O - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

O

Description:

o jurja dobrile rovinj analiza uspjeha na natjecanjima i smotrama u kolskoj 2008./2009. godini – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:94
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 43
Provided by: skol183
Category:
Tags:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: O


1
OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ
 • ANALIZA USPJEHA NA NATJECANJIMA I SMOTRAMA U
  ŠKOLSKOJ 2008./2009. GODINI

2
GEOGRAFIJAŠtefica Kasunic Grahovac
 • ŠKOLSKO
 • 5.r. 7 ucenika
 • 6.r. 2 ucenika

3
GEOGRAFIJAIgor Serdar
 • ŠKOLSKO
 • 6.r. 4 ucenika
 • 7.r. 9 ucenika
 • 8.r. 2 ucenika

4
KEMIJANevenka Marinovic
 • ŠKOLSKO
 • 8.r. 2 ucenika
 • ŽUPANIJSKO
 • 8.r. Gregor Talajic, 8.c

5
BIOLOGIJASnježana Ristin
 • ŠKOLSKO
 • 7.r. 10 ucenika
 • 8.r. 7 ucenika
 • ŽUPANIJSKO
 • 7.r. - Matea Rašica, 7.b
 • - Filip Stevanovic, 7.b
 • - Josip Blaževic, 7.a

6
HRVATSKI JEZIKJelica Šetic
 • ŠKOLSKO
 • 8.r. 1 ucenica

7
HRVATSKI JEZIKIvanka Strmecki
 • ŠKOLSKO
 • 7.r. 5 ucenika
 • 8.r. 1 ucenik

8
HRVATSKI JEZIKNada Bošnjak
 • ŠKOLSKO
 • 7.r. 3 ucenika
 • 8.r. 1 ucenica
 • ŽUPANIJSKO
 • 7.r. Filip Stevanovic, 7.b

9
HRVATSKI JEZIKMelanija Triska
 • ŠKOLSKO
 • 7.r. 3 ucenika
 • ŽUPANIJSKO
 • 7.r. Andrej Modrušan, 7.a

10
ENGLESKI JEZIKSilvana Kos, Maja Peršic
 • ŠKOLSKO
 • 8.r. 7 ucenika

11
ENGLESKI JEZIKSuzana Poljak
 • ŠKOLSKO
 • 8.r. 2 ucenica

12
ENGLESKI JEZIKRenata Biondic-Pozar
 • ŠKOLSKO
 • 8.r. 1 ucenica

13
NJEMACKI JEZIKJulijana Skatzedonig
 • ŠKOLSKO
 • 8.r. 3 ucenika
 • ŽUPANIJSKO
 • 8.r. - Sebastian Tembel, 8.b 1. mjesto
 • - Enis Omerovic, 8.d
 • - Mirjana Gavric, 8.b

14
TALIJANSKI JEZIKLorena Lazaric
 • ŠKOLSKO
 • 8.r. 2 ucenika
 • ŽUPANIJSKO
 • 8.r. Nathaniel Duketis, 8.c

15
TALIJANSKI JEZIKLuciana Malusa
 • ŠKOLSKO
 • 8.r. 1 ucenica

16
MATEMATIKANadia Crebes-Trani
 • ŠKOLSKO
 • 4.r. 4 ucenika

17
MATEMATIKAMirela Herak
 • ŠKOLSKO
 • 4.r. 6 ucenika

18
MATEMATIKANataša Radetic
 • ŠKOLSKO
 • 4.r. 6 ucenika
 • ŽUPANIJSKO i
 • REGIONALNO
 • 4.r. Luka Poropat, 4.c
 • 4.r. Valentina Buršic, 4.c

19
MATEMATIKADorela Kraljic
 • ŠKOLSKO
 • 4.r. 2 ucenika

20
MATEMATIKADragica Drandic
 • ŠKOLSKO
 • 5.r. 3 ucenika
 • 6.r. 4 ucenika
 • ŽUPANIJSKO
 • 6.r. Luka Rabar, 6.b
 • 6.r. Petra Vukotic, 6.b

21
MATEMATIKAJozo Bošnjak
 • ŠKOLSKO
 • 7.r. 1 ucenik
 • ŽUPANIJSKO
 • 7.r. Filip Stevanovic, 7.b

22
MATEMATIKAStanislav Pašuld
 • ŠKOLSKO
 • 5.r. 3 ucenika
 • 6.r. 4 ucenika
 • 7.r. 1 ucenik
 • 8.r. 2 ucenika

23
KLOKAN BEZ GRANICADragica Drandic, Jozo Bošnjak,
Stanislav Pašuld
 • 23 ucenika
 • Nagradeni
 • Kategorija Ecolier
 • Korina Deliaga, 5.a
 • Adi Tufek, 5.a
 • Dragan Grahovac, 5.c
 • Kategorija Benjamin
 • Filip Stevanovic, 7.b
 • Luka Rabar, 6.b
 • Andrej Modrušan, 7.a

24
LIDRANO Literarni izraz
 • Mentor Melanija Triska 6 radova
 • Mentor Nataša Radetic 3 rada

25
LIDRANO Dramsko-scenski izraz
 • Ivana Folo, 7.c mentor Ivanka Strmecki
 • Andreas Prgic, 3.c mentor Karmen Ignoto
 • Luna Perkovic, 3.c mentor Karmen Ignoto
 • Loš ucenik- skupni nastup
 • 5.c (4 ucenika) mentor Ivanka Strmecki
 • Pravi prijatelj skupni nastup
 • 7.c (5 ucenika) mentor Ivanka Strmecki

