Ciao prolog - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Ciao prolog PowerPoint presentation | free to download - id: 736535-OWE0ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Ciao prolog

Description:

Ciao prolog Kontra Gergely kgergely_at_mcl.hu – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: PhD52
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Ciao prolog


1
Ciao prolog
 • Kontra Gergely
 • kgergely_at_mcl.hu

2
Ciao prolog komponensek
ciaoc prolog fordító
ciaosh interaktív prolog
debugger 4-kapus nyomkövetés, beágyazható
ciao-shell interpreter/fordító prolog szkriptekhez
ciao.el programfejlesztoi környezet Emacs-hoz
ciaopp preprocesszor (fejlesztés alatt)
lpdoc automatikus dokumentáció
3
Ciao prolog kiterjesztések
 • Globális változók
 • Setarg és undo
 • Végrehajtás késleltetés
 • Párhuzamos programozás (-Prolog szeru)
 • Funkcionális szintaxis
 • Magasabb rendu könyvtárak
 • Aktív modulok
 • Szélességi bejárás
 • Fokozatosan mélyülo bejárás (iterative deepening)
 • CLP
 • OO

4
Ciao prolog és a külvilág
 • Külso interfészek (pl. C-hez)
 • Socket
 • Tcl/tk
 • Web
 • Perzisztencia (prolog adatbázis fájlban)
 • SQL-szeru adatbázis interfész (SQL/ODBC)
 • Java interfész
 • Emacs interfész

5
Assert deklarációk miért használjuk?
 • Futás közbeni ellenorzés
 • Orákulum (felhasználó) helyett
 • Fordítási idoben (típus)ellenorzés
 • Jobb fordítást eredményez (ezeket nem mi írjuk,
  hanem a fordító)
 • Párbeszéd a fordítóval (feltételek, melyeknek
  teljesülniük kéne, és amelyek valóban
  teljesülnek)
 • Program dokumentálása

6
Assertions
 • pred deklaráció - use_package(assertions). -
  pred length(L,N) list var gt list integer
  "Computes the length of L.". - pred length(L,N)
  var integer gt list integer "Outputs L
  of length N.". - pred length(L,N) list
  integer gt list integer "Checks that L is of
  length N.". length(,0). length(_L,N) -
  length(L,N0), N is N0 1.

7
Assertions II.
 • calls elofeltétel - calls is(term,arithexpressi
  on).
 • success pred nem hiúsul meg - success
  length(L,N) list var gt list integer.
 • comp végrehajtás tulajdonságai - comp
  append(Xs,Ys,Zs) var var var not_fail.
 • prop olyan predikátum, amely biztosan lefut,
  nincs mellékhatása és nem köt le változókat, így
  használható futás ideju ellenorzésre
 • entry predikátum külso meghívása ezekben az
  állításokban a fordító megbízik!!!
 • Comment program dokumentálás -comment(Pred,Comm
  ent)

8
Assertions III.
 • modedef hívási módok - modedef A nonvar(A)
  "A is bound upon predicate entry.". - pred
  p(A,B) integer(A) gt ground(B). ???
 • decl pred deklarációkban
 • check futásideju programellenorzés
 • trust Extra információ a fordítónak ? A FORDÍTÓ
  HISZ NEKÜNK ?
 • true és false analízis kimenete

9
Properties I.
 • - use_package(nativeprops).
 • program analízishez kell
 • linear(X) nincs függoség a változók között
 • mshare(X) változók függosége nem jól olvasható,
  ezért nem használják
 • fails(X) az X alakú hívások meghiúsulnak
 • not_fails(X) az X alakú hívások sikerülnek,
  vagy végtelen ciklus
 • covered(X) van legalább egy megoldás
 • not_covered(X) van egy olyan X alakú hívás, ami
  meghiúsul
 • is_det(X) minden X hívás max. egy megoldást ad
 • possibly_nondet(X)
 • mut_exclusive(X) csak az egyik klózra
  illesztheto
 • not_mut_exclusive(X) van, hogy több klózra
  illesztheto

10
Properties II.
 • steps_lb(X,Y) X kiszámításához legalább Y
  rezolúciós lépés kell
 • steps_ub(X,Y)
 • sideff_pure(X) X hívása nem jár mellékhatással
 • sideff_soft(X) X hívása csak mérsékelt
  mellékhatást vált ki, mely a programfutásra nincs
  komoly kihatással (pl. IO)
 • sideoff_hard(X) X hívása mellékhatásos (pl.
  assert vagy retract)
 • indep(X) X változópár-lista, a párokban
  szereplo változók páronként függetlenek

11
Egyéb fejlesztések I.
 • -use_module(library(librowser)).
 • ?- browse(M,findall/A). A 3, M
  conc_aggregates ? A 4, M aggregates ? A
  3, M aggregates ?
 • ?- where(findall/A). findall/3 exported at module
  conc_aggregates findall/4 exported at module
  aggregates findall/3 exported at module aggregates
 • ?- describe(librowser). Predicates at library
  librowser apropos/1 system_lib/1 describe/1 wher
  e/1 browse/2 update/0
 • ?- apropos('atom_'). terms atom_concat/2 concurr
  ency atom_lock_state/2 atomic_basic
  atom_concat/3, atom_length/2, atom_codes/2 iso_byt
  e_char atom_chars/2

