PowerPoint-pr - PowerPoint PPT Presentation

1 / 9
About This Presentation
Title:

PowerPoint-pr

Description:

Gottfried Wilhelm Leibniz Biografi: 1646 - Leibniz f des i Leipzig. 1653 - Optages p Nicolai Skolen i Leipzig. 1661 Optages p jura-studiet p Leipzig ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:192
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 10
Provided by: PentaLogic
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: PowerPoint-pr


1
Gottfried Wilhelm Leibniz
2
Biografi
  • 1646 - Leibniz fødes i Leipzig.
  • 1653 - Optages på Nicolai Skolen i Leipzig.
  • 1661 Optages på jura-studiet på Leipzig
    Universitet.
  • 1668 som 22-årig tager Leibniz doktorgrad i
    jura

3
Leibniz bedrifter
4
Regnemaskine
5
1675 Grundstenene til Leibniz
differentialregning lægges
- Uafhængigt af Newton
6
1679 Perfektionerer totalssystemet.
01010101010101011010101010010101011001010101101010
1010101010101010100010101011101100
7
1700 Grundlægger det første tyske
videnskabsakademi..!
8
1716 Leibniz dør
9
Tore fortæller, og tegner måske endda!
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com