Lean - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Lean PowerPoint presentation | free to download - id: 584f0e-YWU0NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Lean

Description:

Title: Lean Implementering Author: jh Last modified by: Benny Kullinger Created Date: 10/8/2009 2:28:22 PM Document presentation format: Bildspel p sk rmen (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:472
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 34
Provided by: jh447
Learn more at: http://www.vardbyggnad.nu
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Lean


1
Lean ett sätt att tänka, en kultur
 • Med lite koppling till lokaler

2
TPS (Toyota Production System)
 • GOAL
 • Highest Quality
 • Lowest Cost
 • Shortest lead-time

through shortening the production flow by
eliminating waste
Culture Flexible, Capable, Highly
Motivated People with focus on Kaizen
Just-In-Time
Jidoka (built-in quality)
Stop line and notify of abnormalities
Separate man and machines work Error
Proofing Visual Control
The right part at the right time in the right
amount Pull Systems Takt time Continuous
Flow
Heijunka (levelling) Standardized Work Visual
management
Operational Stability Robust Products Processes
Total Productive Maintenance Supplier
Involvement
3
TPS (Toyota Production System)
 • MÅL
 • Ökad kvalitet
 • Lägre kostnad
 • Kortare ledtid
 • genom minskat slöseri

Kaizen Flexibla, kunniga engagerade medarbetare
Just-in-time
Jidoka
 • Skapa flöde
 • Dragande
 • Synkroniserad
 • Rätt från början
 • Synliggör avvikelser

Utjämning Standardiserad arbete
Visuell styrning
4
Är det inte då självklart att vi skall
 • Skapa flöde (JIT)?
 • Synliggöra avvikelser och göra rätt från början
  (jidoka)?

Citat Taichi Ohno skapare av Toyota Production
System Allt vi har gjort är att korta tidslinjen
i allt vi gör.
5
Skapa flöde för patienterna?
 • Idag lt 3 veckor
 • Färre patienter under utredning
 • (tidigare 35-40 pat, idag 5-6 pat)
 • Inga ombokningar
 • Inga uteblivna besök
 • ökad kapacitet 70
 • mer tid för vidareutbildning
 • mm

ADHD-utredning
Nuläge 4 mån
Remiss
Diagnos
17 tim värdeadderande
6
Vad är värde för patient/vårdtagare?
 • Slösa inte med min tid
 • Lös hela mitt problem
 • Ge mig precis det jag behöver
 • Leverera värde när och där jag vill ha det
 • Reducera antalet aktiviteter jag måste utföra
  för att lösa mina problem

7
Flyt i patientflödet
12 feb
23 april
Värdeadderande tid
Väntan och omarbete, telefonsamtal, ombokningar mm
Kundens flöde in parkering, reception, väntrum
(avstånd och enkelhet att hitta)
8
Skapa flöde i medarbetarnas arbete?
 • hämta, leta efter, söka, vänta - 1,5 3,5
  tim/dag för en sjuksköterska
 • knivtid i en op-sal - 30-35 av arbetet
 • hela teamet inkl patienten väntar på operatören
  - ca 20 min varje morgon
 • vänta på PAV-svar (vävnadsprover) - 19 dgr i
  genomsnitt
 • läkaren blir störd - 40 gånger om dagen
  (telefonsamtal, sökningar, frågor, mm)
 • bytestider på operation - 90 min
 • det akuta flödet slår sönder det elektiva,
  gemensamma resurser
 • Ser det likadant ut hos er?

9
Kontinuerligt flöde
5,3 min takt time
Station starts
Station ends
Pitch marks
10
Skapa ett kontinuerligt enstycksflöde
Batchtänkande i tryckande system - PUSH
Process A 10 minuter
Process B 10 minuter
Process C 10 minuter
Ledtid 30 minuter för en komplett order
Kontinuerligt enstycksflöde gör en, flytta en
- PULL
Ledtid 12 minuter för en komplett order3
minuter för en artikel
11
5S (15 min/dag över en vecka per år)
12
Se över Layout
Bra exempel (mindre slöseri)
Dåligt exempel (spaghetti-diagram kraftfullt
verktyg)
13
Se över arbetsplats
Före
Efter
Arbetsstycke
Arbetsstycke
Komponenter
Komponenter
Komponent Fasad (lutande)
Komponent fasad
Arbetsbord (2/3 mindre)
Arbetsbord
 • Arbetsbordet var för brett
 • Komponenterna låg för långt bort
 • Komponenterna ligger horisontellt, vilket gör dem
  svåra att se och ta
 • Arbetsbordet har gjorts smalare
 • Komponenterna står närmare
 • Komponenterna ligger lutade, lättare att se och
  ta

14
Kostwein Montagetechnik GmbH
SYNCHRONE TACT PRODUCTION
15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
redesign pre assembly
Before
After
18
(No Transcript)
19
Before
After
20
Arbetsplatsen utformning viktig(stödja flöde i
medarbetarnas standard)
components
B-groups
line
components
B-groups
21
Current layout
22
 • Finns inte en rätt layout / lokal !
 • Målet är ständig förbättring.
 • Utmaningen med standardisering är att förbättra
  och ändra den!

