostredím
 • 35-60 nehod zpusobeno nekompatibilitou dopravní
  prostredí-ridic
 • optické i elektronické prostredky komunikace
  obema smery
 • sjednocení legislativy, pravidel provozu a
  dopravního znacení

58
8.6 Mobilita a infrastruktura
 • Prizpusobení vozidla typickému provozu
 • Používání vozidel vhodných k danému úcelu
 • Optimalizace vozidel k jejich typickému prostredí
 • (rozmery, bezpecnost, pohon, komunikace s
  prostredím)
 • Prizpusobení komunikací vývoji vozidel
 • Normalizace všech matérií silnicního provozu
  (kompatibilita)
 • Zvýšení zatížitelnosti vozovek
 • Sjednocení dopravního znacení
 • (provedení, rozmery, viditelnost, údržba,
  umístení)

59
8.6 Mobilita a infrastruktura
 • Modularizace prepravy
 • normalizace a budování síte cerpacích stanic pro
  alternativní pohony
 • stárnutí populace
 • intermodální terminály
 • hromadná preprava
 • komunikace cestující-vozidlo-cíl cesty

60
8.6 Mobilita a infrastruktura
 • 2) Priority doporucené pro CR
 • - aktivní úcast na zavádení ITS v EU
 • - budování intermodálních terminálu
 • - cerpací stanice pro energetický mix
 • - vývoj standardu pro komunikace s ohledem na
 • vývoj vozidel
 • - unifikace a spojení infosystému hromadné
  dopravy
 • - aftermarketové produkty pro starší vozidla a
 • nevozidlové úcastníky

61
8.6 Mobilita a infrastruktura
 • Casový program VaV pro pokrytí priorit
 • a jejich relativní závažnost

Aplikace, vývoj ITS Intermodální
terminály Vývoj standardu pro komunikace Unifika
ce infosystému infrastruktura paliv Aftermarketo
vé produkty ITS
2015 2020 2025

62
8.7 Užití virtuálních technik (VR) v
automobilovém prumyslu Doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc. Škoda Auto a.s.
63
8.7 Užití (VR) v automobilovém prumyslu
 • Pojem VR
 • Virtuální realita je vysoce interaktivní a
  imerzní propojení komunikace clovek - stroj.
  Pocítacem je vytváren umelý svet, ve kterém je
  možné se pohybovat, videt trídimenzionálne,
  slyšet ci cítit. Cílem výzkumu virtuální reality
  je perfektní syntetická simulace virtuálního
  sveta za použití vhodného softwaru a hardwaru.
  V automobilovém prumyslu je velký pocet oblastí
  využití techto technologií.

Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém
prumyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda
Auto a.s.
64
 • 1) Proces vývoje výrobku
 • V prubehu procesu vývoje výrobku probíhá
  paralelne celá rada dílcích procesu. Techniky VR
  podporují paralelitu prubehu dílcích procesu.
 • Mezi hlavní cíle užití metod VR ve fázi vývoje
  výrobku radíme napríklad
 • casové zkrácení procesu vývoje výrobku,
 • úspora hmotnosti náradí a vývojových nákladu
 • náhrada reálných modelu a prototypu virtuálními.
 • Proces vývoje výrobku je clenen na jednotlivé
  cinnosti
 • Design
 • Stanovení koncepce
 • produktu
 • Konstrukce produktu
 • Technické výpocty
 • Výroba prototypu
 • Zkoušky
 • Rendering

Potenciál rozvoje
Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém
prumyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda
Auto a.s.
65
 • 2) Fáze vývoje a výroby náradí
 • Mezi hlavní cíle užití metod VR ve výrobe radíme
 • Ohodnocení produktu z hlediska kvality
 • Zkrácení procesu.
 • Úspora nákladu.
 • Úspora hmotnosti náradí.
 • Vyzkoušení více variant (optimalizace).
 • Zavedení Robustního procesu.
 • Proces vývoje výroby náradí je clenen na
  jednotlivé cinnosti
 • Stanovení koncepce procesu lisování dílu
 • Konstrukce náradí
 • Výpocty náradí
 • Výroba modelu
 • Výroba náradí

