Transportekonomi - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Transportekonomi

Description:

Transportekonomi Stockholm Transportekonomi, scoop Dag 1, f retagscase och spedition Dag 2, lager Dag 3, Distribution Dag 4, f retagscase workshop Slutsatser, dag 1 ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:50
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: Michael3335
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Transportekonomi


1
Transportekonomi
 • Stockholm

2
Transportekonomi, scoop
 • Dag 1, företagscase och spedition
 • Dag 2, lager
 • Dag 3, Distribution
 • Dag 4, företagscase workshop

3
Slutsatser, dag 1
 • Speditörens roll
 • Köparens roll
 • Combiterms
 • Kostnader
 • Fallgropar

4
Costs
Looking at supply chains.
Handling
8
Storage
Transport
29
59
Administration
4
5
Sub
European HUB
Nordic Hub
POS
Customer
Producer
Distributer
Contractor
Storage
Transport
Logistic Costs
Products in storage / Tied up capital
Handling
8
Storage
29
Transport
59
Administration
4
6
Försörjningskedja
Trp. Trp.
Seafreight Trp. Trp.
Distr.
Suppliers
Terminal
Harbour
Harbour
Warehouse
DC
Customers
7
Lager
 • Sköter processen från inleverans till order
 • Plocklager
 • Styckegodslager
 • Tullager
 • Crossdocking
 • Ofta i egen regi
 • 3PL

8
Processer i Lager
Inleverans
Order
Utleverans
Mottagning Kontroll Uppdatering WMS
Saldo Print Plock
Pack Labeling Bokning
9
Inleverans
 • Gårdslogistik, slottider
 • Kontroll mot fraktsedel
 • Hantera chaufförer/tillträde
 • Lossning/truckar
 • Uppdatera lagersaldo, antal, vikt, volym
 • Lagerkontorist
 • Tull/moms, Import

10
Order
 • Ta mot beställning
 • Kontrollera saldo/reservera
 • Printa plocklista/order/orderrader
 • Printa orderformulär
 • Plocka
 • Registera lageruttag/uppdatera WMS
 • Hantera restorder
 • Skapa tulldokumentation export

11
Utleverans
 • Kontrollera
 • Packa
 • Labla
 • Boka transporter
 • Uppdatera WMS
 • Färdigställa dokumentation

12
Arbetsuppgift
 • Vilka fördelar finns med att ha lagret i egen
  regi?
 • Vilka fördelar finns med att ha ett 3PL lager?

13
Arbetsuppgift
 • Vilka kunder med vilka godsflöden vinner mest på
  att ha ett 3pl lager?

14
Uppenbara kostnader på lager
 • Inleverans
 • Kontroll
 • Plock
 • Pack
 • Förbrukningsmaterial
 • Maskiner och lokaler
 • OH, i form av system och chefer

15
Dolda kostnader på lager
 • Outnyttjade ytor
 • Kapacitet vid säsongsvariationer
 • Inkurenser
 • Felplock
 • Orderstruktur
 • Lagerlayout
 • Felaktiga försäljningsprognoser
 • Bundet kapital

16
Arbetsuppgift
 • Vilka tror du är de största kostnaderna på ett
  lager?

17
WMS Warehouse Management System
 • Hanterar flödet från inleverans till utleverans
 • Kontrollerar
 • Order
 • Orderrader
 • Artiklar
 • Vikt
 • Volym
 • Kunder
 • Transportörer

18
WMS
 • Analyserar
 • Kapitalbindning
 • Produktivitet
 • ABC
 • Vikt och volym
 • Inköp och nivåer
 • Variationer
 • Prognoser

19
WMS
 • Ger data i form av
 • Inleveranser i tid
 • QC
 • Lagerflytt
 • Inköp/beställningspunkt/rest
 • Underlag bemanning
 • Prognoser
 • Effektivitet

20
Arbetsuppgift
 • För vilken typ av företag är ett WMS mer viktigt
  än för andra?

21
Cross Docking
Kunder
Leverantörer
Konsolidering
Cross Docking Terminal
Leverans
Leverans
IT system
Beställning
Order
22
Arbetsuppgift
 • Vilka uppenbara fördelar resp. nackdelar ser du
  med crossdocking?

23
Arbetsuppgift
 • Nämn ett företag du tror arbetar med, eller
  skulle kunna dra nytta av cross docking

24
Slutsatser
 • Lagrets roll
 • Lagrets möjlighet att påverka kostnader
 • Beräkning av kostnader på lager
 • Optimering av lager
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com