Materiale Magnetice Nanostructurate Hibride pentru Aplicatii Interdisciplinare Horia CHIRIAC Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi - PowerPoint PPT Presentation

1 / 17
About This Presentation
Title:

Materiale Magnetice Nanostructurate Hibride pentru Aplicatii Interdisciplinare Horia CHIRIAC Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi

Description:

Seminarul Na ional de Nano tiin i Nanotehnologie Bucure ti, Rom nia - 27 Ianuarie, 2004 Materiale Magnetice Nanostructurate Hibride pentru Aplica ii ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:39
Avg rating:3.0/5.0

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Materiale Magnetice Nanostructurate Hibride pentru Aplicatii Interdisciplinare Horia CHIRIAC Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi


1
Materiale Magnetice Nanostructurate Hibride
pentru Aplicatii InterdisciplinareHoria
CHIRIACInstitutul National de Cercetare-Dezvoltar
epentru Fizica Tehnica - IFT Iasi
Seminarul National de Nanostiinta si
Nanotehnologie Bucuresti, România - 27 Ianuarie,
2004
Bulevardul D. Mangeron nr. 47, 700050 Iasi,
ROMÂNIA? 0232-430680 ? 0232-231132 ?
http//www.phys-iasi.ro
2
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Fizica Tehnica IFT Iasi face parte din
  reteaua Institutelor Nationale de
  Cercetare-Dezvoltare a Ministerului Educatiei,
  Cercetarii si Tineretului.
 • Surse de finantare
 • 80 de la bugetul national (în principal
  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)
  prin proiecte de cercetare, dezvoltare si
  inovare
 • 20 din granturi si alte surse (proiecte
  europene, alte proiecte internationale,
  colaborari stiintifice bilaterale cu universitati
  si institute de cercetare din strainatate,
  industrie, etc.).
 • Conexiune cu universitati-pentru personalul din
  INCDFT Iasi
 • 5 Profesori Asociati
 • 4 Lectori si asistenti
 • 8 Studenti care urmeaza studiile de doctorat la
  INCDFT Iasi
 • 3 Studenti la masterat

3
Distributia personalului de la INCDFT-IFT Iasi (?
60 persoane) dupa calificare
4
Distributia personalului de la INCDFT-IFT Iasi
dupa tipul activitatilor de cercetare
Distributia personalului de la INCDFT-IFT Iasi
dupa vârsta
5
 • Activitati de cercetare la INCDFT-IFT Iasi
 • Cercetare fundamentala noi modele, noi fenomene,
  aspecte teoretice
 • Cercetare aplicativa noi materiale, aplicatii,
  echipamente pentru cercetare-dezvoltare
 • Cercetare tehnologica noi tehnologii pentru
  producerea de noi materiale, dispozitive,
  echipamente tehnologice
 • Activitati de mini-productie materiale,
  dispozitive, echipamente si aparatura pentru
  activitati de cercetare si productie de
  laborator, cu precadere destinate exportului
 • Peste 500 de publicatii stiintifice (90 în
  reviste ISI)
 • Peste 50 de brevete nationale si internationale
 • Domenii de interes
 • Materiale magnetice nanostructurate, amorfe,
  nano-, micro- si policristaline
 • Aplicatii senzori, traductori, sisteme de masura
 • Aplicatii care au la baza noi fenomene magnetice
  tehnici non-destructive, magnetometrie, separare
  magnetica

6
 • Directii de cercetare la INCDFT-IFT Iasi în
  domeniul materialelor magnetice nanostructurate
 • Noi materiale magnetice cu dimensiuni nanometrice
  / cu structuri ordonate nanometrice nanofire,
  nanopulberi, probe nanocristaline obtinute din
  precursori amorfi (benzi, fire, pulberi, straturi
  subtiri), materiale amorfe/nanostructurate masive
  cu proprietati magnetic moi sau dure si cu
  microstructuri hibride (nano-clusteri de 2-4 nm
  imersati în matrice amorfa sau graunti
  nanocristalini în matrice amorfa) obtinute direct
  din procesul de turnare sau prin aplicarea unor
  tratamente termice si termomagnetice adecvate,
  materiale amorfe/nanocristaline magnetostrictive
 • Noi fenomene si procese în materialele magnetice
  nanostructurate
 • Aplicatiile materialelor magnetice
  nanostructurate senzori si traductori,
  biosenzori pentru medicina, sisteme de
  supraveghere electronica, sisteme de ghidare
  pentru industria de armament, dispozitive si
  circuite pentru electronica si electrotehnica,
  medii de înregistrare magnetica

