Bez nadpisu - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Bez nadpisu PowerPoint presentation | free to download - id: 77c96c-MDY2NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Bez nadpisu

Description:

Aconitum napellus om j alam nek A. lycoctomum om j vl mor Ranunculaceae A. variegatum om j pestr Hojn (chr n n ) v horsk ch oblastech ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:7
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 7
Provided by: upo107
Learn more at: http://old.botany.upol.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Bez nadpisu


1
Aconitum napellus omej šalamúnek
A. lycoctomum omej vlcí mor
Ranunculaceae
A. variegatum omej pestrý
Hojné (chránené) v horských oblastech
(subalpinské - alpinské pásmo), ve vlhkých lesích
a humózních pastvinách.
Jedovatá celá rostlina, diterpenické alkaloidy
(akonitiny, atisiny). Patrí k nejprudším
rostlinným jedum (LD 2- 4mg/kg ž.v.). Obsah silne
kolísá (kriticky rizikové pro alternativní
medicinu !!)
Vliv na nervy rídící srdecní rytmus, proniká
sliznicemi , pocit mravencení se rozširuje od
místa vstupu do celého tela, úplná anestézie,
strídání mydriaze a miozy, smrt zástavou dýchání
a srdce, vedomí až do konce neporušeno.
2
Digitalis purpurea náprstník cervený
Scrophulariaceae
Na kyselých pudách (nesnáší Ca, vyžaduje Mn) v
podhorských a horských oblastech, paseky, okraje
lesu, puvodní v Cechách, jinde zplanelý)
Jedovatá celá rostlina, pestuje se pro listy,
obsahuje glykosidy (genuinní g.), které
hydrolyzují na digitoxin a gitoxin.
U dalších druhu (D. lanata - lanatosid, D. lutea,
D. laevigata, D. grandiflora) jiné
tzv.náprstníkové glykosidy.
Glykosidy náprstníku zvyšuji kontraktilitu
srdecního svalu, stahy zesilují a prohlubují se.
Základní léky pro kardiaky. Pusobí až po fixaci
do srdecního svalu, po 1-2 dnech. Nebezpecí
predávkování pri použití sušené drogy, snížení
tepu vede až k zástave srdce. Jako lécivka již ve
stredoveku k lécbe skrofulozy (forma TBC) a
epilepsie, k lécbe vodnatelnosti poprvé William
Withering (od r. 1775), až ve 20. stol. však jako
kardiotonikum
3
Coronilla varia cicorka pestrá
Fabaceae
Suché louky, zvl. na vápenitém podloží.
Koronilin, srdecní glykosid, méne úcinný než z
náprstníku. Krome vlivu na srdecní sval pusobí i
projímave. Odvar z nate se dríve doporucoval k
posílení srdce, zaznamenány smrtelné otravy.
4
Corydalis cava dymnivka dutá
Fumariaceae
C. solida dymnivka plná
Hojne ve svetlých listnatých lesích, humózních
hájích, v parcích i sadech, kvete casne zjara
(belokvetá a cervenokvetá forma spolecne)
Jedovatá celá rostlina, obsahuje alkaloidy (dosud
22) zvlášte v hlízách (až 6), korydalin,
korybulbin, karypalmin atd.
V terapii se používají hl. hlízy, z nich
bulbokapnin k potlacení nervového tresu. Otravy
predevším u ovcí - vrávorání, ztrnulost. Podobné
úcinky ( i jedovatost) pestovaná srdcovka
nádherná (Dicentra spectabilis)
5
Tanacetum vulgare Vratic obecný
Asteraceae
Na okrajích lesu, na pasekách, podél cest, na
mezích. Prošlechten a v barevných variantách
pestován jako zahradní okrasná rostlina.
Jedovatá celá rostlina, v kvetech 1,5 (v listech
0,3) silice, obsahující thujon a terpeny pinen a
kampfen, neglykosidové horciny (tanacetin). Úbory
a nat jako vermifugum v humánní i veterinární
praxi. Proti reumatizmu. Príbuzná kopretina
starckolistá (Chrysanthemum cinerariifolium) -
zdroj insekticidu pyrethrum.
Nositelem toxicity thujon místne dráždí,
zvracení, prujem, brachykardie a zpomalení dechu,
zúžení zornicek, zmatení mysli. Smrtelné prípady.
6
Sambucus nigra Bez cerný
L
Loniceraceae
Hojne ve svetlých listnatých lesích druhotne u
plotu a zdí (Tretihorní druh).
Alkaloid sambucin (podobný koniinu) a
monoglykosid sambunigrin, v kvetech saponiny, v
plodech organické kyseliny, cukry a mnoho
dalších, vcetne barviv.
Toxicita po požití kury a listu. Zámena možná s
bylinným chebdí (Sambucus ebulus)
About PowerShow.com