Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin perfectionarea si specializarea resurselor umane in domeniul noilor tehnologii, intr-o societate bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare durabila - PowerPoint PPT Presentation

1 / 50
About This Presentation
Title:

Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin perfectionarea si specializarea resurselor umane in domeniul noilor tehnologii, intr-o societate bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare durabila

Description:

Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin perfectionarea si specializarea resurselor umane in domeniul noilor tehnologii, intr-o societate bazata pe cunoastere ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:86
Avg rating:3.0/5.0

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin perfectionarea si specializarea resurselor umane in domeniul noilor tehnologii, intr-o societate bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare durabila


1
Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin
perfectionarea si specializarea resurselor umane
in domeniul noilor tehnologii, intr-o societate
bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare
durabila
 • Program Operational Sectorial Dezvoltarea
  Resurselor Umane 2007 - 2013Cererea de propuneri
  de proiecte nr. 81 -
 • Competente pentru competitivitate
 • ID Proiect 53084

2
Knowledge Management and the Enterprise of Future
 • Managementul cunostintelor si Intreprinderea
  Viitorului

3
 • Provocari
 • Viziunea asupra intreprinderii
 • Evolutia stiintei si a tehnologiei
 • Formarea resurselor umane Educatie Cercetare
  Inovare
 • Managementul Cunostintelor cerinta pentru o
  intreprindere adaptiva
 • Formarea continua a specialistilor
 • ComHighTech promotor al formarii resurselor
  umane pentru o societate bazata pe cunoastere
 • Concluzii

4
Contextul si provocarile economiei globale
pentru Intreprinderea Viitorului
 • Cresterea complexitatii sistemelor
 • Globalizarea pietei de servicii ingineresti
 • Infrastructuri complexe cu restrictii specifice
  pentru exploatare eficienta
 • Cresterea interconectivitatii si retelarii
  dispozitivelor de conducere Internet of Things/
  Web of Things
 • Schimbari climatice cu impact socio-economic
  major criza alimentara ?

5
Provocarile economiei globale pentru
Intreprinderea Viitorului
 • O noua revolutie paradigma Cyber-Physical
  Systems
 • Utilizarea eficienta a energiei solare
 • Fuziunea nucleara
 • Managementul ciclului azotului

6
Intreprinderea Viitorului
7
Intreprinderea Viitorului - caracteristici
 • Adaptabilitate la cerintele pietei/ evolutia
  stiintei si tehnologiei
 • Agilitate
 • Eficienta/ Competitivitate
 • Interoperabilitate/ Colaborare/ Competitie
 • Orientare catre cunostinte si inovare
 • Integrarea CPS

8
Provocarile inceputului de mileniu
 • Reducerea resurselor naturale inclusiv hrana ?i
  apa potabila
 • Schimbari climatice globale Protec?ia mediului
 • Îmbatrânirea popula?iei noi tehnologii asistive
  - asisten?a medicala
 • Cre?terea complexita?ii infrastructurilor de
  transport, alimentare cu energie, apa,
  combustibil, etc
 • Dezvoltare regionala inegala, accesul limitat ?i
  inegal la resurse inclusiv la educa?ie ?i
  cultura inechita?i, conflicte, criza economica
  ?i financiara
 • Globalizare Competi?ie Cooperare!

9
Provocarile inceputului de mileniu
 • Evolu?ia spectaculoasa a tehnologiilor ICT ?i a
  tehnologiilor emergente biotehnologii,
  nano?tiin?e nanotehnologii, biomateriale
 • Paradigme C4 / Paradigme CPS
 • Inteligen?a ambientala
 • Internetul obiectelor, al serviciilor
 • Trecerea de la societatea informa?ionala la
  societatea bazata pe cunoa?tere

10
Provocarile inceputului de mileniu pentru ingineri
 • Inginerii sunt în primul rând creatori, prin
  gândire profunda ?i logica, prin inventivitate ?i
  munca ordonata
 • Inginerii sunt creatorii bunurilor materiale
  contribu?ie majora la dezvoltarea civiliza?iei,
  la dezvoltarea ?tiintei ?i tehnologiei
 • Tehnica, tehnologia, produs al ingineriei, a
  determinat revolu?iile industriale, ale caror
  consecin?e se constata la nivelul civiliza?iei
  contemporane

