Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 6df85c-ZGE5MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Jm no Last modified by: PC Created Date: 4/11/2004 9:20:04 AM Document presentation format: P edv d n na obrazovce ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:29
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 27
Provided by: Jmno
Learn more at: http://www.fnbrno.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1

Stena strevní v UZ obraze diff. dg.
zesílené strevní steny Bartušek D., Hustý
J., Smelá M., Ondríková P.
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a
Lékarská fakulta Masarykovy univerzity Brno
2
Potenciál sonografie
 • Sonografie bricha
 • Výhody práce s pacientem
 • real time
 • Nevýhody

3
Co mužeme posoudit ?
 • peristaltika
 • sekrece
 • šírka steny
 • charakter jednotlivých vrstev
 • šírka a pocet ras
 • komprese, šírka lumen, dilatace
 • prokrvení patologických oblastí
 • lymfatických uzliny
 • mesenterium

Ultrazvukové vyšetrení strev
Válek Vl. a kol. Tenké strevo
radiologicko-patologické stavy, Brno 2003, ISBN
80-7013-38-X

4
 • Je strevo postiženo ? - ( je zesílení steny ?)
 • Jaký je charakter rozšírené steny ( šíre steny,
  charakter
 • jednotlivých vrstev, vaskularizace
  steny).
 • Jaký je rozsah postižení?
 • Zmeny v okolí? ( uzliny, mesenterium, okolní
  orgány, dilatace)
 • Je aktivita procesu?
 • Která cást streva je postižena ? - (topizace)
 • Práce s pacientem.
 • ( palpacní nález, anamnéza, klinika, lab., vývoj
  pri sledování)
 • Stanovení ci príblížení se
  diagnóze diff.dg.

5
Zesílená stena strevní
 • Zhodnocení parenchymatosních orgánu
 • Zhodnocení streva
 • zesílená stena
 • Zúžení koncentrické
 • excentrické
 • Zánet
 • Tumor
 • Ischemie

6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
 • m. Crohn - aktivita

10
m. Crohn chron. fáze
11
m. Crohn exacerbace v terénu chron. zmen
12
Enteritídy
13
Enteritídy
14
Infekcne podmínené kolitídy Cl.diff.
15
GVHD
16
diverticulitis
17
diverticulitis
.
18
AdenoCa caeka
19
Adenokarcinom sigmoidea
20
Adenokarcinom jejuna
21
Karcinoid
22
Leiomyom
23
Mts adeno Ca st.p resekci
24
(No Transcript)
25
Záver - shrnutí
 • UZ - vyšší sensitivitu v posouzení charakteru
  samotné steny strevní než ostatní modality
 • Sledování vývoje choroby

26
Zobrazovací metody
význam pro chirurga / pacienta
 • Nález normálního apendixu - observace
 • Potvrzení zánetlivé iritace - operace
 • Prímo apendix
 • Neprímé známky
 • Detekce periap.infiltrátu ci abscesu
 • algoritmus lécby
 • Nalezení jiné príciny problému
About PowerShow.com