1 tema:Vie - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – 1 tema:Vie PowerPoint presentation | free to download - id: 797abe-YmY3YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

1 tema:Vie

Description:

VIE OJO SEKTORIAUS EKONOMIKOS PAGRINDAI 1 tema: Vie asis sektorius 1 tema: Vie asis sektorius Vie ojo sektoriaus ekonomika: kas tai? Vie ojo sektoriaus ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:59
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 11
Provided by: A83636
Learn more at: http://www.mruni.eu
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: 1 tema:Vie


1
VIEŠOJO SEKTORIAUS EKONOMIKOS PAGRINDAI
 • 1 tema Viešasis sektorius

2
1 tema Viešasis sektorius Viešojo sektoriaus
ekonomika kas tai?
 • Viešojo sektoriaus ekonomikos objektas
 • Kokie yra ekonomikos sektoriai, kaip jie susije?
 • Valstybes ekonomine veikla
 • Kurso struktura
 • Lyg ir viska žinome, o galbut dar ne?

3
1 tema Viešasis sektorius Savanoriškumas ir
prievarta ekonomikoje
 • Prievarta
 • Ekonominiu galimybiu apribojimas
 • Efektyvumas
 • Kam naudingas perskirstymas?
 • Prievartos mažinimas
 • Kas ja naudoja?
 • Kas ja nustato?
 • Kaip ja naudoti?
 • Saulelydis

4
1 tema Viešasis sektorius Valstybe kam mums
jos reikia?
 • Užtikrina bendrasias rinkos salygas nuosavybes
  teise
 • Koreguoja rinka (Pareto pagerinimas)
 • Daugumos taisykle
 • Pozityvioji ir normatyvioji teorija

5
1 tema Viešasis sektorius Rinkos ydos ir
valstybes isikišimas
 • Rinkos ydu priežastys (situacijos)
 • Monopolija
 • Informacijos asimetrija
 • Informacijos stoka
 • Išoriniai poveikiai

6
1 tema Viešasis sektorius Monopolija
 • Monopolija iejimo i šaka apribojimas
 • Situacine
 • Naturali
 • Legali
 • Demonopolizavimas ir reguliavimas
 • Kainu reguliavimas
 • Iejimo i rinka salygu koregavimas

7
1 tema Viešasis sektorius Informacijos
asimetrija
 • Tai skirtinga gamintojo ir vartotojo
  kompetencija
 • Kaip ja iveikti
 • Rinka
 • gamintoju reputacija ir
 • vartotoju patyrimas
 • Valstybes isikišimas
 • licencijavimas
 • dalyvavimas gamyboje
 • realizavimo kontrole
 • Ar šiais budais valstybe sumažina informacijos
  asimetrija?

8
1 tema Viešasis sektorius Informacijos stoka
 • Pilna informacija rinkos ekonomikos salyga
  (fjuceriai)
 • Valstybe taip pat negali pilnai iveikti
  informacijos stokos
 • Valstybes ir privati rizika

9
1 tema Viešasis sektorius Išoriniai poveikiai
 • Neigiami
 • Teigiami
 • Socialiai reikšmingos gerybes
 • Viešosios gerybes ir rinkos ydos

10
1 tema Viešasis sektoriusViešojo sektoriaus
dalis ekonomikoje
apie 40
apie 25
apie 10
Pramoninio kapitalizmo era XIX a.
pabaiga Industrine visuomene XX-XXI a.
About PowerShow.com