RAPORT ASUPRA - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

RAPORT ASUPRA

Description:

Title: Slide 1 Author: f.staicu Last modified by: n.robu Created Date: 3/15/2005 6:16:01 AM Document presentation format: On-screen Show Company: UPT – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:55
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: f453
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: RAPORT ASUPRA


1
RAPORT ASUPRA ACTIVITATII BIBLIOTECII 2005
2
Raport de activitate - 2005
 • ACTIVITATI DESFASURATE
 • ACTIVITATI CURENTE
 • 1. Asigurarea fondului de publicatii necesar
  în procesul didactic si de cercetare
 • 2. Deservirea si îndrumarea utilizatorilor
 • 3. Informatizarea activitatii Bibliotecii
 • 4. Activitatea seviciului de IT
 • 5. Alte activitati
 • II. ACTIVITATI PERIODICE, SUPLIMENTARE
 • 1. Continuarea catalogarii retroactive
 • 2. Pregatirea fondului documentar pentru
  mutarea în cladirea noua

3
Raport de activitate - 2005
Statistica generala
 • Valoarea achizitiilor de publicatii
  136.087,94 RON
 • Numar u.b. intrate în biblioteca 3.648
  u.b.
 • Numar total cititori înscrisi 6.010
 • Numar cititori înscrisi în 2005 1.476
 • Numar total împrumuturi 206.051

4
Raport de activitate 2005 Activitati curente
 • Asigurarea fondului de publicatii necesar în
  procesul didactic si de cercetare
 • Valoarea totala a achizitiilor de publicatii
  136.087,94 RON dupa cum urmeaza
 • Achizitii de carte 77.417,26 RON
 • Achizitii de periodice 52.780,82
  RON
 • Alte achizitii (STAS, etc.)
  5.889,86 RON
 • Din valoarea totala
 • Donatii si schimb 32.505,10 RON
 • Carti achiz. contracte 5.563,76
  RON

5
Raport de activitate 2005 Activitati curente
1. Asigurarea fondului de publicatii necesar în
procesul didactic si de cercetare
Statistica defalcata a achizitiilor
 • Total achizitii 3.648 u.b.
 • Din fond UPT 2.213 u.b.
 • Donatii, schimb 1.435 u.b.
 • din care contracte 208 u.b.

6
Raport de activitate 2005 Activitati curente
 • Asigurarea fondului de publicatii necesar în
  procesul didactic si de cercetare
 • REMARCI
 • Este al doilea an consecutiv în care nu au fost
  achizitionate STAS-uri si descrieri de brevete
 • Nu au fost facute abonamente la periodicele
  straine, pentru prima data dupa 1989
 • În ultimii 3 ani, valoarea achizitiei de
  publicatii este în descrestere
 • Numarul cartilor straine achizitionate este în
  crestere
 • Achizitia prin donatii reprezinta 37 din totalul
  achizitiilor

7
Raport de activitate 2005 Activitati curente
 • Asigurarea fondului de publicatii necesar în
  procesul didactic si de cercetare
 • REMARCI
 • A fost completata baza de date on-line a
  Rapoartelor de cercetare
 • Sunt disponibile on-line cuprinsurile cartilor
  straine achizitionate în ultimii 2 ani
 • Buletinele Stiintifice ale UPT si carti ale
  cadrelor didactice au fost difuzate (în cadrul
  schimbului interbibliotecar) la
 • - 123 de biblioteci ale institutiilor de
  învatamânt superior si de cercetare din 40 de
  tari
 • - 25 de biblioteci universitare din tara

8
Raport de activitate 2005 Activitati curente
2. Deservirea si îndrumarea utilizatorilor Statis
tica împrumuturilor pe categorii de publicatii
 • Nr. total împrumuturi 206.051 u.b.
 • Carti 106.087
 • Reviste 97.392
 • STAS-uri 2.572