12
Egyéb fejlesztések II.
 • A zebra probléma
 • - use_package(argnames). - argnames
  house(color, nation, pet, drink,
  car). zebra(Owns_zebra, Drinks_water, Street)
  - Street house,house,house,house,h
  ouse, member(housenationgtOwns_zebra,petgtze
  bra, Street), member(housenationgtDrinks_water,
  drinkgtwater, Street), member(housedrinkgtcoffe
  e,colorgtgreen, Street),

13
Egyéb fejlesztések III.
 • - use_module(library(terms_check)).
 • ask(Term1,Term2). Term1 és Term2 egyesítheto
  Term1-ben történo behelyettesítés nélkül
 • instance(Term1, Term2) Term1 Term2 egy
  példánya Ez is egy befejezetlen remekmu ?
 • variant(Term1, Term2) A két term a benne
  szereplo változóktól eltekintve megegyezik.
 • - use_package(andprolog). q - a b. Csak akkor
  muködik, ha a és b determinisztikus hívások és a
  hívások függetlenek.
 • - use_module(library(file_locks)). Dokumentáltan
  nem csinál semmit ?
 • - use_package(andorra).

14
Korutinszeru eszközök
 • - use_module(library(freeze)).
 • freeze(X,Goal), frozen(X,Goal) ???
 • - use_module(library(when)).
 • max(X, Y, Z) - when(ground((X, Y)), gmax(X, Y,
  Z)). Max, amely kivárja a sorát ?- max(X, Y,
  Z), Z 5, Y 4. X 5, Y 4, Z 5 ?

15
Aktív modulok
 • Önálló modulok, melyek a speciális fordítástól
  eltekintve normál modulok
 • Minden aktív modul egy önálló folyamat (egy
  kiszolgáló), mely a külvilággal socketen
  keresztül kommunikál
 • A távoli folyamatok kérést intéznek hozzájuk, ok
  küldik a választ
 • Átlátszó a visszalépésre
 • Elore kiszámol a modul minden megoldást
  (hatékonysági okokból, bár ez késobb még
  változhat), így nem szabad olyan kérést küldeni,
  amely végtelen választ eredményez
 • Biztonsági problémák

16
Szélességi bejárás
 • - module(chain, _, bf). test(bf) -
  bfchain(a,d). test(df) - chain(a,d).
  loops! bfchain(X,X) lt- . bfchain(X,Y) lt-
  arc(X,Z), bfchain(Z,Y). chain(X,X). chain(X,Y) -
  arc(X,Z), chain(Z,Y). arc(a,b). arc(a,d).
  arc(b,c). arc(c,a).
 • Ciao-Prolog 1.8 1 Mon May 27 181040 2002 ?-
  use_module('d/tmp/chain.pl'). ?-
  test(bf). yes ?- test(df). realloc Not enough
  core ERROR Memory allocation failed
  Execution aborted ?-

17
Fokozatosan mélyülo bejárás
 • - use_package(id).
 • - iterative(Name, St, Form, End). Eloször csak
  St mélységig keres megoldást, majd növeli Form
  kifejezésnek megfeleloen, míg el nem éri
  -et. Például - iterative(p/1,5,f). f(X,Y) - Y
  is X 10. Eloször 5 mélységig vizsgálja, majd
  10-esével növeli a keresési tér mélységét.

18
OO Verem
 • - class(stack,,). State declaration
  storage/1 is an attribute. - dynamic
  storage/1. Interface declaration the following
  predicates will be available at run-time. -
  export(push/1). - export(pop/1). -
  export(top/1). - export(is_empty/0). Methods
  push(Item) - nonvar(Item), asserta_fact(storage(I
  tem)). pop(Item) - var(Item), retract_fact(storag
  e(Item)). top(Top) - storage(Top), !. is_empty
  - storage(_), !, fail. is_empty.

19
OO Verem használat
 • Ha a class-t module-ra cseréljük, muködoképes
  modult kapunk! (igaz, hogy akkor egy darab
  vermünk lesz)
 • ?- use_package(objects). ?- use_class(library('cla
  ss/examples/stack')). ?- St1 new stack,St2 new
  stack. St1 stack('9254074093385163'), St2
  stack('9254074091') ? , ?- St1push(8),St2push(9)
  . St1 stack('9254074093385163'), St2
  stack('9254074091') ?- St1top(I),St2top(K). I
  8, K 9, St1 stack('9254074093385163'), St2
  stack('9254074091') ?
 • Inherit_class/1, inheritable/1, virtual/1,
  data/1, export/1

20
Köszönöm a figyelmet
!
!
?
?
?
?
!
?
!
About PowerShow.com