Caitheamh Aimsire - PowerPoint PPT Presentation

1 / 17
About This Presentation
Title:

Caitheamh Aimsire

Description:

Caitheamh Aimsire C n caitheamh aimsire at agat????? Caitheamh aimsire istim le ceol. T im go dt an phicti rlann. T im ag sn mh. Imr m sp irt. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:515
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 18
Provided by: pacr9
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Caitheamh Aimsire


1
Caitheamh Aimsire
 • Cén caitheamh aimsire atá agat?????

2
Caitheamh aimsire
 • Éistim le ceol.
 • Téim go dtí an phictiúrlann.
 • Téim ag snámh.
 • Imrím spóirt.
 • Imrím cluichí ríomhaire.
 • Buailim le mo chairde.
 • Seinnim an giotár/fheadóg

3
Is maith liom a bheith ag
 • marcaíocht.
 • imirt rugbaí / peil gaelach
 • seinnt na drumaí le mo bhanna ceoil.
 • féachaint ar an teilifís.
 • dul go dtí ceolchoirm san O2 i mBaile Átha
  Cliath.

4
Cén caitheamh aimsire atá agat???
 • Cuir an cheist sin ar an duine atá in aice leat.
 • Obair Bhaile Scríobh 5 habairtí faoi do
  chaitheamh aimsire ag baint úsáid as an mbileog.

5
Le Chríochniú
 • Pioc rud amháin a bhí deacair duit inniu.
 • Pioc rud amháin a bhí éasca duit inniu.
 • Scríobh iad síos i do chóipleabhar.

6
Spórt
 • Tá mé ar fhoireann rugbaí/peile/iománaíochta/cisph
  eile

7
An imríonn tú aon spórt?
 • Ficheall
 • Rith
 • Leadóg bhoird
 • Galf
 • Iascaireacht
 • Eitpheil
 • Tumadh

8
Imrím.
 • Peil gaelach
 • Rugbaí
 • Iománaíocht
 • Sacair
 • Leadóg
 • Snúcar
 • Haca
 • cispheil

le club san Uaimh / leis an scoil.
9
Déanaim
 • Lúth chleasaíocht
 • Marcaíocht
 • Rothaíocht
 • Dornálaíocht
 • snámh

le club i mBaile Átha Troim/leis an scoil.
10
Mo Fhoireann / Mo Chlub
 • Imrím gach Sathairn le club Ó Mathúna/Baile
  Shíomóin (msh.) Bainim an-sult as. Tá an-chuid
  cairde agam ar an bhfoireann. Imrím chun tosaigh/
  ar cúl (msh).
 • Labhair leis an duine in aice leat faoin
  bhfoireann nó gclub is fearr leat.

11
Nathanna Úsáideacha
 • Imrím
 • Táim mar bhall de chlub
 • Is maith liom
 • Is breá liom
 • Tá suim agam i/sa
 • Tá an-chuid caitheamh aimsire agam
 • Is imreoir/ceoltóir den scoth mé.

12
 • Tá an-suim agam sa dornálaíocht.

Tá an-suim agam sa chosdornálaíocht.
Glacaim páirt i gcomórtaisí go minic.
13
Obair Bhaile
 • Scríobh 5 habairtí faoi spórt ar mhaith leat.

14
Ceol
 • Is ceoltóir mé.
 • Seinnim an ..

Pianó
Giotár
Veidhlín
15
Trumpa
Fliút
Cláirinéid
Bodhrán
Feadóg Stáin
Bosca Ceoil
16
 • Táim mar bhall de bhanna ceoil
 • Seinnim gach deireadh seachtaine
 • Déanaim ceachtanna gach Máirt
 • Bhuaigh mé comórtas

17
Obair Bhaile
 • Scríobh alt gearr (leathleathanach nó mar sin)
  mar gheall ar do chaitheamh aimsire. Bain úsáid
  as dfhoclóir mar chabhair.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com