Caitheamh Aimsire - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Caitheamh Aimsire PowerPoint presentation | free to view - id: 808be6-ZmVlMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Caitheamh Aimsire

Description:

Title: Caitheamh Aimsire Last modified by: Maria N Aol in Created Date: 11/22/2004 10:34:08 PM Document presentation format: On-screen Show Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:147
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: muint
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Caitheamh Aimsire


1
Caitheamh Aimsire
2
ag imirt cispheile
  • ag imirt leadóige

ag imirt gailf
3
ag tiomáint
  • ag imirt snúcair

ag rothaìocht
4
An maith leat ?
Is maith liom
Nì maith liom
5
An maith leat?
Féach ar na pictiúir agus lìon na bearnaì. Úsáid
na frásaì seo
galf a imirt snúcar a imirt cispheil a
imirt
.
..
.
6
An maith leat?
leadóg a imirt bheith ag tiomáint ag
rothaìocht
..
..
...
7
Céard atá ar siúl ag Niamh, Liam agus Learaì?
Féach ar na pictiúirí agus freagair na
ceisteanna.
  • Céard atá ar siúl ag Niamh?
  • Tá sì ____________________________.

2. Céard atá ar siúl ag Liam? Tá sé
________________________.
8

3. Céard atá ar siúl ag Learaì?
Tá sé ________________________.
4. Céard atá ar siúl ag Niamh? Tá sì
_______________________.
9
5. Céard atá ar siúl ag Liam?
___________________________.
6. Éist! Céard ata ar siúl ag Learaì?
___________________________.
10
Rudaì le Déanamh
Déan dhá liosta (a) Cluichì istigh (b) Cluichì
amuigh Rothaìocht Iascaireacht Sacar Haca Peil Sná
mh Snúcar Camógaìocht Leadóg
bhoird
Istigh Amuigh

11
Tá Clú agus Cáil Orthu
Cuir an spórt agus ainm an duine le chéile.
Anna Kournakova Rugbai Sonia
OSullivan Leadóg Cian OConnor Rasaíocht
Rothar Seán Kelly Galf Tiger Woods Peil
Ghaelach Steve Collins Sacar Roy
Keane Iománaíocht D.J. Carey Dornálaíocht Da
ragh OCinnéide Marcaíocht Capall Jim
Williams Lúthchleasa
12
na Freagraí
Anna Kournakova - Leadóg
Sonia OSullivan - Lúthchleasa
Cian OConnor - Marcaíocht Capall
Seán Kelly - Rásaíocht Rothar
Tiger Woods - Galf
Steve Collins - Dornálaíocht
Roy Keane - Sacar
D.J. Carey - Iománaíocht
Daragh OCinnéide Peil Ghaelach
Jim Williams - Rugbaí
13
Bris an Cód !
Tá caitheamh aimsire ag gach duine sa liosta
thìos. Féach ar an gcód 1A 2B 3C srl.
chun teacht ar an gcaitheamh aimsire sin.
Dónall 7 1 12 6 _________________ Seán 19
14 1 13 8 ______________ Niamh 18
15 20 8 1 9 15 3 8 20
______________ Pól 16 5 9 12
__________________ Aoife 12 5 1 4 15 7
______________________
14
Cuir an focal ceart le gach litir.
C
E
B
F
A
G
D
A B C D E F G
About PowerShow.com