11
Provocarile inceputului de mileniu pentru ingineri
 • Se poate afirma ca societatea moderna nu poate
  exista fara ingineri viitorul civiliza?iei
  omenirii depinde, în cea mai mare masura, de
  ingineri
 • Inginerii reprezinta pilonul esen?ial pentru
  solu?ionarea marilor ?i complexelor provocari ale
  acestui secol
 • Profesia de inginer presupune efort continuu,
  acumulare de cuno?tin?e, capacitate de analiza ?i
  sinteza, abilita?i creative ?i inovative,
  capacitate de a rezolva probleme, de a implementa
  solu?ii, capacitate de organizare ?i conducere de
  procese de colective ?i instituii

12
Provocarile inceputului de mileniu pentru ingineri
 • Ingineria reprezinta pilonul pe care se sprijina
  cele trei obiective strategice majore pentru
  economie
 • Cre?tere inteligenta bazata pe cunoa?tere ?i
  inovare
 • Cre?tere sustenabila prin eficientizarea
  utilizarii resurselor într-o economie
  competitiva
 • Cre?tere bazata pe incluziune sociala.

13
Provocarile inceputului de mileniu pentru ingineri
 • Educa?ia inginerilor trebuie sa cultive
  creativitate, inovare ?i antreprenoriat
 • Pregatirea fundamentala solida cu abilita?i
  practice consistente reprezinta cerin?e pentru
  inginerul viitorului conceptul educational STEM
  include matematica, ?tiin?ele (fizica, chimia,
  biologia), tehnologia ?i ingineria
 • Educatia continua a specialistilor este singura
  care mentine contactul inginerilor cu noile
  tehnologii si creste valoarea resurselor umane ca
  resursa-cheie pentru intreprinderea viitorului

14
Provocarile inceputului de mileniu pentru ingineri
 • Ingineria este chemata sa raspunda provocarilor
  secolului al XXI-lea
 • Utilizarea eficienta ?i consistenta a energiei
  solare
 • Producerea de energie prin fuziune nucleara
 • Dezvoltarea de metode eficiente de captare a
  bioxidului de carbon
 • Managementul ciclului azotului în natura
 • Solu?ionarea problemelor legate de necesarul de
  apa potabila

15
Provocarile inceputului de mileniu pentru ingineri
 • Reabilitarea ?i îmbunata?irea infrastructurii
  urbane în contextul cre?terii popula?iei
 • Dezvoltarea informaticii medicale
  bioingineriei, telemedicinei, echipamentelor
  asistive
 • Personalizarea producerii ?i administrarii
  medicamentelor
 • Securitate, protec?ie a cyber spa?iului ?i
  prevenire a atacurilor nucleare
 • Educa?ie avansata personalizata
 • Descifrarea mecanismelor opera?ionale ale
  creierului uman ?i ingineria mintii.

16
Provocarile inceputului de mileniu pentru ingineri
 • Întrebari
 • Ce trebuie facut pentru a prospera în economia
  globala?
 • Ce rol au cercetarea si inovarea in
  intreprinderea viitorului?
 • Cum se poate cre?te atractivitatea meseriei de
  inginer ?
 • Pregatirea actuala a inginerilor asigura
  compatibilizarea cu cerin?ele actuale ?i de
  perspectiva ale ?tiin?ei ?i tehnologiei?
 • Cum se poate cre?te diversitatea for?ei de munca
  în inginerie?
 • Aceste întrebari apar ca deosebit de importante
  în condi?iile în care tehnologia devine un
  discriminator esen?ial pentru succesul în pia?a
  globala de idei, bunuri ?i servicii.

17
Provocarile inceputului de mileniu pentru ingineri
 • Ingineria are la baza ingineria cunostintelor
  know-what si ingineria de proces (KP)
  know-how
 • ?tiin?a ?i tehnologia doua componente esen?iale
  ale ingineriei activita?ile inginere?ti se
  bazeaza diferen?iat pe ?tiin?a, dar în mod cert
  au un nivel corespunzator al tehnologiei
 • ?tiin?a ajuta sa în?elegem lumea în timp ce
  ingineria ajuta la schimbarea lumii
 • Scopul ingineriei este de a produce bunuri utile
  ?i de a genera beneficii umanita?ii

