Elements d - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Elements d

Description:

Representaci d un circuit el ctric Generadors el ctrics Receptors Un receptor s l element encarregat de transforma l energia el ctrica del generador en ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:102
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 7
Provided by: xtecCat7
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Elements d


1
Elements d'un circuit elèctric.
2
Representació dun circuit elèctric
 • El circuit elèctric més simple està format per
 • Un generador
 • Conductors
 • Un receptor

3
Generadors elèctrics
 • Un generador és lelement que subministra
  lenergia elètrica al circuit.

4
Receptors
 • Un receptor és lelement encarregat de transforma
  lenergia elèctrica del generador en una altra
  dútil.
 • Els exemples són
 • Motor elèctric
 • Bombeta
 • Brunzidor

5
Conductors
 • Els cables són conductors del corrent elèctric
  que enllacen entre ells els diversos elements que
  formen el circuit, per tal de posar en contacte
  el generador amb el receptor.

6
Elements de control
 • Les funcions més bàsiques que realitzen són les
  dengegar i apagar un circuit.
 • Els més típics són
 • Interruptors
 • Commutadors
 • Commutadors dencreuament
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com