9
Raport de activitate 2005 Activitati curente
2. Deservirea si îndrumarea studentilor Statistica
împrumuturilor pe puncte de împrumut
TOTAL ÎMPRUMUTURI 206.051, la 4.947 studenti
activi (41 vol.) din 12.556 studenti UPT Sediul
central 111.116 4.947 studenti (22
vol./stud.) Filiala Chimie 12.872
402 studenti (32 vol./stud.) Filiala
Constructii 46.798 566 studenti (82
vol./stud.) Filiala Electro 28.783
2.484 studenti (11 vol./stud.) Filiala
Mecanica 6.482 1.495 studenti ( 4
vol./stud.)
10
Raport de activitate 2005 Activitati curente
 • 2. Deservirea si îndrumarea studentilor
 • REMARCI
 • Numarul studentilor înscrisi a scazut cu 6,7
  fata de 2004
 • Numarul împrumuturilor a crescut cu 60, prin
  cresterea împrumuturilor la toate categoriile de
  publicatii
 • -nr. cartilor împrumutate s-a dublat
 • Deservirea cititorilor a fost facuta în
  conditiile unui personal redus cu 20, cu pretul
  închiderii filialelor pe o perioada de 4
  saptamâni si a lucrului într-o singura tura.
 • Împrumutul interbibliotecar este din ce în ce
  mai solicitat
 • Numarul cititorilor externi a scazut
 • Nu am putut face nici în acest an instruirea
  sistematica a utilizatorilor, datorita numarului
  mic de angajati

11
Raport de activitate 2005 Activitati curente
3. Informatizarea activitatii din
Biblioteca Nu s-au facut progrese în
informatizarea activitatii Bibliotecii Centrale
(controlul serialelor) întrucât implementarea
modulului în versiunea programului Aleph 330
(depasita) este ineficienta. A stagnat si
informatizarea Bibliotecii FIH, datorita lipsei
de personal.
12
Raport de activitate 2005 Statistica
biblioteca FIH
 • Raport statistic al Bibliotecii FIH
 • Numar de titluri continute în catalogul on-line
  2.546
 • Numar exemplare din evidenta electronica
  19.803
 • Numar cititori înscrisi în baza de date
  559
 • Numar împrumuturi pe calculator
  144

13
Raport de activitate 2005 Activitati curente
 • 4. Activitatea serviciului de IT
 • a fost crescuta si consolidata securitatea
  retelei (upgradari ale sistemelor antivirus,
  îmbunatatirea sistemului de posta electronica)
 • a fost crescuta eficienta lucrului în retea,
  prin utilizarea VPN (Virtual Private Network)
  între Biblioteca Centrala si filiale astfel,
  calculatoarele din aceste locatii au acces
  printr-un flux de date criptat la informatii din
  interiorul retelei Bibliotecii
 • a fost îmbunatatita performanta retelei de
  calculatoare a Bibliotecii pentru a permite
  extinderea ulterioara (sistem de monitorizare a
  parametrilor serverelor)
 • a crescut numarul calculatoarelor din reteaua
  publica (donatie Siemens)
 • a fost deschisa o noua sala cu acces Internet
  pentru utilizatori

14
Raport de activitate 2005 Activitati curente
 • 5. Alte activitati
 • Reconditionarea a 520 de volume, în cadrul
  Bibliotecii, pe lânga cele 1.850 de la Centrul de
  Multiplicare
 • Perfectionarea personalului prin
 • - urmarea de cursuri postuniversitare de
  biblioteconomie de 1 an o persoana
 • - organizarea lunara de seminare comunicarea
  lucrarilor personalului si prezentarea noutatilor
  din domeniu
 • Actualizarea saptamânala a paginii web

15
Raport de activitate 2005 Activitati
suplimentare
 • Continuarea catalogarii retroactive
 • Baza de date contine 72.000 titluri (188.800
  volume, adica 45 din nr. total), dupa cum
  urmeaza
 • - toate cartile, sistematic, începând
  din 1988
 • - toate cartile aflate în circulatie,
  începând din 1995
 • - tezele de doctorat sustinute în UPT
 • - colectia de beletristica
 • - colectia cartilor de referinta
 • - cartile din domeniul socio-uman
 • - colectiile bibliotecilor filiale
 • 2. Pregatirea fondului documentar pentru mutarea
  în cladirea noua
 • cotarea pentru asezarea în sali cu acces liber
  la raft a unui numar de 34.730 titluri, respectiv
  75.000 volume (18 din colectie)
 • continuarea securizarii publicatiilor 20.300
  exemplare în total
 • 3. Verificarea si actualizarea saptamânala a
  evidentei electronice a exemplarelor de carte a
  bibliotecii FIH

Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com