18
Meta-mijloace asociate
 • Integrarea ICT si CPS
 • Sisteme Inteligente
 • Managementul cunostintelor
 • Retele colaborative
 • Productie bazata pe stiinta
 • Implementarea ideilor inovative
 • Leadership/ management strategic/ viziune
 • Paradigme C2 C3 C4 CPS Intelligent CPS

19
Meta-mijloace asociate
 • Comportament reactiv si pro-activ
 • Obiective flexibile, conectate la resurse si
  cerinte de piata
 • Predictabilitate pe termen mediu si lung
 • Colaborare orientata pe cunostinte
 • Tehnologii web pentru interoperabilitatea
  intreprinderilor retele de intreprinderi

20
Context provocarile secolului 21
 • Globalizare structuri socio-economice complexe
  si puternic intercorelate
 • Cresterea gradului de retelare si conectionism
 • Presiune crescuta a pietei pentru maximizarea
  profitului

21
De la economia la societatea bazata pe cunoastere
 • Schimbarea paradigmei sociale catre societatea
  bazata pe cunostinte competente (Societatea
  Globala)
 • Cresterea importantei unor tehnologii emergente
  ICT, nano, bio, ingineria materialelor
  schimbare accelerata a profilului profesional
 • Trecerea de la structuri centralizate la cele
  descentralizate bazate pe autonomie locala si
  negociere de competente (Living Labs, Internet of
  Future Enterprise Systems)
 • De la ierarhie stricta catre retele dinamice si
  reconfigurabile
 • Trecerea catre e-economie

22
De la economia la societatea bazata pe cunoastere
Elemente definitorii ale economiei bazate pe cunoastere Trasaturi ale societatii bazate pe cunoastere
Orientarea spre capitalul intelectual al afacerilor Implicarea directa a resursei umane capabila sa opereze in sisteme puternic informatizate si cu baze de cunostinte Intensificarea procesului de diseminare activa a informatiei si cunostintelor Utilizarea eficienta a resurselor naturale si protectia mediului - Produse si servicii cu valoare adaugata mare Calificarea inalta a fortei de munca Accent pe educatie, cercetare, inovare Dezvoltare durabila Emergenta unui nou cadru legislativ si institutional Mecanisme de finantare competitiva Dezvoltarea culturii inovarii Formarea pe tot parcursul vietii
23
Rolul educatiei
 • Probleme de rezolvat
 • Regandirea invatamantului ca sistem coerent de
  formare a resurselor umane pentru o societate
  bazata pe cunoastere
 • Pregatirea adecvata a fortei de munca
 • Asigurarea unui sistem adaptiv de perfectionare a
  cunostintelor in concordanta cu dinamica sociala
 • Solutie intelegerea rolului care revine fiecarui
  segment social, guvernamental, educational,
  economic in societate, implicarea fiecaruia si
  o colaborare eficienta

24
Rolul educatiei
 • Stabilitate din etapa formativa initiala
  fixarea unor cunostinte fundamentale, referitoare
  la legile naturii si societatii, formarea
  capacitatilor de rationament corect, fixarea unor
  norme etice de comportament capacitatea de
  autoevaluare a aptitudinilor si abilitatilor
  personale
 • Diversitate/ Curiozitate din etapa formativa
  medie dobandirea de cunostinte generale despre
  diverse domenii incurajarea explorarii
  identificarea interconexiunilor intre domenii si
  cunostinte diverse incurajarea creativitatii si
  abordarilor alternative identificarea corelatiei
  intre interesele si aptitudinilor personale

25
Rolul educatiei
 • Adaptivitate/ Reactivitate din etapa formativa
  medie - deprinderea competentelor de evaluare si
  autoevaluare formarea deprinderilor de
  comunicare si negociere deprinderea capacitatii
  de a stabili un obiectiv operational si a
  planifica pasii si resursele necesare dobandirea
  capacitatii de a stabili alternative de lucru si
  factorii de selectie ai acestora
 • Pro-activitate din etapa formativa superioara
  stabilirea de obiective strategice estimarea
  evolutiei pe baza istoricului stabilirea de
  modele functionale si actualizarea lor
  stabilirea unui plan de formare personal, pe baza
  preferintelor, aptitudinilor si capacitatii
  personale si a evolutiei economico-sociale

