Studija slucaja - PowerPoint PPT Presentation

1 / 16
About This Presentation
Title:

Studija slucaja

Description:

Studija slu aja Ivana Krsmanovi Ivana Petkovi Jelica Kova evi Mirko Stojadinovi Aleksandar Ili Sadr aj O AIESEC-u Pristupi pri formiranju internet ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:14
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: Damj
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Studija slucaja


1
Studija slucaja
 • Ivana Krsmanovic
 • Ivana Petkovic
 • Jelica Kovacevic
 • Mirko Stojadinovic
 • Aleksandar Ilic

2
Sadržaj
 • O AIESEC-u
 • Pristupi pri formiranju internet prodavnice
 • Kriticne tacke u poslovanju internet prodavnice
 • Isplativost investiranja u elektronsku prodavnicu
 • Pravni okvir elektronskog poslovanja
 • Zakljucak

3
Šta je AIESEC?
 • Medunarodna platforma koja omogucava mladim
  ljudima da otkriju i razviju sopstvene
  potencijale
 • Prisutna u 100 zemalja sveta na preko 1.100
  univerziteta
 • Preko 28.000 clanova
 • Preko 350 konferencija godišnje
 • Preko 4.400 mogucnosti za strucnu praksu u
  inostranstvu

4
Pristupi pri formiranju internet prodavnice
 • Spoljnji saradnici
 • Interni tim
 • Kompletan outsourcing

5
Prednosti i mane razlicitih pristupa
Spoljni saradnici Interni tim Kompletan outsourcing
Koordinacija od strane prodavca Neophodna detaljna koordinacija Potrebno malo koordinacije u pocetku Za koordinaciju je odgovoran proizvodac softvera
Vreme Potrebno je dosta vremena za realizaciju Zavisi od uloženih sredstava i raspoloživosti kadrova Najkrace vreme
Cena Nepredvidivost cene Visoki troškovi Najjeftinija opcija
Održavanje softvera Problem - honorarni tim Stalna podrška Podrška tokom korišcenja softvera
Prodavnice sa manjim prometom Vecina ih ne može priuštiti Uglavnom nemoguce zbog visoke cene Pristupacne cene
6
Prednosti i mane razlicitih pristupa
 • Na osnovu iskustva došlo se do toga da je
  kompletan outsourcing najisplativije rešenje.

7
Kriticne tacke u poslovanju internet prodavnice
 • Velicina lagera
 • Troškovi zaliha
 • Rokovi isporuke
 • Troškovi isporuke
 • Nacini placanja

8
Velicina lagera
9
Troškovi zaliha
10
Isporuka
 • Putem pošte
 • Saradnja sa kurirskom službom
 • Formiranje interne službe za isporuku robe
 • Kombinovan pristup

11
Nacini placanja
 • Placanje preko racuna
 • Placanje pouzecem
 • Placanje karticom

12
Isplativost investiranja u elektronsku prodavnicu
 • Novac ima vremensku dimenziju
 • Diskontni racun (racun aktualizacije)

13
Period diskontovanja
 • Tendencija Period diskontovanja što kraci

14
Pravni okvir elektronskog poslovanja
 • Problem
 • Izdavanje fiskalnog racuna
 • Moguca zakonska rešenja
 • Zakon o kataloškoj prodaji
 • Mobilna fiskalna kasa
 • Zakon o elektronskoj trgovini

15
Zakljucak
 • Zakon o elektronskoj trgovini je u procesu
  donošenja i za sada su na snazi postojeci zakoni,
  koji ne regulišu u potpunosti elektronsko
  poslovanje.

16
Hvala na pažnji!!!
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com