Seb - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Seb PowerPoint presentation | free to download - id: 7a93b4-MGEyMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Seb

Description:

Seb szi onkol gia Semmelweis Egyetem Transzplant ci s s Seb szeti Klinika Epidemiol gia v F rfiak N k 1970. 10.hely a vil gon 5.hely 1980. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:40
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 40
Provided by: SEMME3
Learn more at: http://transzplant.semmelweis.hu
Category:
Tags: seb | tumor | wilms

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Seb


1
Sebészi onkológia
 • Semmelweis Egyetem
 • Transzplantációs és Sebészeti Klinika

2
(No Transcript)
3
Epidemiológia
A magyarországi daganatos halálozás változása
 • Év Férfiak Nok
 • 1970. 10.hely a világon 5.hely
 • 1980. 1.hely 4.hely
 • 1990-2000. 1.hely 2.hely

4
Epidemiológia
A magyarországi daganatos incidencia, halálozási
adatok
 • Esetszám
 • Új daganat, összes (2004) 75185
 • Férfiak 37 724
 • Nok 37 461
 • Daganatos halálozás, összes (2003) 33 530
 • Férfiak 18 827
 • Nok 14 703

5
Epidemiológia
A magyarországi férfiak daganatos halálozási
sorrendje (2003.év)
 • Daganat Férfiak száma Változás jellege
 • 1. Tüdo-hörgo 5849 Stagnál
 • 2. Colorectális 2787
  Növekszik
 • 3. Ajak-szájüreg 1456
  Növekszik
 • 4. Prostata 1308 Növekszik
 • 5. Gyomor 1182
  Csökken

6
Epidemiológia
A magyarországi nok daganatos halálozási
sorrendje (2003.év)
 • Daganat Nok száma Változás jellege
 • Tüdo 2352 Növekszik
 • Colorectális 2311 Növekszik
 • Emlo 2309 Stagnál
 • Nyirok-vérképzoszervi 939
  Stagnál
 • Gyomor 853 Csökken

7
Epidemiológia
A magyarországi daganatos halálozás összesített
sorrendje (2003.év)
 • Daganat
 • 1. Tüdo
 • 2. Colorectális
 • 3. Emlo
 • 4. Gyomor
 • 5. Nyirok- vérképzorendszer

8
Etiológia
Endogén tényezok - szuppresszor gének
 • gén daganat
 • RB-1 retinoblastoma
 • p53 emlo, vastagbél, stb.
 • WT-1 Wilms-tumor
 • DCC vastagbél
 • FAP (APC) vastagbél (familiáris polyposis)
 • BRCA-1 emlo, petefészek
 • BCRA-2 emlo (noi, férfi)

9
Familiáris daganatok
10
Diagnosztika
 • Anamnézis
 • Fizikális vizsgálat
 • Képalkotó eljárások
 • hagyományos rtg. vizsgálatok, mellkas,
  irrigoscopia, iv.urográfia, csont rtg.
  felvételek, mammográfia stb.
 • ultrahang vizsgálat / transcutan, endoscopos,
  intracavitalis, intraoperatív, stb. / color
  doppler vizsgálat
 • CT, MR
 • PET / pozitron emissziós tomográfia /, PET/CT
 • isotop diagnosztika /direkt, indirekt leképezés,
  immunscintigráfia, stb. /
 • Angiográfia
 • ERCP, PTC
 • CT angiográfia, CT cholangiográfia stb.

11
(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
(No Transcript)
14
Térfogatszámítások
 • TLV total liver volume
 • TFLV total functional liver volume TLV tumor
  volume
 • FRLV future remaining liver volume
 • FLVR functional liver volume ratio
 • FRLV/TFLV (gt30)

15
Térfogatszámítások
 • Teljes funkcionáló májvolumen 1043 ml
 • Megmaradó májvolumen 412 ml
 • Funkcionáló májvolumen arány
 • 412/1043 39 (gt30)

16
Diagnosztika
 • Endoscopia / garat-gége, felso-alsó
  tápcsatornaszakasz, légutak, hugyutak, hüvely,méh
  stb./
 • Hisztológia
 • Laborvizsgálatok, tumormarkerek
 • Mutéti exploráció (nyílt, vagy laparoscopia,
  thoracoscopia stb.)