26
Rolul educatiei
 • Flexibilitate pe tot parcursul formativ si al
  vietii profesionale active
 • capacitatea de a selecta/schimba domeniul de
  activitate, in functie de constrangerile
  economico-sociale , formarea profesionala
  anterioara, aptitudinile individuale,
 • posibilitatea de specializare intr-un domeniu
  strict delimitat
 • posibilitatea de actualizare si aliniere a
  cunostintelor deja dobandite intr-un domeniu dat
  in conformitate cu evolutia tehnologica
 • printr-un plan personalizat de dobandire si
  acreditare de cunostinte si competente modulare,
  bine definite

27
Sistem continuu de formare de la 5 la 90 de ani
 • Studiu de caz ingineri
 • Selectie pentru etapa formativa superioara pe
  baza aptitudinilor identificate, cunostintelor
  acumulate, competentelor dobandite si
  preferintelor exprimate
 • Etapa formativa superioara de baza aprofundarea
  cunostintelor fundamentale (matematica, fizica,
  informatica si comunicatii, chimie, biologie),
  dezvoltarea capacitatilor de rationament, de
  comunicare specifica, de rezolvare de probleme

28
Sistem continuu de formare de la 5 la 90 de ani
 • Etapa formativa superioara medie (licenta)
  acumularea de cunostinte tehnice generale in
  domeniile mecanicii, electrotehnicii,
  electronicii, ingineriei sistemelor,
  calculatoarelor etc. (formarea domeniala) si
  sociologie, legislatie, economie, management
  (formarea si deschiderea socio-economica)
  inginer practician
 • Etapa formativa superioara (master)
  specializarea intr-un domeniu selectat,
  dobandirea si demonstrarea de competenta si
  autonomie profesionala inginer de conceptie

29
Sistem continuu de formare de la 5 la 90 de ani
 • Formarea pe tot parcursul vietii
 • Training conectarea la - si formarea pentru
  problematica specifica a unei companii
  (utilizarea unei tehnologii anume, deprinderea
  regulilor si culturii organizationale, patternuri
  de rezolvare de probleme) formare pragmatica,
  de regula conforma strategiei companiei
 • Formare profesionala generala, strategica
  actualizarea cunostintelor de baza, deschidere
  spre un domeniu conex formare
  generalist-pragmatica, intr-un centru de formare
  profesionala, orientat spre rezolvarea de
  probleme generice, cu aplicatii in companii

30
Sistem continuu de formare de la 5 la 90 de ani
 • Formarea pe tot parcursul vietii
 • Formare pentru cercetare si invatamant doctorat
  orientat spre cresterea capacitatii de inovare ,
  abordari noi in rezolvarea de probleme,
  deschiderea de directii noi de cercetare,
  definirea de probleme noi, identificarea de noi
  conexiuni intre cunostinte din domenii diferite
  generica, in cadrul unei universitati sau a unui
  institut de cercetare
 • Cu caracter profund formal cercetare
  fundamentala
 • Cu caracter formal/ aplicativ cercetare
  aplicativa

31
Impact asupra economiei bazate pe cunoastere
 • Proiectarea integrata a proceselor si produselor
 • Cresterea eficientei IMM
 • Cresterea profitului
 • Dezvoltarea regionala si colaborarea
  internationala
 • Dezvoltare sustenabila si economie ecologica
 • Exploatarea creativitatii si a capacitatilor
  inovative ale resurselor umane
 • Managementul integrat al resurselor si
  cunostintelor

32
Tendinte
 • Noi tipuri de intreprinderi, cu nivel ridicat de
  adaptabilitate
 • ICT integrate in toate produsele si procesele
 • Colaborare bazata pe cunostinte
 • Productie bazata pe stiinta
 • Tehnologii web pentru interoperabilitatea
  intreprinderilor
 • Retele de intreprinderi

33
Particularitati ale cercetarii in inginerie
 • Activitatile ingineresti implica în mare masura
  cunostintele tacite
 • Ingineria practicata este o activitate cu un
  puternic continut creativ iar intuitia joaca un
  rol important în actul creativ
 • Ingineria presupune
 • dezvoltarea de noi cunostinte (stiinta)
 • realizarea de noi obiecte (tehnologie)
 • elaborarea de noi cai de lucru de a realiza si a
  crea noi produse utile sau servicii (praxis,
  practica)

