Bez nadpisu - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Bez nadpisu PowerPoint presentation | free to download - id: 67ea2a-ZTdkZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Bez nadpisu

Description:

virologie Obecn o virech +++ Vlastnosti Replikace * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Obecn virologie . P VOD A VLASTNOSTI STRUKTURA KLASIFIKACE PROPAGACE ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 31 October 2019
Slides: 27
Provided by: Jir143
Learn more at: http://www.simia.dreamhosters.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Bez nadpisu


1
virologie
Obecne o virech Vlastnosti Replikace
2
virologie
 • Obecná virologie .
 • PUVOD A VLASTNOSTI
 • STRUKTURA
 • KLASIFIKACE
 • PROPAGACE
 • GENETIKA
 • VLIV NA BUNKU
 • PATHOGENESE
 • CHEMOTHERAPIE
 • VAKCINY

3
virologie
 • CHARAKTERISTIKA VIRU
 • The virus is a virus is a virus André Lwoff
 • (Nejmenší) infekcní agens s jedním druhem
  nukleové kyseliny (RNA / DNA)
 • Parazit na molekulové úrovni

4
virologie
 • PUVOD VIRU
 • Regresivní teorie nezávislá struktura vzniklá
  jako uniklá informace z hostitelské bunky
 • Progresivní teorie
 • DNA z plasmidu and transpozonu získal bílkoviný
  obal a schopnost prenosu
 • RNA z mRNA bunek
 • Koevolucní teorie Nejjednodušší struktura na
  pocátku evolucního stromu

5
virologie
 • HOSTITELÉ VIRU
 • Bakteriální bunky
 • Rostlinné bunky
 • Živocišné bunky
 • ŽIVOCIŠNÉ VIRY
 • 1 Multiorgánová specifita systemové infekce
 • 2 Relativne specifické pro tkáne / orgány
 • tropism

6
virologie
 • STRUKTURA VIRU
 • .
 • NK, bílkovinný plášt, (lipidová membrána)
 • OBECNÉ POJMY
 • Kapsida
 • Nukleokapsida
 • Bílkovinné (pod) jednotky
 • Kapsomery
 • Obal
 • Virion

7
virologie
 • STRUKTURA VIRU
 • .
 • Genom koduje
 • nestrukturální (NA polymerázy) a
 • strukturální bílkoviny (tvorí cást virionu)
 • METODY STUDIA
 • Elektronová mikroskopie, negativní barvení, rtg
  difrakce, serologie

8
virologie
STRUKTURA Identické podjednotky serazené
symetricky Symetrie Icosahedrální
helikoidální kapsida,
kapsomery
9
virologie
 • KLASIFIKACE VIRU
 • DNA, RNA
 • pocet provazcu nukleové kyseliny (ss, ds)
 • Smer usporádání nukleové kyseliny positivní,
  negativní 5 -gt 3 3-gt 5

10
virologie
KLASIFIKACE VIRU
11
KLASIFIKACE VIRU
virologie
12
virologie
 • REPLIKACNÍ CYKLUS
 • ADSORPCE
 • VNIKNUTÍ DO BUNKY
 • ODSTARNENÍ OBALU
 • AKTIVACE GENOMU VIRU
 • SESTAVENÍ VIRU
 • UVOLNENÍ Z BUNKY
 • Replikacní cyklus je zavislý na bunce

13
virologie
 • REPLIKACNÍ CYKLUS
 • .
 • INFEKCE
 • Produktivní - tvorba virionu
 • Abortivní - v nepermisivní bunce netvorí se
  viriony
 • Restriktivní - prechodne permisivní zástava
  replikace, genom viru prítomen v bunce
  (EB virus, HS virus)

14
virologie
 • ADSORPCE
 • Reaktivní místo (antireceptor) na povrchu
  virionu reaguje se speci- fickým receptorem na
  hostitelské bunce.
 • Specifita viru je definována druhem hostitele a
  druhem (typem) hostitelské bunky (tropismus) .

15
virologie
PRUNIK DO BUNKY F u z e (splynutí) obalu viru a
membrány hostitelské bunky, nukleokapsida se
uvolní v cytoplasme E n d o cy t o s a -
vchlípení bunecné membrány, tvorba vesikul v
cytoplasme. nahé viry na pr. poliovirus,
ale též orthomyxoviry
16
virologie
ADSORPCE - FUSE
17
virologie
ODSTRANENÍ OBALU VIRU (DECOATING) VIRUS SE
UVOLNÍ Z KAPSIDY
18
virologie
 • AKTIVACE GENOMU
 • .
 • m-R N A koduje bílkoviny viru které prekládá
  hostitelská bunka po transkripci virové DNA,
  nebo Jako m-RNA funguje prímo RNA virového
  genomu
 • Casné bílkoviny - nestrukturální (enzymy,
  DNA nebo RNA polymerázy)
 • Pozdní bílkoviny strukturání (bílkoviny
  kapsidy)
 • .

19
virologie
 • REPLIKACE GENOMU.
 • DNA viry se replikují v jádre
 • RNA viry se replikují v cytoplasme,
 • vjyjímka - Pox viry (DNA) v cytoplasme
 • Výsledkem je - progenie virových genomu

20
virologie
REPLIKACE VIROVÉHO GENOMU
21
virologie
REAKCE BUNKY NA INFEKCI CYTOPATOGENNÍ EFEKT - CPE
 • Reoviry
 • CPE v cytoplasme
 • V koncové fázi virové partikule pucí membránou
 • Cytoplasmic sites of accumu- late viral protein
  are stained deep pink

22
virologie
REAKCE BUNKY NA INFEKCI CYTOPATOGENNÍ EFEKT
 • Adenoviry
 • Infikované bunky se zakulacují, rozpadají
  se
 • Tmavé basofilní inkluse v jádrech z
  nahromadených virových bílkovin .

23
virologie
REAKCE BUNKY NA INFEKCI CYTOPATOGENNÍ EFEKT
 • HERPESVIRY
 • Replikace v jádre
 • Akumulace virových bílkovin intranukleární
  inkluse
 • Ohniska zakulacených bunek typické infekce HSV
 • Jádro deformováno, eosinofilní inkluse
 • Formace of obrovských bunek", mnohojaderných
  syncycií

24
virologie
REAKCE BUNKY NA INFEKCI CYTOPATOGENNÍ EFEKT
VIRUS PAROTITIDY Tvorba syncycií
25
virologie
REAKCE BUNKY NA INFEKCI CYTOPATOGENNÍ EFEKT
VIRUS SPALNICEK
Obrovské bunky Syncycia
26
virologie
REAKCE BUNKY NA INFEKCI CYTOPATOGENNÍ EFEKT
RESPIRACNÍ SYNCYCIÁLNÍ VIRUS Tvorba syncycií
RETURN
About PowerShow.com