Exemple pantilla presentaci - PowerPoint PPT Presentation

1 / 14
About This Presentation
Title:

Exemple pantilla presentaci

Description:

Title: Exemple pantilla presentaci Subject: Nova imatge corporativa Author: Gabinet t cnic Last modified by: IEO00 Created Date: 5/2/2008 1:00:33 PM – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:47
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: Gabi157
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Exemple pantilla presentaci


1
Avaluació de lexecució del Pla dInspecció de
transports Any 2010
2
Total vehicles controlats Any 2009 89.725 Any
2010 76.455
Vehicles controlats
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
3
Denúncies formulades
Total denúncies formulades Any 2009 20.995 Any
2010 14.308
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
4
Temps de conducció i descans Carretera (1)
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
5
Temps de conducció i descans Inspecció en
carretera (2)
CONDUCTORS CONTROLATS
UE/EEE/Suïssa UE/EEE/Suïssa Tercers països TOTAL
Nacionals No nacionals Tercers països TOTAL
Transport Viatgers 5.129 1.648 58 6.835
Transport Mercaderies 61.012 8.268 340 69.620
TOTAL 66.141 9.916 398 76.455
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
6
Temps de conducció i descans Inspecció en
empresa (1)
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
7
Temps de conducció i descans Decisió de la
Comissió de 29 de febrer de 2008 (apartat 5.1)
Tipus de transport Número de conductors controlats Número de dies laborables controlats
I. Tipologia
Transport de viatgers 225 3.277
Transport de mercaderies 2.832 87.968
II.Tipologia
Transport per compte aliena 1.998 64.393
Transport per compte propi 834 23.575
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
8
Excés de pes
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
9
Mercaderies perilloses
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
10
Transport escolar
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
11
Transport públic lleuger de viatgers
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
12
Gestió activitat consellers de seguretat
Designacions 2010
Empreses transportistes Empreses carreg/descarreg.
Barcelona 618 385
Girona 68 63
Lleida 34 69
Tarragona 87 109
TOTAL 807 626 1.433
Informes anuals
Empreses transportistes Empreses carreg/descarreg. Pendent de determinar
TOTAL 1.275 1.255 456 2.986
Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
13
Gestió activitat consellers de seguretat
Organització exàmens ACCÉS 2010
Carretera Ferrocarril TOTAL
Inscripcions 863 140 1003
Presentats/ades 434 48 482
Aprovats/ades 220 28 248

Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
14
Gestió activitat consellers de seguretat
Organització exàmens RENOVACIÓ - 2010
Carretera Ferrocarril TOTAL
Inscripcions 210 30 240
Presentats/ades 200 29 229
Aprovats/ades 183 28 211

Avaluació de lexecució del Pla dinspecció. Any
2010
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com