Multimedie- och kommunikations-system, lektion 1 - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Multimedie- och kommunikations-system, lektion 1

Description:

F rel sningsmaterialet r f rfattat av Magnus Eriksson och Iskra Popova. Bilder r ven h mtade fr n l rob cker av Halsall och Forouzan. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:131
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: MagnusE
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Multimedie- och kommunikations-system, lektion 1


1
Multimedie- och kommunikations-system, lektion 1
 • Föreläsningsmaterialet är författat av Magnus
  Eriksson och Iskra Popova. Bilder är även hämtade
  från läroböcker av Halsall och Forouzan.

2
Kursuppläggning
 • Kurslitteratur Behrouz A Forouzan, Data
  communications and networking, 3rd edition.
 • Alternativ kurslitteratur Fred Halsall,
  Multimedia Communications Applications,
  Networks, Protocols and Standards.
 • Kurswebbplats webct.miun.se.
 • Prioritera räkneuppgifter.
 • Tre laborationstillfällen.
 • Tre hemuppgifter som förberedelse inför labbarna.

3
Aktuella multimediala kommunikationstjänster
 • Broadcastingtjänster Analog och digital radio
  och TV, IP-TV, bredbands-TV
 • Video-on-demand, Movie-on-demand
 • Interaktiv TV
 • Peer-to-peer-tjänster
 • Interaktiva multimediala presentationer.
 • Hypermedia, www.
 • IP-telefoni
 • Voice-over-IP
 • Videokonferenser
 • Messenger-tjänster
 • Computer-telephony-integration (CTI)

4
Punkt-till-punkt-förbindelser
Mikrofon
Högtalare
NACK
0110010
ACK
5
OSIs referensmodell
Motsv Internet-protokoll
SMTP, HTTP
TCP IP
Ethernet
6
(No Transcript)
7
FIgure 5.2a) Evolution of the TCP/IP reference
model
8
Figure 5.14 Common protocols
9
Figure 5.2b) Application of the TCP/IP reference
model
10
(No Transcript)
11
Figure 5.3a) Protocol layer interactions
12
Figure 5.2 b) End-to-end communications
13
Multiplex-metoder
Flera logiska kanaler på samma medium
 • FDM Frequency Division Multiplex frekvens-
 • delning (Flera frekvenskanaler)
 • TDM Time Division Multiplex Tidsdelning.
  (Cykliskt återkommandetidluckor i en ram)
 • Statistisk multiplex. (Paket-förmedling.)

14
Krets- och paketförmedling
 • Kretskoppling
 • Exempel
 • Telefonnätet.
 • ISDNIntegrated Service Digital Network,
 • Ursprunglig GSM.
 • Förbindelseorienterat.
 • Frekvensdelnings- (FDMA) eller tidsdelningsmultipl
  ex (TDMA).
 • Bra för realtidskommunikation dvs synkrona
  tjänster, t.ex. telefonsamtal och
  videokonferenser.
 • Konstant tidsfördröjning.
 • .- Låg datahastighet (bit per sekund) för varje
  användare.
 • - Begränsat antal samtidiga användare (kanaler).
  Övriga får upptaget eller spärr.
 • - Det tar tid att koppla upp.
 • - Oanvänd kapacitet mellan dataöverföringar.
 • Paketförmedling
 • Exempel
 • Internet (IP)
 • X.25
 • ATM
 • LAN, WLAN
 • Mobilsystemens GPRS-tjänst.
 • Förbindelsefritt (IP) eller förbindelseorienterat
  (X.25, frame relay och ATM)
 • Statistisk multiplex.
 • Bra för asynkrona tjänster, t.ex. för
  filöverföring och e-post.
 • Hög maximal datahastighet
 • Effektivt utnyttjande av kapaciteten.
 • Det blir aldrig upptaget.
 • - Tidsfördröjningen blir lång och datahastigheten
  låg vid många användare.

15
Figure 1.18 a) Unicast communication modes
16
Figure 1.18 b) Broadcasting c) Multicasting
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com