UNIT FOURTEEN Hopes for the future - PowerPoint PPT Presentation

1 / 22
About This Presentation
Title:

UNIT FOURTEEN Hopes for the future

Description:

UNIT FOURTEEN Hopes for the future Gelecek i in umutlar SIMPLE FUTURE basit gelecek – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:115
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: Micros306
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: UNIT FOURTEEN Hopes for the future


1
UNIT FOURTEENHopes for the future Gelecek
için umutlar
 • SIMPLE FUTURE
 • basit gelecek

2
 • WILL -ecek, -acak
 • Help (v) yardim et
 • Tidy (v) toplamak, düzeltmek
 • Ask (v) sormak
 • Arrive (v) varmak, ulasmak, gelmek
 • Will help yardim edecek
 • Will tidy düzeltecek
 • Will ask soracak
 • Will arrive gelecek
 • Bütün sahislar (I, you, he, she, it, we, you,
  they) için WILL kullanilir.

3
 • I will help you. Size yardim edecegim.
 • He will tidy his room. Odasini toplayacak.
 • They will ask their teacher. Ögretmenlerine
  soracaklar.
 • His plane will arrive at ten am. Uçagi saat
  onda gelecek.
 • They will get married. Evlenecekler.
 • I will not help you. Size yardim etmeyecegim.
 • I wont help you. Size yardim etmeyecegim.
 • Will you help me? Bana yardim edecek misin?
 • They will come to the party. Partiye gelecekler.
 • They will not come to the party. Partiye
  gelmeyecekler.
 • will they come to the party? Partiye gelecekler
  mi?

4
 • TIME ADVERBS / Zaman zarflari
 • Tomorrow yarin
 • Next week gelecek hafta
 • Next month önümüzdeki ay
 • Next year gelecek yil
 • The day after tomorrow yarin öbür gün ?
 • Tonight bu gece
 • Soon çok yakinda, pek yakinda
 • Later daha sonra

5
 • TIME ADVERBS / Zaman zarflari
 • in an hour bir saat içinde
 • In a week bir hafta içinde
 • In a year bir yil içinde
 • in ten minutes on dakika içinde
 • in two years iki yil içinde
 • Tomorrow morning yarin sabah
 • Tomorrow afternoon yarin ögleden sonra
 • Tomorrow evening yarin aksam

6
 • SIMPLE FUTURE basit gelecek
 • a. Gelecekte olacagini düsündügümüz, tahmin
  ettigimiz isleri, olaylari anlatirken kullanilir.
  Bu olaylar kesin degildir. Olur veya olmaz.
 • b. Gelecekte ancak bizim kontrolümüz ve
  kararimizla gerçeklesmeyen eylemler için
  kullanilir.
 • c. Bir sey için söz verirken, I promise. ,.
 • d. Öneri ve tekliflerde SHALL I.? SHALL WE.?
  Ifadelerini kullaniriz.
 • e. hope, think, believe, expect fiillerinden
  sonra,
 • f. I am sure., I am afraid gibi yapilardan
  sonra,
 • g. probably, perhaps gibi zarflardan sonra,
 • h. asking someone to do something. Birisinden bir
  sey yapmasini isterken WILL future kullaniriz.

7
 • One day they will understand us. Bir gün bizi
  anlayacaklar.
 • I will drink something right now. Hemen simdi
  bir sey içecegim.
 • I promise I will give it back tomorrow. Söz
  veriyorum yarin onu iade edecegim.
 • Shall I carry the bag for you? Çantayi sizin
  için tasiyayim mi?
 • Shall we go there tonight? Bu gece oraya
  gidelim mi?
 • I hope they will call us back. Umarim bizi
  geri ararlar.
 • I am sure he will come back. Eminim geri
  gelecek.
 • They will probably pass their class. Muhtemelen
  siniflarini geçecekler.
 • Perhaps, they will come. Belki gelecekler.
 • Will you open the door please? Kapiyi açar
  misiniz lütfen?

8
 • SAMPLE SENTENCES / Örnek cümleler
 • Take your umbrella. It will rain.
 • Semsiyeni al. Yagmur yagacak.
 • Sorry, I am late. It will not happen again.
 • Özür dilerim. Geciktim. Tekrar olmayacak.
 • Celil is hungry.He will prepare something to eat.
 • Celil aç. Yemek için bir sey hazirlayacak.