Potenciál rozvoje
Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém
prumyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda
Auto a.s.
66
 • 3) Fáze plánování výroby
 • Mezi hlavní cíle užití metod VR ve fázi plánování
  výroby
 • Eliminace chyb v datech.
 • Eliminace potencionálních kolizí pri výrobe.
 • Zkrácení (urychlení) procesu.
 • Úspora nákladu.
 • Fáze plánování výroby je clenena na jednotlivé
  cinnosti
 • Overení smontovatelnosti produktu sériovou
  technologií (Pilotní hala)
 • Návrh pracovište ve výrobe
 • Vytvorení digitální továrny

Potenciál rozvoje
Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém
prumyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda
Auto a.s.
67
 • Podpora vzdelávání personálu schopného pracovat s
  postupy VR
 • Predpokladem dalšího rozvoje je dostatek
  príslušne vzdelaného personálu.
 • Doporucení
 • Zavedení výukových predmetu na technických VŠ
  zamerených na problematiku užití technik VR.
 • Zavedení dalších vzdelávacích programu pro
  zamestnance zamerených na problematiku užití
  technik VR.

Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém
prumyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda
Auto a.s.
68
 • Cíle pro CR
 • Zkrácení casu procesu vývoje výrobku.
 • Snížení vývojových i výrobních nákladu.
 • Zvýšení technické úrovne výrobku (inovativnost,
  kvalita, atd.)
 • Zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Oblasti VR s nejvetším potencionálním rozvojem
 • Rozvoj využití technik VR v následujících letech
  by melo být maximálne podporováno v následujících
  oblastech
 • Implementace silové vazby.
 • Optimalizace celého procesu vývoje a výroby
  náradí.
 • Tolerancní analýza, ergonomie a digitální
  továrna.

Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém
prumyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda
Auto a.s.
69
 • Doporucení
 • Vývoj a zavedení studijních oboru v této oblasti
  na úrovni rádného studia,terciárního vzdelávání a
  celoživotní vzdelávání. (T8.7-1)
 • Výzkum simulacních technik a technik VR pro
  parametrickou optimalizaci vysoce
  konkurenceschopných výrobku i jejich soucástí.
  (T8.7-2)
 • Výzkum simulacních technik a technik VR pro
  konceptuální optimalizaci inovací vyšších rádu u
  finálních výrobcu i subdodavatelu. (T8.7-3)
 • Výzkum technik VR pro urychlení prípravy výrobní
  fáze v celém retezci výrobních podniku, tedy
  výrobcu i dodavatelu. (T8.7-4)
 • Výzkum využití VR pri návrhu výrobní linky.
  (T8.7-5)
 • Výzkum aplikací pro návrh Digitální továrny.
  (T8.7-6)

Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém
prumyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda
Auto a.s.
70
8.8 Zpracování materiálu a výrobní
procesy Ladislav Vopravil Brisk Tábor a.s.
71
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
 • Analýza stavu ve svete v oblasti zpracování
 • materiálu a výrobních technologií
 • Pro konkurenceschopnost evropského
  automobilového prumyslu je treba vyrábet vozidla
  udržitelným zpusobem
 • Udržitelnou výrobou je taková výroba která
 • - nevytvárí škodlivé emise
 • - limituje potrebu zdroju
 • - respektuje podmínky ekonomické udržitelnosti

72
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
 • V oblasti materiálového inženýrství se ocekávají
  praktické výsledky jako
 • zvyšování funkcnosti materiálu
 • snižování hmotnosti pri zachování mech.
  Vlastností
 • energetická nenárocnost
 • recyklovatelnost
 • - minimalizace trení