17
Diagnosztika
 • A szövettani mintavétel / biopszia / módjai
 • 1.Vékonytubiopszia / FNAC/ aspirációs
  CITOLÓGIAI vizsgálat pl emlo, pajzsmirigy, máj,
  tüdo,pancreas, nyirokcsomók, stb. vizsgálatára
 • 2.Vastagtu/core/biopszia /szövethenger/
 • 3. Incisionalis biopszia tumorszórás lehetosége
  miatt ha lehet nem végzik, chemotherapia elott
  pl.csonttumoroknál, vagy egyéb, nem eltávolitható
  daganatokból
 • 4. Excisionalis biopszia a tumor épben való
  kimetszése
 • 5. Endoscopos biopszia - biopsziás fogókkal
 • 6. Exfoliativ citológia - pl méhnyakrák szurése
 • 7. Testnedvek - köpet, vér, vizelet, ascites,
  mellkasi folyadék,stb.citológiai vizsgálata
 • 8. Csontvelobiopszia / sternumpunctio,
  cristabiopszia /

18
Diagnosztika
 • Az intraoperatív diagnosztika lehetoségei
 • UH vizsgálat / nyitott, vagy laparoscopos
  mutétnél /
 • endoscopia
 • vitalis festék, isotop anyag pl. sentinel
  nyirokcsomó vizsgálata
 • szövettani vizsgálat / elsosorban a daganat
  igazolása, vagy kizárása érdekében, dignitás
  meghatározására, épben való rezekció
  bizonyitására /
 • testüregi folyadékgyülem citológiai vizsgálata
 • angiográfia, cholangiográfia, stb.
 • labor, pl. PTH meghatározás

19
A daganatok komplex kezelése
 • Sebészi kezelés
 • Sugártherápia
 • Chemotherápia
 • Hormontherápia
 • Biológiai válaszmódosító eljárások
 • Angiogenesis gátlás - antimetasztatikus kezelés
 • Rehabilitáció
 • Pszichotherápia
 • Szupportív kezelés

20
A daganatok komplex kezelése
Az onkológiai team lehetséges tagjai
 • Pszichiater
 • Logopedus
 • Rehabilitációs szakember
 • Onkológiai szakápoló
 • Sztomaterápiás szakember
 • Gyógytornász
 • Civil szervezetek tagja
 • Onkológus
 • Sugárterapeuta
 • Sebész / mellkas seb, urológus, nogyógyász,
  fej-nyak seb.stb. /
 • Patológus, citológus
 • Radiológus

21
A daganatok komplex kezelése
 • A kezelés sorrendisége
 • 1. Mutét - adjuváns kezelés nem indokolt / pl.
  bordaganatok /
 • 2. Mutét adjuváns kezelés - irradiáció és vagy
  chemoterápia és vagy egyéb / pl. emlorák /
 • 3. Neoadjuváns kezelés / chemoterápia és vagy
  irradiáció /, majd mutét / pl.csont-lágyrészdagana
  tok /
 • 4. Chemoterápia egyedül / pl.haematológiai
  daganatok /
 • 5. Sugárterápia egyedül / pl. bordaganatok /
 • 6. Chemo-és sugárterápia / pl. kissejtes tüdorák /

22
A daganatsebészet alapfogalmai
A daganatsebészet úttöroi
 • Sebész Daganat
 • Billroth gyomor
 • Halsted emlo
 • Kocher pajzsmirigy
 • Miles végbél
 • Whipple pancreas
 • Graham tüdo
 • Torek nyelocso
 • Wertheim méh

23
A daganatsebészet alapfogalmai
Mutéti indikáció és kontraindikáció
 • Indikáció
 • esztétikai, funkcionális indikáció
  reconstructiv, plasztikai mutétek - fej-nyak,
  emlo, lágyrészdaganatok stb.
 • relatív indikáció benignus daganatok
 • abszolut indikáció malignus daganatok
 • vitális indikáció a daganat okozta heveny, az
  életet veszélyezteto szövodmény /obstructio,
  vérzés, perforáció stb./
 • Kontraindikáció / relatív és abszolut /
 • inoperabilitás (a beteg a mutétre alkalmatlan)
 • incurrabilitás (a daganat irresecábilis, vagy
  disszeminált)

24
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Operabilitás - inoperabilitás a betegre
  vonatkozik, függetlenül a daganatától, a beteg
  mutétre alkalmas állapotban van-e


 • meghatározói a beteg általános állapota, kora,
  társbetegségei részben szubjektív, részben
  vizsgálatokkal objektivizálható fogalom
 • megfelelo belgyógyászati elokészítéssel, korszeru
  narcosissal, sebészi technikával, és
  posztoperatív intenzív terápiával egyre több
  rossz állapotú, idos beteg kerülhet daganata
  miatt mutétre

