Promovarea egalitatii de gen si a politicilor demografice prin utilizarea avansata a statisticilor oficiale - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Promovarea egalitatii de gen si a politicilor demografice prin utilizarea avansata a statisticilor oficiale

Description:

Title: Launching event: Promoting gender equality & demographic policies through improved data management Author: Galina Corgoja Last modified by – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:206
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: Gali64
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Promovarea egalitatii de gen si a politicilor demografice prin utilizarea avansata a statisticilor oficiale


1
Promovarea egalitatii de gen si a politicilor
demografice prin utilizarea avansata a
statisticilor oficiale
 • Femei si Barbati în
 • Republica Moldova
 • Elena Vâtcarau,
 • Sef Directie
 • Statistica pietei muncii si demografiei
 • Biroul National de Statistica

19 mai 2009, Chisinau
2
Din istoricul publicatiei
 • Publicatii precedente
 • 1999 prima încercare de a prezenta date
  statistice dezagregate în functie de sex Femei
  si Barbati în Republica Moldova
 • 2004 2005 2 publicatii statistice Femei si
  Barbati în Republica Moldova prezinta date
  generale dezagregate în functie de sex
 • 2008 versiunea re-editata a publicatiei
  statistice Femei si Barbati în Republica
  Moldova - prezinta o descriere si analiza a
  fiecarui capitol
 • Revizuirea si îmbunatatirea continutului
 • Consultarea utilizatorilor statisticilor de gen
 • Revizuirea generala a continutului publicatiei
  statistice
 • Femei si Barbati în Republica Moldova -
  includerea si analiza noilor indicatori
  dezagregati în functie de sex

3
Consultarea utilizatorilor de date statistice
 • Scopul
 • întelegerea nevoilor utilizatorilor sau
  potentialilor utilizatori de date dezagregate în
  functie de sex
 • Îmbunatatirea datelor statistice dezagregate în
  functie de sex
 • Metodologie
 • Elaborarea procesarea chestionarelor
  distribuite la peste 100 organizatii
 • Institutii guvernamentale (58.8)
 • Institutii academice, Media ONG (20.6)
 • Organizatii internationale comunitatea
  donatorilor (20.6)
 • Organizarea întîlnirilor cu grupuri tinta
 • Elaborarea recomandarilor si analiza acestora

4
Unele aspecte evidentiate în procesul
consultarilor
 • Utilizarea datelor statistice
 • studii, elaborarea si monitorizarea politicilor
  (55.88),
 • efectuarea analizelor cantitative (44.12).
 • activitati de informare/constientizare (29.41)
  si instruire (26.47),
 • justificarea solicitarilor de finantare (14.70)
 • analiza afacerilor (5.88).
 • Domeniile de aplicare
 • social (circa 80)
 • economic (putin peste 20) (agricultura, pescuit
  si silvicultura, comert, energie si industrie

5
 • Femei si Barbati în
 • Republica Moldova

6
Continutul publicatiei Femei si Barbati în
Republica Moldova
Denumire capitol tabele / indicatori tabele / indicatori
Denumire capitol Editia 2005 Editia 2007
1 Participarea femeilor în viata publica si politica 2 6
2 Populatia 4 7
3 Miscarea naturala a populatiei 20 46
4 Sanatate (noi indicatori si analiza acestora, incl. Abuzul de alcool, HIF, starea de sanatate, persoane cu disabilitati etc.) 19 36
5 Migratia internationala 5 10
6 Piata muncii 22 35
7 Învatamânt 28 34
8 Protectia sociala (capitol nou) - 20
9 Criminalitatea (indicatori noi, inclusiv vizînd persoane traficate, persoane condamnate, accidente rutiere etc.) 3 34
10 Nivel de trai 10 10
11 Statistica internationala 6 12
7
Particularitatile publicatiei Femei si Barbati
în Republica Moldova
 • Pentru prima data partea analitica include o
  descriere succinta a fiecarui capitol

8
Particularitatile publicatiei Femei si Barbati
în Republica Moldova
 • Pentru prima data se prezinta informatii
  statistice aferente protectiei sociale. Capitol
  separat Protectia sociala

9
Particularitatile publicatiei Femei si Barbati
în Republica Moldova
 • Pentru prima data se include capitolul vizînd
  instrumentele nationale internationale pentru
  îmbunatatirea statisticii de gen
 • Pentru prima data publicatia contine si un Glosar
  de termeni

10
Particularitatile publicatiei Femei si Barbati
în Republica Moldova
 • Publicatia este însotita de
 • Ghidul utilizatorului statisticilor de gen
 • Breviarul statistic Femei si Barbati în
  Republica
 • DVD cu urmatoarea informatie
 • Publicatia statistica Femei si Barbati în
  Republica, 2004 (disponibila în limbile
  moldoveneasca si rusa)
 • Publicatia statistica Femei si Barbati în
  Republica, 2005 (disponibila în limbile
  moldoveneasca si engleza)
 • Publicatia statistica Femei si Barbati în
  Republica, 2008 (disponibila în limbile
  moldoveneasca si engleza)
 • Ghidul utilizatorului statisticilor de gen
  (disponibila în limbile moldoveneasca si engleza)

11
Utilizarea publicatiei statistice Femei si
Barbati
 • Statistica si indicatorii vizînd situatia
  femeilor si barbatilor sunt necesari pentru
 • formularea si monitorizarea politicilor si
  planurilor de dezvoltare
 • monitorizarea schimbarilor
 • informarea publicului.
 • Datele statistice privind situatia femeilor si
  barbatilor în toate domeniile societatii
  constituie un instrument important în promovarea
  egalitatii si monitorizarea progresului spre
  realizarea acesteia.

12
 • Una din resursele care, credem ca va contribui la
  realizarea acestor deziderate este
 • (setul este disponibil în versiune completa si
  succinta)

13
 • Va multumim!
 • Pentru mai multe informatii, accesati
 • www.statistica.md
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com