ESCULTURA%20ROMANA - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

ESCULTURA%20ROMANA

Description:

ESCULTURA ROMANA Caracter stiques Her ncia grega: dificultat per establir un estil rom . Aquesta her ncia Roma la rep per: L arribada d escultures ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:68
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: 56861361
Learn more at: http://www.iesguillembergueda.cat
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ESCULTURA%20ROMANA


1
ESCULTURA ROMANA
2
Característiques
 • Herència grega dificultat per establir un
  estil romà.
 • Aquesta herència Roma la rep per
 • Larribada descultures gregues a Itàlia,
 • La còpia descultures gregues
 • Artistes grecs que van treballar als tallers
  romans.
 • Materials marbre i bronze (en menys mesura
  ceràmica, vidre, fusta, ivori).
 • Tema lésser humà, no idealitzat sinó
  representat amb un gran realisme.
 • Gènere retrat i relleu històric.

3
El Retrat
 • - Evoluciona des dèpoca republicana fins a la
  fi de l'Imperi
 • - Època Republicana idealització, gran
  influència hel.lenística. Tipus de bust curt i
  triangular, amb una clara voluntat realista de
  representar un individu concret, el seu carrec
  polític i el seu rang social. Alguns exemples són
  els retrats de Pompeu el Gran, de Sul.la, del
  patrici Barberini o de Lucius Iunius Brutus.
 •  

4
Estàtua Barberini
Luci Juni Brutus
5
 • - A començament de l'Imperi
 • Etapa de realisme d'influència llatina
 • Augmenta la grandària del bust, que ara compren
  fins a les espatlles i els pectorals.
 • En alguns casos, s'arriba a negligir l'aspecte
  físic del retratat (Ex. Retrat de Caracalla).
 • Parallelament es produeixen alguns corrents
  idealitzadors, en els quals es presenta els
  emperadors joves i madurs, mostrant seguretat en
  ells mateixos i també altres ciutadans de
  l'Imperi (Exemple LAugust de Prima Porta).

6
 • Sota el mandat d' Adrià apareixen algunes
  novetats en el retrat, que denoten més interès
  pel detallisme. Els cabells baronívols es
  comencen a crespar i es dilaten les pupílles i
  l'iris dels ulls. El bust s'allarga fins a
  l'avantbraç.
 • Pertanyen a aquest període l' escultura
  d'Antínous i l' estàtua eqüestre de Marc Aureli,
  totes dues del segle II.

7
Escultura eqüestre de Marc Aureli.
8
Retrats dAntinous
9
- En el segle III s'inicia la darrera etapa,
anomenada de simplificació, en que s' acusen els
trets representats i se simplifica el modelatge.
S'accentua el hieratisme del personatge i s'
abandona tot element naturalista. El retrat de
Constantí n' és un bon exemple.
10
El relleu històric
 • Característiques
 • Caràcter narratiu, realista i alt grau
  propagandístic.
 • Tipologies Ares triomfals, frisos arquitectònics
  i columnes commemoratives són les principals
  tipologies decorades amb baixos relleus, les
  escenes dels quals plasmen les gestes militars i
  polítiques del poble romà.
 • Els exemples més bonics de relleu històric són
  la Columna Trajana, el sarcòfag Ludovisi i lAra
  Pacis Augustae.

11
Ara Pacis Augustae
12
(No Transcript)
13
(No Transcript)
14
(No Transcript)
15
Sarcòfag Ludovisi
16
Columna Trajana
About PowerShow.com