Gr - PowerPoint PPT Presentation

1 / 9
About This Presentation
Title:

Gr

Description:

Title: Gr ki notni sistem Author: BlackSun Last modified by: Dijak Created Date: 6/12/2008 4:21:59 PM Document presentation format: Diaprojekcija na zaslonu (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:45
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 10
Provided by: Blac107
Category:
Tags:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Gr


1
Grški notni sistem
II. gimnazija Maribor
 • Avtor Tadej Todorovic
 • Mentor vsebine prof. Vilijem Babic
 • Mentor oblike prof. Mirko Pešec

Projektna naloga pri informatiki
2
Uvod
 • kako je glasba vplivala na Grcijo
 • zgodovina grške glasbe
 • nekaj o grškem notnem sistemu
 • predstavil bom grška glasbila

3
Kazalo vsebine
 • Uvod
 • Kazalo vsebine
 • Zgodovina grške glasbe
 • Grški notni sistem
 • Vpliv glasbe na Grcijo
 • Grški inštrumenti
 • Zakljucek
 • O meni

4
Zgodovina grške glasbe
 • vpliv Azijcev v poznem 8. st. pr. n. št.
 • v 7. in 6. st. pr. n. št. umetniški razcvet
  osnovnih zvrsti glasbe.
 • na Lesbosu Sappho in Alcaeus razvijeta monodicne
  pesmi
 • glasbena teorija se oblikuje v 5. st. pr. n. št.
 • v istem stoletju se razvije tudi zgradba in
  tehnika aulosa

5
Grški notni sistem
 • dve vrsti notnega zapisa
 • ohranil do 4. st našega štetja
 • znaki za instrumentalno lestvico so bili
  grupirani v triade
 • doloceni simboli so lahko bili uporabljeni za
  dolocanje ritma

6
Vpliv glasbe na Grcijo
 • bistvo tega, kar je grški clovek ustvaril v 5.
  stoletjih izraža pojem musike
 • glasba je v Grciji pritegne številne filozofe
 • v 6. st. Pitagora uci, da so osnova glasbe
  števila

7
Grški inštrumenti
 • Strunska glasbila
 • Pihala
 • Tolkala
 • Inštrumenti za amaterje
 • Inštrumenti za profesionalce

8
Zakljucek
 • v tej nalogi smo spoznali grški notni sistem
 • zgodovino grške glasbe in grška glasbila

9
O meni
 • Ime in priimek Tadej Todorovic
 • Šola II. gimnazija Maribor
 • Email tadej.todorovic_at_gmail.com
 • Spletnastran tadej.todorovic.googlepages.com
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com