25
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Rezekabilitás - irrezekabilitás a daganatra
  vonatkozik - eltávolítható -e a daganat, vagy sem
 • rezekábilis az a daganat melynek eltávolítása a
  beteg életbenmaradásával összeegyeztetheto
 • szintén szubjektív fogalom, a sebésztol és
  technikai lehetoségeitol is függ, bár attól
  függetlennek kellene lennie
 • az irrezekabilitás a preoperatív vizsgálatokkal,
  vagy a mutét során derül ki

26
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Kuratív mutét
 • a daganatot teljes egészében sikerül
  eltávolítani (véleményünket
  a preoperatív vizsgálatok eredményére és a mutéti
  beavatkozásra alapozzuk)
 • az, hogy a betegben daganat nem maradt vissza,
  csak feltételezés, a beteg kórlefolyása,
  daganatmentes túlélése igazolhatja

27
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Palliatív mutét
 • a mutéttel a beteget nem tettük daganatmentessé /
  pl. metastásisok maradtak vissza /, de
 • életveszélyt hárítottunk el / pl bélelzáródás,
  vérzés /
 • életminoséget javítottuk /plGEA, bypass, icterus
  megoldása/
 • az un. debulking, citoreduktív mutéttel az
  adjuváns kezelés esélyeit javítottuk

28
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Radikalitás a beteg daganatmentessé tételére
  való törekvés
 • a primer tumort egyben, a szükséges mennyiségu ép
  szövettel együtt távolitjuk el
 • a szomszédos szerve/ke/t infiltráló daganat
  esetén, indokolt esetben kiterjesztett rezekció
  végzése
 • a nyirokcsomó blockdissectio akkor radikális, ha
  az összes, ép és metastatikus nyirokcsomót egy
  blockban, lehetoleg a primer tumorral együtt
  távolítjuk el
 • indokolt esetben /ld.késobb/ törekvés a távoli
  metastásis/ok/ eltávolítására

29
A daganatsebészet alapfogalmai
 • A primer tumor mutéte
 • az épben való kimetszés /szervenként különbözo
  javasolt határok pl emlo, vastagbél, végbél,
  melanoma malignum, agydaganat stb./
 • a tumorszórás lehetoségének elkerüléséért
 • " no-touch " technika
 • mono-block elv / tumor és regionalis nyirokcsomók
  /
 • lehetoség szerint a vénák korai lekötése
 • indokolt esetben kiterjesztett rezekció
  végezheto a daganatosan infiltrált szomszédos
  szerv, szervekkel együtt / pl gyomor
  vastagbél, vékonybél, pancreasfarok, lép stb./

30
A daganatsebészet alapfogalmai
 • A regionalis nyirokcsomók mutéte -
  blockdissectio
 • segíti a pontos stádiumbeosztást
 • meghatározója lehet az adjuváns kezelésnek
 • megelozi a nyirokcsomóból kiinduló recidívát
 • bizonyos esetekben javítja a daganatmentes
  túlélés idejét
 • támpontot adhat a prognózis meghatározásához
 • Profilaktikus- és therápiás céllal
 • Stádiumtól függoen
 • Therápiás céllal / csak pozitív nycs. esetén /

31
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Orszem (Sentinel) nyirokcsomó vizsgálata
 • A metastázismentes nyirokcsomók fölösleges
  kiirtásának elkerülése érdekében találták ki,
  elsosorban az emlorák, melanoma malignum esetén
  végzik
 • Vizsgálják a szerepét tüdo, máj, colorectalis,
  gyomor, hüvely-vulva stb.dagantok esetében
 • Cél a primer tumorhoz eso legközelebbi /
  sentinel / regionális nyirokcsomó eltávolítása és
  szövettani vizsgálata ha tumor látható benne, a
  blockdissectio elvégzése indokolt, egyébként nem
 • Kivitelezése a primer tumor mellé beadott izotóp
  anyag preoperativ, majd intraoperativ detektálása
  az eltávolitandó nyirokcsomóban, és vitalis
  festés

32
A daganatsebészet alapfogalmai
 • A metasztázisok sebészete
 • Feltételei
 • a primer tumor legyen korrekt módon eltávolított
 • lokális recidíva nincs
 • egyéb szervben metasztázis nincs
 • a metasztázis szoliter, vagy ha többes, nem
  érinti pl. az egész májat, vagy mindkét tüdot
 • a metasztázis rezekábilis, eltávolítása nem okoz
  komoly parenchyma veszteséget
 • a beteg operábilis, mutététol a túlélés javulása
  várható

