Niewydolnosc oddechowa - PowerPoint PPT Presentation

1 / 16
About This Presentation
Title:

Niewydolnosc oddechowa

Description:

Niewydolno oddechowa Definicja Niewydolno oddechowa to stan, w kt rym uk ad oddechowy nie mo e zapewni prawid owych ci nie gaz w krwi t tniczej ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:584
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: FundacjaR
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Niewydolnosc oddechowa


1
Niewydolnosc oddechowa
2
Definicja
 • Niewydolnosc oddechowa to stan, w którym uklad
  oddechowy nie moze zapewnic prawidlowych cisnien
  gazów krwi tetniczej przy oddychaniu powietrzem
  atmosferycznym na poziomie morza

3
Rozpoznanie
 • Jedyna pewna metoda rozpoznawania niewydolnosci
  oddechowej jest badanie gazometryczne krwi
  tetniczej lub kapilarnej.
 • Niewydolnosc oddechowa rozpoznajemy gdy
 • pO2 lt 60 mmHg (7,98 kPa)
 • pO2 gt 49 mmHg (6,52 kPa)

4
Niewydolnosc oddechowa ostra podzial
 • Zaburzenia moga wystapic w ciagu
 • minut np. cialo obce w drogach oddechowych,
  zator tetnicy plucnej, odma oplucnowa
 • godzin np. Stan astmatyczny
 • dni np. ostra niewydolnosc oddechowych
  doroslych ARDS

5
Niewydolnosc oddechowa przewlekla podzial
 • Zaburzenia rozwijaja sie na przestrzeni kilku
  miesiecy czy lat np. POChP, zwlóknienia
  sródmiazszowe, kyphoskolioza, przewlekle choroby
  nerwowo miesniowe

6
Mechanizmy doprowadzajace do hipoksemii bez
hipowentylacji
 • Zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji np.
  rozedma pluc, zwlóknienia, zmiany w kosccu,
  porazenie przepony, obturacja
 • Zaburzenia przeplywu krwi przez pluca np.
  zatorowosc plucna, zapalenie naczyn plucnych,
  pierwotne nadcisnienie plucne, czestoskurcz,
  przeciek tetniczo zylny
 • Zmniejszenie powierzchni oddechowej np. rozedma
  pluc, zapalenie pluc, niedodma, odma oplucnowa,
  plyn w jamie oplucnowej
 • Zaburzenia dyfuzji (blok przedsionkowo-wlosniczk
  owy) np. zmiany sródmiazszowe, obrzek pluc

7
Mechanizmy doprowadzajace do hipowentylacji
pecherzykowej
 • Zaburzenia czynnosci osrodka oddechowego
 • Hipowentylacja osrodkowa
 • Guzy i udary
 • Zatrucia lekami uspakajajacymi
 • Przedluzone dzialanie leków do znieczulenia
  ogólego
 • Uposledzenie ruchomosci klatki piersiowej
 • Uszkodzenie poprzeczne rdzenia kregowego
 • Zespól Guillan Barré, poliomyelitis
 • Leki kuraro podobne
 • Stwardnienie rozsiane, miastenia
 • Obnizenie poziomu potasu czy fosforu
 • Otylosc, wodobrzusze, zlamania zeber
 • Choroby pluc i oskrzeli
 • Rozedma pluc
 • Astma oskrzelowa
 • Rozstrzenie oskrzeli

8
Leczenie
 • Przyczynowe zwlaszcza w ostrej postaci
 • Wielokierunkowe
 • - Poprawa wentylacji
 • Poprawa utlenowania
 • Wyprowadzenie ze wstrzasu
 • Opanowanie zaburzen rytmu

9
Zasady tlenoterapii
 • W ostrej niewydolnosci oddechowej nalezy dazyc do
  uzyskania pO2 gt 65 mmHg lub saturacji gt 90
  poprzez podanie tlenu o przeplywie od 2 10
  l/min
 • W przewleklej niewydolnosci oddechowej, zwlaszcza
  calkowitej, nalezy zaczac tlenoterapie od
  przeplywu 0,5 l/min przy czestej np. co 30
  kontroli gazometrii by przy braku istotnego
  wzrostu pCO2 stopniowo o 0,5 l/min zwiekszac
  przeplyw tlenu az do uzyskania
 • pO2 60 mmHg

10
Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji (NWW)
 • Wskazania
 • Brak poprawy przy dotychczasowym leczeniu
 • Widoczna praca dodatkowych miesni oddechowych
 • Czestosc oddechu gt 25/min
 • pH lt 7,35 pCO2gt45 mmHg

11
Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji (NWW)
 • Polega na zapewnieniu wentylacji pecherzykowej
  bez intubacji dotchawiczej poprzez wytworzenie
  dodatniego cisnienia w drogach oddechowych
  (wentylacja cisnieniowozalezna) lub podaniu
  odpowiedniej objetosci przez respirator
  (wentylacja objetosciowozalezna)

12
Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji (NWW)
 • Wentylacje cisnieniowozalezna prowadzi sie
 • - Ze stalym cisnieniem niezaleznie od fazy
  oddechu - CPAP (continous positive air pressure),
 • - Ze zmiennym zaleznym od fazy oddechu cisnieniem
  BiPAP (bilevel positive air pressure).

13
Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (NWW)
 • Szczególna grupa wskazan jest zaostrzenie
  przewleklej niewydolnosci oddechowej u pacjentów
  chorujacych na POChP.
 • Kryteria kwalifikacji do NWW u takich chorych
 • - pO2 lt 50 mmHg przy stosowaniu tlenoterapii
  biernej
 • - pCO2gt 70 mm Hg
 • - pH lt 7,3

14
Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji (NWW)
 • Przeciwwskazania
 • Zaburzenia swiadomosci,
 • Zatrzymanie oddechu,
 • Niestabilnosc hemodynamiczna (hipotonia, ciezkie
  zaburzenia rytmu),
 • Urazy i operacje twarzoczaszki, przelyku, zoladka
 • Obfite wydzielanie z duzym ryzykiem zachlysniecia
 • Brak wspólpracy i niepokój chorego,
 • Wady rozwojowe nosogardla
 • Znaczna otylosc

15
Wskazania do inwazyjnej wentylacji mechanicznej
 • Zatrzymanie oddechu
 • Utrata swiadomosci, spiaczka
 • Nietolerancja lub nieskutecznosc NWW
 • Niestabilnosc hemodynamiczna
 • Czestosc oddechu 35/min
 • pO2 lt 40 mmHg przy Fi O2 40
 • pH lt 7,25, pCO2 gt 70 mmHg
 • Opaczne ruchy przepony
 • Marszczenie czola, oblizywanie warg, unoszenie
  brwi, obfite poty, dezorientacja

16
Tlenoterapia domowa wskazania
 • pO2 55 mmHg lub SaO 88 w okresie stabilnym
  choroby potwierdzona w ciagu miesiaca
 • lub
 • pO2 55 60 mmHg przy wspólistnieniu objawów
  nadcisnienia plucnego (RTG, USG serca, EKG)
  cechy niewydolnosci zastoinowej serca czerwienicy
  (Htk gt 55)
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com