Bez nadpisu - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Bez nadpisu PowerPoint presentation | free to download - id: 5265a1-NjI4OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Bez nadpisu

Description:

stav skla a keramiky Fakulta chemick technologie V CHT Praha Spole n pracovi t V CHT a ACh AV R Fyzik ln chemick procesy p i taven skla ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: AleH2
Learn more at: http://tresen.vscht.cz
Category:
Tags: bez | nadpisu

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Bez nadpisu


1
Ústav skla a keramiky Fakulta chemické
technologie VŠCHT Praha
2
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
 • oddelení skla
 • modelová laborator
 • lab. chemie a technologie skla
 • oddelení keramiky
 • lab. inženýrské keramiky
 • lab. žárovzdorných materiálu
 • oddelení anorganických pojiv
 • lab. struktury materiálu

3
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
 • oddelení skla
 • modelová laborator
 • fyzikální modelování sklárských pecí
 • matematické modelování sklárských pecí
 • výstupy ? technologické a konstrukcní
  parametry tavicích pecí
 • vývoj olovnatého a bezolovnatého krištálu
 • iontove vodivá skla, optické vlnovody
 • zrcadla pro vesmírné teleskopy
 • membrány pro palivové clánky
 • krystalizace skel pro vitrifikaci odpadu

Rozložení teplot v peci - t C
Proudení v peci v m/h
4
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
 • oddelení skla
 • laborator chemie a technologie skla
 • chemická odolnost skel
 • vývoj testu, modelování koroze
 • povrchové vrstvy na sklech (sol-gel) -
  antibakteriální, fotokatalytické, chemicky odolné
 • bioaktivní materiály pro chirurgické a dentální
  implantáty

5
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
 • oddelení keramiky
 • lab. žárovzdorných materiálu
 • vlastnosti a príprava ŽM
 • vláknité kompozitní materiály

6
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
 • oddelení keramiky
 • lab. inženýrské keramiky
 • Al2O3, ZrO2
 • popis transportních a koloidne-chemických deju
  pri výrobe keramiky
 • mech. a tepelné vlastnosti kompozitu, vliv tvaru
  a velikosti cástic
 • keramika s rízenou pórovitostí, vliv pórotvorných
  cinidel
 • dentální keramika, hydrotermální syntéza prášku

7
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
 • oddelení anorganických pojiv
 • vývoj nových pojiv - geopolymery
 • vývoj smesných cementu
 • využití odpadních surovin, snižování emisí
 • koroze betonu

8
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
 • laborator struktury materiálu
 • charakterizace povrchu materiálu (optická a
  elektronová mikroskopie, mikroanalýza)
 • modelování struktury skel (Molekulová dynamika)
 • interakce skla se zárením
 • keramické materiály pro chirurgické aplikace
 • koloidní reologie suspenzí a past
 • historické sklo

9
Laborator anorganických materiálu
 • Spolecné pracovište VŠCHT a ÚACh AVCR
 • Fyzikálne chemické procesy pri tavení skla
 • Chování souboru cástic ve sklovine
 • Expertní systémy pro identifikaci vad ve skle
 • Elektrochemické procesy ve sklovinách
 • Speciální skla pro fotoniku

10
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
Bosna Univerzitet u Sarajevu Metalurški
Fakultet in Zenici Francie ENSCI,
Limoges Finsko ?bo Akademi, Turku Nemecko
TU - Bergakademie Freiberg TU - Clausthal
Universität Erlangen - Nürnberg
Universität Tübingen Norsko NTNU
Trondheim Rakousko Inn Crystal Glass, Braunau
Montanuniversität Leoben Plansee Holding
AG, Reutte Slovinsko Jozef Stefan Institute
Ljubljana Slovensko Trencianská Univerzita
TU Košice UK Imperial College USA
Pacific Northwest National Laboratory, Richland
AWU
11
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
 • PROC?
 • Pro talenty všeho druhu
 • Preparativní chemie
 • Analytická chemie
 • Klasická
 • Instrumentální
 • Fyzikální modely
 • Fyzikálne chemické a matematické modely

Pro vedce i pro praktiky, Ústav skla a keramiky
12
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
PROC? II Zájem o naše absolventy Stipendia
podniku i vlastního nadacního fondu
13
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
Bakalárské studium (Bc.) Aplikovaná chemie a
materiály Chemie a technologie materiálu Chemie
materiálu pro automobilový prumysl Syntéza a
výroba léciv Konzervování-restaurování objektu
kulturního dedictví umelecko-remeslných
del Konzervování-restaurování umelecko-remeslných
del ze skla a keramiky 4 roky, talentové
zkoušky Technologie konzervování a restaurování
KAM?
14
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
Magisterské studium (Ing.) Chemie materiálu a
materiálové inženýrství Anorganické nekovové
materiály Syntéza a výroba léciv Technologie
konzervování a restaurování Doktorské studium
(Ph.D.) Chemie a technologie materiálu Chemie a
technologie anorganických materiálu
15
Ústav skla a keramiky, VŠCHT
www.usk.cz
Dny otevrených dverí 19.-20.11.
About PowerShow.com