34
Particularitati ale cercetarii in inginerie
35
Particularitati ale cercetarii in inginerie
 • Ingineria ?i inova?ia tehnologica drivere ale
  economiei ?i calita?ii vie?ii
 • Concepe - proiecteaza - implementeaza
  - opereaza elemente esen?iale ale
  activita?ii inginere?ti care vizeaza conexiunea
  naturala între INGINERIE - ?TIIN?A ?i TEHNOLOGIE
 • Ingineria este sus?inuta de ?tiin?a, tehnologie
  ?i practica

36
Particularitati ale cercetarii in inginerie
 • Cercetarea în inginerie presupune cunoa?tere
  avansata, abilita?i creative, capacitate de a
  finaliza, capacitate de a testa ?i valida
  rezultate aplicate
 • Cercetarea în inginerie presupune resurse umane
  calificate, infrastructura de cercetare,
  posibilita?i de implementare pentru a valida
  rezultate
 • Inginerii trebuie sa lucreze în grupuri
  interdisciplinare complexe în contextul evolu?iei
  rapide a tehnologiilor, globalizarii ?i
  schimbarilor climatice

37
Particularitati ale cercetarii in inginerie
 • Cercetarea inginereasca dezvoltarea de idei,
  procese, materiale ?i dispozitive care contribuie
  la imbunata?irea calita?ii vie?ii oamenilor
 • Cercetarea ?i inovarea inginereasca
 • contribu?ii la dezvoltarea ?tiin?ei ?i
  tehnologiei
 • impact societal major
 • Educa?ie Cercetare Inovare ? Economia bazata
  pe cuno?tin?e

38
Economia bazata pe cunostinte
 • Educa?ia ?i creativitatea ceta?enilor elemente
  esen?iale ale dezvoltarii societa?ii
 • Dezvoltarea durabila globala influen?ata major de
  dezvoltarea regionala inegala, accesul limitat ?i
  inegal la resurse inclusiv la educa?ie ?i
  cultura
 • Sistemul de educa?ie la nivel global este într-o
  reala regândire ?i restructurare încercând sa
  raspunda provocarilor globalizarii, ale
  societa?ii bazata pe cunoa?tere ?i
  competitivitate

39
Economia bazata pe cunostinte
 • Noua societate bazata pe cunostinte presupune
  cresterea nivelului de pregatire profesionala a
  tuturor membrilor societatii si implicarea
  directa în crearea de bunuri si produse inovative
  pentru dezvoltarea si auto-reglarea economiilor
  bazate pe inovare si creatie.
 • Dezvoltarea retelelor inovative globale si
  impactul lor potential asupra performantelor
  economiei reprezinta un factor cheie în adoptarea
  unor politici care sa faciliteze dezvoltarea de
  noi întreprinderi inovative.

40
Economia bazata pe cunostinte
 • Prin transmiterea cunoa?terii în societate ?i
  prin cooperare cu mediul economic, universitatile
  contribuie la dezvoltarea capitalului
  intelectual, la cre?terea productivita?ii ?i
  inovarii.
 • Procesul de formare a resurselor umane trebuie
  regândit si orientat spre dezvoltarea de noi
  competente si abilitati care sa permita
  întelegerea schimbarii ca pe o oportunitate, în
  noua societate bazata pe cunoastere.
 • Cresterea capacitatii inovative, valorificarea
  capacitatii creatoare prin transferul de
  cunostinte, produse si tehnologii în mediul
  economic reprezinta unul dintre factorii
  determinanti ai progresului socio-economic.

41
Economia bazata pe cunostinte
 • Prin transmiterea cunoa?terii în societate ?i
  prin cooperare cu mediul economic, universitatile
  contribuie la dezvoltarea capitalului
  intelectual, la cre?terea productivita?ii ?i
  inovarii.
 • Procesul de formare a resurselor umane trebuie
  regândit si orientat spre dezvoltarea de noi
  competente si abilitati care sa permita
  întelegerea schimbarii ca pe o oportunitate, în
  noua societate bazata pe cunoastere.
 • Cresterea capacitatii inovative, valorificarea
  capacitatii creatoare prin transferul de
  cunostinte, produse si tehnologii în mediul
  economic reprezinta unul dintre factorii
  determinanti ai progresului socio-economic.