23
Är det ett kontinuerligt flöde eller spaghetti i
sjukvården
Transport på akut patient ankommer i ambulans
Vanliga vägen under ett skift för medarbetare på
sjukhuset
Operationssal
 • Avdelningars placering i ett flöde olika
  våningar/hus, hiss
 • I en avdelning flöde in, flödet hos medarbetarna
  (förråd etc.)
 • I rummet material

24
IVA / centralop
Helikopterplatta
Akutmottagning
25
SammanfattningFlödet och lokalen
 • Stödja flödet för patient
 • Stödja flödet för medarbetaren
 • Flexibilitet gå att förbättra i stort och smått
 • Ledtid för förändringen (t.ex. hiss)

26
TPS (Toyota Production System)
 • MÅL
 • Ökad kvalitet
 • Lägre kostnad
 • Kortare ledtid
 • genom minskat slöseri

Kaizen Flexibla, kunniga engagerade medarbetare
Just-in-time
Jidoka
 • Skapa flöde
 • Dragande
 • Synkroniserad
 • Rätt från början
 • Synliggör avvikelser

Utjämning Standardiserad arbete
Visuell styrning
27
Rätt från början?
 • remisserna skickas tillbaka då de är
  ofullständiga 15
 • smittas med en vårdrelaterad infektion 11
 • operationer stryks med kort varsel- 10
 • fel medicinering på en vårdavdelning
  (medicin/dos/tid) 10-20
 • patienter som inte kan komma på den kallade tiden
  40
 • ofullständiga/felaktiga remisser till
  livmodershalscancer 80
 • andel patienter som inte får en korrekt
  läkemedelsberättelse 94

Källa USiL
28
Lätt att göra rätt
29
Visuell uppföljning och styrning
 • Visuella tavlor för all info (skapa känslan Tack
  till Kunden)
 • Reklamen i realtid (ser när det skall börja
  ringa)
 • Uppföljning i realtid, antalet personer som är
 • Lediga, i telefon, matar in data, ej på plats
 • Inga fasta säljmål
 • Alla tar alla samtal (inget nummerval)
 • Customer pleaser (spegel)
 • Röd lampa om en kund väntar mer än en signal
 • Andon-bord (cock-pit)
 • En person följer arbetet och tillkallar support
  vid behov
 • Ledning sitter ute i verksamheten
 • Vid problem får hjälp från forskning som finns
  bredvid och ringer tillbaks kund inom 10 min
 • 7000 samtal / dag (10.000 samtal/fax/email /dag)

30
(No Transcript)
31
Det är inget taveldesignsprojekt
32
Sammanfattning fokus på avvikelser och lokalen
 • Visuell styrning (tavla i verksamheten, inga
  väggar!)
 • Support nära vid problem

33
Lean från en annan vinkel
Inget är optimalt kunna förändra kort ledtid
vid förändring.
Challenge
Kaizen (change for the better)
Visuell styrning för avvikelser.
Ledning support nära verkligheten
Genchi genbutsu (go and see for yourself)
Effektiva kontinuerliga flöde(fysisk layout)
Respect (value-added)
Laget mäter, naturlig plats för tavla vid arbetet
Team-work
34
Lean är ett pågående byggprojekt

35
Revere AB
Pia Anhede och Joakim Hillberg, arbetat med Lean
sedan 18 år. Deltagit i 20-tal konferenser och
utbildningar Tränat i Japan hos Toyota,
Shingijutsu samt Gemba Research. Civilingenjörer
från Chalmers. Joakim även MBA från Insead.
Föreläser på universitet och konferenser.
c/o Chalmers, Hugo Grauers Gata 3, 411 33
Göteborg, Sweden, Mobile 46 705 74 68 12
joakim_at_hillberg.com
 • KONSULTING
 • Arbetat med längre förändringsprojekt inom Lean i
  mer än 30 företag i över 10 länder.
 • Vårt fokus är att stötta organisationer att själv
  driva sin Lean implementering
 • NÄTVERK
 • Joakim med i Lean Forums styrelse.
 • Ger ut nyhetsbrev om lean inom service och
  tjänster (för prenumeration maila)
 • Initiativtagare samt med att ordna Lean
  Healthcare i Lund 16-17 mars, 2010.
 • Relation till LERC i Cardiff sedan 10 år.
 • Samarbetar med flertal andra lean konsulter.

36
Nuvarande projektExempel på vad vi jobbar med
för närvarande
About PowerShow.com