7
 • Facilitati experimentale la INCDFT IFT Iasi
 • Prepararea aliajelor de baza cuptoare cu arc, cu
  inductie (în vid, aer sau atmosfera controlata),
  cu rezistenta
 • Instalatii de preparare a probelor prin
 • racire rapida din topitura pe disc în rotatie (t
  18 200 ?m w 0.1 40 mm) în vid, aer sau
  atmosfera controlata
 • racire rapida din topitura în strat de apa în
  rotatie (fire - d 80 150 ?m fire acoperite
  cu sticla dmiez metalic 2 50 ?m)
 • depunere rezistiva, depunere în fascicul de
  electroni, pulverizare catodica în c.c. sau RF
  (straturi subtiri, multistraturi)
 • ball milling, atomizare (pulberi, nanopulberi)
 • turnare în lingotiere cu forme predefinite (probe
  masive bare, tuburi, toruri, discuri, placi,
  etc.)
 • fotolitografie si atac chimic diferite structuri
  în straturi subtiri metalice si nemetalice,
  retele de nanofire
 • electrodepunere retele de nanofire
 • Caracterizarea materialelor structurala (XRD,
  DSC) magnetica (VSM, B f(H), ? f(?), GMR,
  GMI, ?s) electrica si magnetoelectrica (R, ?,
  efect Hall, magnetorezistenta) mecanica
  (coeficient de dilatare termica, modul Young)
 • Aplicatii proiectarea, realizarea si calibrarea
  senzorilor, traductorilor si actuatorilor
  testarea microsenzorilor si microactuatorilor
  magnetici
 • Dispozitive cu microunde rezonanta feromagnetica
  (FMR)

8
Fire magnetice amorfe si nanocristaline obtinute
prin racire rapida din topitura în strat de apa
în rotatie
9
Microfire magnetice acoperite cu sticla
10
Retele de nanofire amorfe (Co100-xPx si
Ni100-xPx) obtinute prin electrodepunere în
membrane cu nanopori de tip policarbonat sau AAO
11
Nanopulberi magnetice (Ni, Co si Co90Ni10)
izolate superficial cu PVP, PVA si carbon pentru
aplicatii medicale obtinute prin metoda reducerii
chimice si metoda descarcarii în arc
12
Materiale amorfe si nanostructurate masive cu
proprietati magnetic moi si dure
13
 • Cooperarea stiintifica a INCDFT-IFT Iasi
 • Proiect NATO (HTECH.LG 950633) partener IEN
  Galileo Ferraris, Torino, ITALIA
 • Proiect PHARE (TTQM No. RO9602-02-02-L013)
  partener VICOP S.A. Atena, GRECIA
 • Proiect IAEA (International Atomic Energy
  Agency)
 • Proiecte de colaborare stiintifica bilaterala
  guvernamentala cu universitati si institute de
  cercetare din Italia (IEN Torino, INFM
  Universita Federico II Napoli), Spania (IMA
  Madrid), Grecia (Atena), Japonia (Kyushu
  University), Mexic (New Mexico), Belgia (IKS-KU
  Leuven, Gent Universiteit), Elvetia (EPFL,
  Lausanne), India (Bangalore)
 • Protocoale bilaterale de colaborare stiintifica
  semnate cu universitati si institute de cercetare
  din Japonia (IMR, Tohoku University, Sendai),
  Suedia (KTH, Stockholm), Marea Britanie (Cardiff
  si Aberdeen), Spania (Salamanca), Brazilia
  (Campinas), Franta (LTPCM-INPG Grenoble), S.U.A.
  (University of Delaware), Portugalia (University
  of Porto), Italia (PROMETE, Napoli)
 • Lucrari stiintifice publicate în comun 90 din
  care pe tari 16 cu autori din Italia, 42 cu
  autori din Grecia, 9 cu autori din Spania si
  cate 1-4 lucrari cu autori din Germania, Anglia,
  Japonia, Brazilia, Suedia, Franta, Cehia, India,
  Elvetia, Olanda. In 60 de lucrari comune primi
  autori sunt de la IFT Iasi

14
 • Participarea INCDFT-IFT Iasi în proiecte ale CE
 • 4 propuneri de proiecte (2000 si 2001 GROWTH
  Programme 2002 Centre of Excellence 2002
  CRAFT Programme for SME)
 • Access to Research Infrastructure - Action of
  the Improving Human Potential Programme
  (HPRI-CT-1999-000691) New Bulk Amorphous
  Materials with Soft and Hard Magnetic Properties
 • partener în 8 propuneri de proiecte
 • Prioritatea 2 1 Network of Excellence
  (MICRONANOWIRE)
 • Prioritatea 3 2 Networks of Excellence (NoE)
  (ICON 16,9p SEMMA 15,9p), 1 Integrated
  Project (IP) (HISCANS 19p), 1 Coordination
  Action (CA) (Nano-MASMA 18,8p), 1 Specific
  Support Action (SSA) (NENAMAT 18p acceptat
  pentru finantare - Proiect nr. 510363, Perioada
  2004-2005)
 • Prioritatea 4 1 Specific Targeted Research
  Projects (STREP) (MESEMA 21.5p acceptat
  pentru finantare Proiect nr. 502915, Perioada
  2004-2006 valoarea totala a proiectului peste 5
  mil. )
 • 1 RTN-Marie Curie (Magnetic Properties of BMG
  în curs de evaluare)