73
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
 • V oblasti výrobních technologií se ocekávají
  praktické výsledky jako
 • samo adaptivní výrobní zarízení
 • flexibilní výrobní moduly s velkou
  použitelností
 • sledování toku materiálu v reálném case
 • - odolnost proti poruchám

74
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
 • Nano-technologie pro multifunkcní materiály
 • ultra lehké materiály na bázi aerogelu
 • nano vrstvy s malým koeficientem trení
 • materiály s velmi malým elektrickým odporem
 • integrace fotovoltaických clánku do povrchu
  karoserie
 • zmeny zabarvení karoserie ve vztahu k aktuální
  viditelnosti
 • samo-opravitelné povrchy
 • - akumulace zbytkové energie pri deceleraci
  vozidla do materiálu
 • karoserie formou super kapacitoru

75
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
 • Pokrocilé kovové, plastové a kompozitní materiály
 • materiály pro Tribologii
 • kompozitní materiály s tkanou výztuží a
  polymerními pojivem pro
 • výrobu karoserií
 • kovové kompozitní materiály pro elektrody
  zapalovacích svícek,
 • kontaktu spínacu a katalyzátoru
 • kovové kompozitní materiály pro díly karoserií
  na bázi lehkých
 • kovu
 • ocele s velmi vysokou pevností tvárené za tepla
 • - bio-plasty

76
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
Moderní metody delení a spojování
materiálu - produktivní rezání vodním
paprskem - produktivní rezání laserovým
paprskem - laserové spojování ruznorodých
materiálu - dokonalé lepení polymerních
kompozitu - dokonalé spojování ruzných kovových
materiálu
77
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
Metody zvyšování produktivity - štíhlá
výroba-Lean production - hromadná výroba na
zakázku (Mass Customization) - unifikace
(sjednocování soucástek a materiálu) -
flexibilita v oblasti vývoje, výroby, kvality
.) - virtuální simulace výrobních procesu
78
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
 • Optimalizace výrobních procesu a zvyšování
  jejich flexibility
 • inteligentní stroje s plug and produce
  pripojením
 • výrobní moduly s vysokou upotrebitelností
 • RFID monitorování toku materiálu
 • simulace zamerená na potreby zákazníka
 • projektování výrobního zarízení dynamickou
  pocítacovou
 • simulací
 • bunkové usporádání a segmentace
 • - flexibilita s ohledem na zmeny produktu

79
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
Likvidacní metody - rízený životní cyklus
vozidel a výrobního zarízení - využívání
recyklovatelných materiálu - centrální likvidace
s vysokou produktivitou - efektivní využívání
energií z odpadu
80
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
 • Priority doporucené pro CR
 • nano-technologie pro multi-funkcní materiály
 • pokrocilé kovové, plastové a kompozitní materiály
 • moderní metody delení a spojování materiálu
 • zvyšování produktivity vcetne Design 4x
 • optimalizace výrobních procesu a jejich
  flexibility
 • - nové likvidacní systémy

81
8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
Casový program VaV pro pokrytí priorit a jejich
relativní závažnost
Nano-technologie pro multifunkcní
materiály Pokrocilé kovové, plastové a
kompozitní materiály Moderní metody delení a
spojování materiálu Zvyšování produktivity
vcetne Design 4x Optimalizace výrobních procesu
a jejich flexibility Nové likvidacní systémy
2015 2020 2025

82
9. Implementacní akcní plán Nalezené priority
nutno harmonizovat s výstupy dalších príbuzných
SVA. Na základe nich tc. vzniká Implementacní
akcní plán, ukazující poskytovatelum prostredku
státní podpory vhodné náplne budoucích programu
(podprogramu VaV) a jejich výzev, založený na
potrebách dynamicky se rozvíjejícího odvetví
prumyslu, prinášejícího podstatnou cást HDP i
exportu pro CR. Velmi významným vedlejším
efektem bude podstatne lepší pozice CR pri úcasti
na projektech 8. RP, vázaných na spoluúcast
národního rozpoctu a na stanovení lokálních
národních priorit.
About PowerShow.com