9
 • Tomorrow is my birthday. I will be 24.
 • Yarin dogum günüm. 24
  yasinda olacagim.
 • Workers are not tired. They will finish the work
  today.
 • Isçiler yorgun degil. Bugün isi
  bitirecekler.
 • Dont drink coffee now. You wont sleep easily.
 • Simdi kahve içme. Kolayca
  uyuyamayacaksin.

10
 • They are not well. They will not come with us.
 • Onlar iyi degiller. Bizimle
  gelmeyecekler.
 • When I am ready,I will call you.
 • Hazir oldugumda, seni arayacagim.
 • In 2023, population of Turkey will be doubled.
 • 2023 te Türkiye nüfusu ikiye katlanacak.

11
 • Do you know Ali is ill?
 • Alinin hasta oldugunu biliyor musun?
 • Oh, No. I will call him immediately.
 • Hayir. Hemen onu arayacagim.
 • The door is open. Ok. I will shut it.
 • Kapi açik. Tamam kapatacagim onu.
 • Would you like to drink ayran?
 • Ayran içmek ister misiniz?
 • No, I will drink tea. Hayir, Çay içecegim.

12
 • I am too late. I will take a taxi.
 • Çok geciktim. Taksi tutacagim.
 • Please help me. Ok. I will help you.
 • Lütfen yardim et bana. Tamam. Sana yardim
  edecegim.
 • Im not ready yet. But I will be ready in a
  minute.
 • Henüz hazir degilim. Ama bir dakika içinde hazir
  olacagim.

13
 • Drink this medicine. You will feel better.
 • Bu ilaci iç. Kendini daha iyi hissedeceksin.
 • Go to bed early. You will have an important exam
  tomorrow.
 • Erken yat. Yarin önemli bir imtihana gireceksin.
 • Have a nice holiday. Iyi tatiller.
 • Thank you. I will send you postcard.
 • Tesekkür ederim. Sana kartpostal gönderecegim.

14
 • Change degismek
 • Will change degisECEK
 • Our natural environment will change
 • dogal çevremiz degisecek
 • In the future gelecekte
 • Our natural environment will change in the
  future.
 • Gelecekte çevremiz degisecek.
 • Increase artmak
 • Will increase artacak
 • Global warming Küresel isinma
 • Global warming will increase.
 • Küresel isinma artacak.

15
 • Change degismek
 • Will change degisecek
 • Global warming will change the climates.
 • Küresel isinma iklimleri degistirecek.
 • Be low düsük olmak
 • Will be low düsük olacak
 • The temperature will be low at nights.
 • Sicaklik geceleri düsük olacak.

16
 • The temperature will be hot during the day.
 • Sicaklik gün boyunca sicak olacak.
 • There will be acid rain all over the world.
 • Dünyanin her tarafinda asit yagmurlari olacak.

17
 • Earthquakes will change the shape of the
  continents.
 • Depremler kitalarin seklini degistirecek.
 • There will be new kinds of animals and plants in
  the future.
 • Gelecekte yeni (tür) hayvanlar ve bitkiler
  olacak.

18
 • People will have enough technology to survive.
 • Insanlar hayatta kalmak için yeterli teknolojiye
  sahip olacaklar.
 • People will travel in space easily.
 • Insanlar kolayca uzayda seyahat edecekler.

19
 • Life will PROBABLY be boring.
 • Yasam MUHTEMELEN sikici olacak.
 • PERHAPS Everything will be better in the future.
 • BELKI her sey gelecekte daha iyi olacak.

20
 • People will take vacation on the moon.
 • Insanlar ayda tatil yapacak.
 • PERHAPS People will live longer in the future.
 • BELKI Insanlar gelecekte daha uzun yasayacak.

21
 • Robots will PROBABLY do housework.
 • Robotlar MUHTEMELEN ev islerini yapacak.
 • PERHAPS Robots will have a major role in
  education.
 • BELKI robotlar egitimde önemli bir röle sahip
  olacaklar.

22
 • The future of humanity will SURELY be good.
 • Insanligin gelecegi KESINLIKLE iyi olacak.
 • New inventions will change our lives.
 • Yeni buluslar hayatimizi degistirecek.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com