15
 • Participarea INCDFT-IFT Iasi în proiectul NENAMAT
  (Proiect no. 510363)
 • PARTENERI
 • Institute of Materials Research of the Slovak
  Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic
 • The Central Laboratory of Electrochemical Power
  Sources of the Bulgarian Academy of Sciences,
  Sofia, Bulgaria
 • Faculty of Mechanical Engineering of the Brno
  University of Technology, Brno, Czech Republic
 • Institute of Materials Technology, Tallin
  Technical University, Tallin, Estonia
 • Research Institute for Technical Physics and
  Materials Science of the Hungarian Academy of
  Sciences, Budapest, Hungary
 • Institute of Inorganic Chemistry of the Riga
  Technical University, Riga, Latvia
 • Faculty of Materials Science and Engineering,
  Warsaw University of Technology, Warszaw, Poland
 • National Institute of Research and Development
  for Technical Physics, Iasi, Romania
 • Jožef Stefan Institute, Department of
  Engineering Ceramics, University of Ljubljana,
  Ljubljana, Slovenia
 • Isik University, Maslaki, Istambul, Turkey

16
 • Participarea INCDFT-IFT Iasi în proiectul NENAMAT
  (Proiect no. 510363)
 • Rezumatul Proiectului
 • The Network for Nanostructured Materials of
  Associate Candidate Countries (ACC) proposed by
  10 Centers from ACC aims
 • to mobilize in ACC existing human and material
  resources in the field of nano-structured
  materials
 • significantly improve the communication and
  collaboration between centers working in this
  area of research in individual ACC and between
  the Centers in ACC, Member States, Russia New
  Independent States (NIS) and Southeast European
  Countries, (SEEC)
 • to disseminate scientific information as well as
  results of the research in the field of
  nanotechnology and nanostructured materials
 • to consolidate, network and strengthen the RTD
  potential in the area of ACC
 • to create a common platform for coordination of
  the research, education and training activities
  in ACC in the field of nano-structured materials
 • to contribute to the building of ERA
 • This aim will be achieved by building-up
  communication tools for connecting the individual
  Centers in ACC monitoring, sharing and
  developing of the infrastructure improving
  training and mobility exchange of knowledge
  preparation of common projects.
 • In full accordance with the Specific Programme
  Integrating and strengthening the European
  research area and Priority 3.4.1.
  Nanotechnologies and nanosciences, the Network
  will contribute to the promotion and exploitation
  of the results of 5thFP and 6thFP, to an
  improvement of knowledge based application-oriente
  d nanosciences and technology and to the building
  of the European nanotechnology related industry.

17
 • Planuri de viitor ale INCDFT-IFT Iasi
 • Obtinerea de noi nanomateriale cu proprietati
  magnetice, electrice, mecanice superioare.
 • Realizarea de dispozitive noi pe baza acestor
  nanomateriale pentru aplicatii inter si
  multidisciplinare.
 • Realizarea de nanotehnologii pentru noi tipuri de
  nanomateriale.
 • INCDFT-IFT Iasi desfasoara proiecte comune în
  Planul National de Cercetare-Dezvoltare si
  Inovare (PNCDI) cu universitatile si institutele
  de cercetare din Iasi Universitatea Al. I.
  Cuza, Universitatea de Medicina Gr. T. Popa
  din Iasi, Universitatea Tehnica Gh. Asachi ,
  Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni
  cat si cu unele companii din Iasi. Pe baza
  acestor colaborari dorim sa organizam la Iasi un
  centru local zonal bine dotat, care sa poata fi
  competitiv cu cele mai performante universitati
  si institute de cercetare din Europa si care sa
  permita efectuarea de activitati de cercetare de
  vârf la nivel european si mondial in domeniul
  nanomaterialelor si al nanotehnologiilor.
 • Colaborari cu alte centre din tara si
  participarea în comun în Programul Cadru 6 al CE.
 • Realizarea unor proiecte comune cu universitati
  si institute de cercetare din Europa cu
  colaborari din Japonia si SUA..
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com