26
LIDRANO - Županijsko
 • KAZIVANJE POEZIJE
 • Luna Perkovic, 3.c mentor Karmen Ignoto
 • LITERARNI RADOVI
 • Sjena Kristina Grguric, 4.c mentor Nataša
  Radetic

27
LIDRANO - Županijsko
 • NOVINARSKO
 • STVARALAŠTVO
 • Matea Rašica, 7.b Tajland, zemlja smiješka
  mentor Nada Bošnjak predložen za Državno

28
LIDRANO - Županijsko
 • VIDEO EMISIJA
 • Dajana Miletic, 8.b i Alexa Kajfeš, 8.b
  Važnost video nadzora u školama mentor Jelica
  Šetic
 • - predložen za Državno

29
NEKA MOJA ISTRA BLISTAEmilija Kolic
 • Likovni radovi

30
VJERONAUKMarina Reljac
 • ŠKOLSKO
 • 8.a 4 ucenika

31
POVIJESTTamara Perkovic
 • ŽUPANIJSKO referat
 • Zašto smo išli kupovati u Trst?
 • Ivan Bugarin, 8.a
 • Dragana Ivankovic, 8.a
 • Enis Omerovic, 8.d
 • Luana Velagic, 8.a
 • Zvonimir Živic, 8.a

32
INFORMATIKAMaja Pavlicic, Miroslav Stanišic
 • LOGO 1
 • ŠKOLSKO 3 ucenika
 • LOGO 2
 • ŠKOLSKO 2 ucenika
 • ŽUPANIJSKO
 • Andrej Modrušan, 7.a
 • Anton Filipovic, 7.a nije sudjelovao zbog
  bolesti

33
TEHNICKO STVARALAŠTVO- MODELI - Goran Martinovic
i Miroslav Stanišic
 • Dimitri Ðordioski, 6.d Vjeternjaca
 • - nastup na Županijskoj smotri

34
TEHNICKO STVARALAŠTVO- TEHNICKA TVOREVINA -
Bruno Odak i Miroslav Stanišic
 • Cristian Šumaher, 8.b Prekidac na pljesak
 • Mark Benussi, 5.b Detektor vjetra
 • Nikola Kristaj, 5.b Detektor vlage
 • - svi su nastupili na Županijskoj smotri

35
TEHNICKO STVARALAŠTVO- MAKETA - Goran Martinovic
i Miroslav Stanišic
 • Baron Gautsch potonuli putnicki brod
 • Enis Omerovic, 8.d
 • Adrian Budim, 6.c
 • Nikola Vitomir, 6.a
 • Nikolas Feher, 6.c
 • Sandi Kovac, 6.c
 • - nastup na Županijskoj smotri

36
TEHNICKO STVARALAŠTVO- KONSTRUKTORI Bruno Odak
i Miroslav Stanišic
 • Plazma zvucnik Gregor Tajalic, 8.c
 • - 1. na Županijskom natjecanju
 • - nastup na Državnom

37
SPORTSKA NATJECANJA DJEVOJKE Marita Maric
 • OPCINSKO
 • ODBOJKA 1. mjesto
 • RUKOMET 1. mjesto
 • KOŠARKA 3. mjesto
 • ŽUPANIJSKO
 • ODBOJKA
 • RUKOMET
 • USKRŠNJI ODBOJKAŠKI TURNIR
 • 7.a i 8.b - pobjednici

38
SPORTSKA NATJECANJADJECACI Roberto Krevatin
 • OPCINSKO
 • MALI NOGOMET 3. mj.
 • RUKOMET 1. mj.
 • STOLNI TENIS 5. mj.
 • KOŠARKA 2. mj.
 • ODBOJKA 2. mj.
 • ŽUPANIJSKO
 • - RUKOMET

39
PLIVANJE Marita Maricdjevojcice i djecaci 2.
na Državnom
 • Djevojcice
 • Nina Pamic, 8.c
 • Lucija Kovacevic, 6.b
 • Marta Krizman, 7.b
 • Golda Pamic, 6.a
 • Katarina Terlevic, 7.b
 • Iva Marinovic, 4.b
 • Luana Božic, 6.a
 • Jana Staric, 6.b
 • Djecaci
 • Antonio Štrk, 8.b
 • Ivan Karlo Prpic, 8.b
 • Andrea Bilajac, 8.b
 • Lino Modrušan, 8.d
 • Cristian Šumaher, 8.b
 • Matej Triska, 7.b
 • Duje Maric, 5.a
 • Dražen Galic, 8.a

40
SPORTSKA NATJECANJA - mješovito
 • Ucenici naše Škole sudjelovali su na Županijskom
  krosu
 • Vaterpolo 1. mjesto na Gradskom
 • Plivanje 1. mjesto na Gradskom

41
ŠAHEmin Kugic
 • ŽUPANIJSKO ekipno 3. mjesto
 • Andrej Modrušan, 7.a
 • Luka Rabar, 6.b
 • Filip Stojanovski, 6.b
 • Damir Kazalac, 6.d

42
STRELJAŠTVOGoran Martinovic
 • POLUZAVRŠNICA
 • Djecaci - ekipno 3. mjesto
 • Marko Matijevic, 6.d
 • Demian Derežic, 8.c
 • Roberto Naiaretto, 8.c
 • Pojedinacno
 • Demian Derežic, 8.c
 • 1. mjesto
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com