33
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Májmetasztázisok colo-rectális daganatok,
  carcinoid tumor esetén a leginkább ajánlott
 • Mutéti lehetoség (intraoperatív UH, nycsomó
  biopszia)
 • rezekció / atípusos, segmentectomia,
  bisegmentectomia, hemihepatectomia /
 • fagyasztás / kriodestructio /
 • radiofrekvenciás abláció (RFA)
 • alkoholos infiltráció
 • arteria hepatica kanül behelyezés chemoterápia
  érdekében

34
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Tüdometasztázisok
 • colo-rectális daganatok, carcinoid tumor,
  csont-lágyrészdaganatok, vesetumor metasztázisa a
  leggyakoribb indikáció
 • Mutéti lehetoség
 • atípusos rezekció
 • segmentectómia
 • lobectómia
 • pneumonectómia már nem !

35
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Csontmetasztázisok
 • elsosorban a pathológiás törés kezelése,
  megelozése lehet indokolt, stabilizációs,
  fixációs mütétek, esetleg resekció / pl.
  végtagtörés, gerincvelo csigolyakompressziója /
 • Agyi metasztázis
 • leggyakoribb oka tüdo-, emlorák
 • kezelése többnyire tüneti
 • soliter agyi metasztázis kezelése egyénileg
  mérlegelve
 • metasztazektómia és, vagy irradiáció
 • multiplex agyi metastázis irradiáció

36
A daganatsebészet alapfogalmai
 • Endoszkópos beavatkozások az onkológiában
 • Diagnosztika, biopszia
 • Terápiás beavatkozások
 • bizonyos " korai " stádiumú daganatok esetén pl.
  T1a,b gégerák endoszkópos chordectomia, T1
  nyelocso-gyomorrák meghatározott eseteiben
  endoszkópos mucosectomia, Ta, Tp, T1
  hugyhólyagrák -TUR, stb.
 • a thoracoszkópos, laparoszkópos mutétek helye az
  onkológiai sebészetben egyre kevésbé vitatott /
  exploráció teljessége, radikalitás, onkológiai
  elvek betarthatósága, tumorszórás, stb. /, de a
  korai stádiumú daganatok esetén egyre
  elfogadottabb

37
A daganatsebészet alapfogalmai
 • A sebészi /szemlélet/ radikalitás változása
 • Fokozódó radikalitás /példák/
 • pl. nyelocsodaganat 2-3 mezos lymphadenectomia
 • gyomordaganatok kiterjesztett / többszervi /
  resectio, D 2-3 lymphadenectomia
 • pancreasdaganat kiterjesztett nyirokcsomó
  dissectio, vena mes.sup, vena portae resectio,
  garftpótlás
 • metasztázisok sebészete,stb

38
A daganatsebészet alapfogalmai
 • A sebészi /szemlélet/ radikalitás változása
 • Csökkeno radikalitás / példák /
 • emlodaganatok emlomegtartó mutétek
 • kissejtes tüdorák / alig jelent mutéti indikációt
  /
 • gyomorlymphoma
 • csontdaganatok / elozetes chemoterápia,
  végtagmegtartó mutétek /
 • gyermekkori daganatok / elozetes chemoterápia /
 • I.a st./ egyo-i / petefészek daganat fertilis
  korban / méh, ellenoldali petefészek megtartása
 • I.a1 st. méhnyakrák fertilis korban - konizáció
  és ellenorzés, stb

39
A daganatsebészet alapfogalmai
 • A daganatos betegek követése
 • Célja - a recidíva és a metasztázisok
  mielobbi felimerése, és kezelése
 • - a kezelések szövodményeinek, késobbi
  következményeinek felismerése
 • - második daganat felismerése
 • Idotartama a beteg élete végéig szükséges
  (vitatott pl. epehólyag, pancreas, gyomor tu
  esetén, ahol a recidiva vagy metasztázis rosszul,
  vagy nem kezelheto )
 • Rendszeressége daganatonként különbözo, de
  kezdetben 1-3 havonta, majd félévente, késobb
  évente
 • Végezheti onkológus, sebész, belgyógyász,
  onkológiai team, vagy akihez a beteg ragaszkodik
 • Eszközei fizikális vizsgálat, és a diagnosztika
  bármely eszköze
About PowerShow.com