42
Economia bazata pe cunostinte
 • Trecerea de la economia bazata pe resurse la
  economia bazata pe cunoa?tere impune regândirea
  întregului sistem de educa?ie-cercetare ?i
  inovare în contextul globalizarii
 • Se impune crearea centrelor strategice de
  excelen?a în ?tiin?a, tehnologie ?i inovare cu
  participarea integrata a universita?ilor,
  institutelor de cercetare ?i mediul de afaceri
 • Inginerii trebuie pregati?i pentru a înva?a pe
  întregul parcurs al vie?ii ?i pentru a colabora
  în echipe interdisciplinare
 • Inginerii trebuie sa probeze capacitatea de a
  în?elege ?i tranforma inova?iile tehnologice în
  produse viabile-vandabile

43
Reteaua Nationala de Centre de Consultanta
si Pregatire a Resurselor Umane
Locatie universitati Caracteristici predominant
formala, generica, bazata pe concepte si modele
adaptabile, Moderat dependenta de tehnologii si
implementare, Centrata pe rationamente relativ
si inerent rigida, confirmata
Educatia tertiara
Formare profesionala continua
Locatie CCPRU Caracteristici ?
Locatie companii Caracteristici predominant
aplicativa, particularizata, bazata pe metode si
tehnici definite, Puternic dependenta de
tehnologii si implementare, Centrata pe
rezultate adaptata la necesitati punctuale,
actuala
Training specializat
44
Reteaua Nationala de Centre de Consultanta
si Pregatire a Resurselor Umane
 • Caracteristici ale formarii oferite
 • Flexibilitate portofoliu bogat de cursuri/
  consultanta in construirea traseului formativ
  individualizat
 • Actualitate cursuri bazate pe cele mai noi
  dezvoltari tehnologice/ consultanta pentru
  alegere informata de solutii organizationale si
  tehnologii
 • Caracter hibrid teoretic aplicativ/ consultanta
  pentru rezolvarea problemelor concrete
 • De nivel european acorduri de colaborare,
  consultanta si schimb de cursuri formatori cu
  entitati similare

45
Reteaua Nationala de Centre de Consultanta
si Pregatire a Resurselor Umane
 • Concepte de baza
 • Adaptivitate portofoliul de cursuri este
  actualizat pe baza solicitarilor
 • Comunicare cu formatorii si cu colegii de
  studii
 • Implicare orice specialist de prestigiu poate
  deveni formator in cadrul retelei consiliile de
  coordonare ale centrelor includ specialisti din
  mediul economic
 • Personalizare structura cursurilor include
  module de lucru individual traseul formativ
  poate fi individualizat

46
Reteaua Nationala de Centre de Consultanta
si Pregatire a Resurselor Umane
 • Domenii de formare
 • Automatica avansata (40)
 • Tehnologia informatiilor si comunicatii (80)
 • Managementul cunostintelor (7)
 • Probleme legate de mediu (7)

47
Reteaua Nationala de Centre de Consultanta
si Pregatire a Resurselor Umane
 • Caracteristici cursuri
 • Durata intre 36 si 42 ore (curs aplicatii/
  prezenta e-learning), completat cu studiu
  individual
 • Raportul ore prezenta/ e-learning intre 30/70
  si 50/ 50, in functie de specificul cursului.
 • Structura modulara alternand module de prezenta
  cu module de lucru individualizat
 • Prezenta la cursuri poate fi reala sau virtuala
  (cu conditia unei conexiuni pe internet) dar
  obligatoriu participativa

48
Reteaua Nationala de Centre de Consultanta
si Pregatire a Resurselor Umane
 • Caracteristici formatori
 • Cunoasterea domeniului si subiectului cursului
 • Calitati de comunicare
 • Competente de formator
 • Capacitati de moderator si de consultanta

49
Rezultate finale
 • Reteaua Nationala de Centre de Consultanta si
  Pregatire a Resurselor Umane pentru personal
  inalt calificat si pentru manageri/ antreprenori
 • Catalog dinamic de cursuri ( 100) disponibil
  pentru preinscrieri si actualizari la
  http//www.comhightech.ro/chestionar-specializari.
  php
 • Sistem flexibil, inteligent, de instruire la
  distanta (inclusiv instruire personalizata)
 • Biblioteca la nivelul retelei nationale

50
 • Va multumesc pentru atentie !
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com