PCR (Polymerase Chain Reaction) - PowerPoint PPT Presentation

1 / 28
About This Presentation
Title:

PCR (Polymerase Chain Reaction)

Description:

PCR (Polymerase Chain Reaction) PCR ( ) ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:209
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: bioc8
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: PCR (Polymerase Chain Reaction)


1
PCR (Polymerase Chain Reaction)
??????
2
? ?
 • ??PCR??????????

3
? ?
1983.4 Kary Mullis??????????????Redwood
country???????????????PCR ?????Roche??
??10.000 1993 Nobel prize
4
PCR?????
???????????
PCR???
?? 9097?
?? 4555?
?? 72???
PCR??
???,???,????
5
PCR????
 1. ????,???5 '?3'???
 2. ??1530????
 3. ??????????????
 4. ?????????????

6
PCR???????? ?????dNTP????Mg2 Taq DNA???
??????? Thermusaquaticus ??????
Mg2??? ?????
7
PCR???????
Taq polymerase (Thermus aquaticus )
nucleotides
primers
salts (ions)
DNA fragment
8
Step 1 Denaturation ??
94C
TGAACGTAGTAGCATAGCAATGTACATCATCAGATAGACGATTGACAGTG
ATCTCGACGATGCATCATGACATCGATTTGATCGAT
ACTTGCATCATCGTATCGTTACATGTAGTAGTCTATCTGCTAACTGTCAC
TAGAGCTGCTACGTAGTACTGTAGCTAAACTAGCTA
9
Step 2 Annealing ??
T primer-dependent
TGAACGTAGTAGCATAGCAATGTACATCATCAGATAGACGATTGACAGTG
ATCTCGACGATGCATCATGACATCGATTTGATCGAT
GCTGCTACGTAG
CGTAGTAGCA
ACTTGCATCATCGTATCGTTACATGTAGTAGTCTATCTGCTAACTGTCAC
TAGAGCTGCTACGTAGTACTGTAGCTAAACTAGCTA
10
Step3 Extension ??
72C
TGAACGTAGTAGCATAGCAATGTACATCATCAGATAGACGATTGACAGTG
ATCTCGACGATGCATCATGACATCGATTTGATCGAT
GCATCATCGTATCGTTACATGTAGTAGTCTATCTGCTAACTGTCACTAGA
GCTGCTACGTAG
TAGCAATGTACATCATCAGATAGACGATTGACAGTGATCTCGACGATGCA
TC
CGTAGTAGCA
ACTTGCATCATCGTATCGTTACATGTAGTAGTCTATCTGCTAACTGTCAC
TAGAGCTGCTACGTAGTACTGTAGCTAAACTAGCTA
11
Next step Cooling
You get two copies of your DNA
TGAACGTAGTAGCATAGCAATGTACATCATCAGATAGACGATTGACAGTG
ATCTCGACGATGCATCATGACATCGATTTGATCGAT
ACTTGCATCATCGTATCGTTACATGTAGTAGTCTATCTGCTAACTGTCAC
TAGAGCTGCTACGTAGTACTGTAGCTAAACTAGCTA
TGAACGTAGTAGCATAGCAATGTACATCATCAGATAGACGATTGACAGTG
ATCTCGACGATGCATCATGACATCGATTTGATCGAT
ACTTGCATCATCGTATCGTTACATGTAGTAGTCTATCTGCTAACTGTCAC
TAGAGCTGCTACGTAGTACTGTAGCTAAACTAGCTA
12
PCR Process
Process
??
??

??
1 cycle
2 cycle
3 cycle
13
??????
14
(No Transcript)
15
?????
 • DNA
 • ??????DNA??????????????????????
 • ????????????????K??
 • RNA
 • ???????
 • ???????????????DEPC??

16
 • (?) ????
 • ????????????????????,?????2ml????,??????

17
PCR??
 • (?) ??
 • 5 TTTTCGTAGTAACGGAAGCC-3
 • 5 TAAGGATTCTCAGATGCAAATG-3
 • ?????????
 • ???StepByStep????????
 • Primer premier5.0/oligo??
 • www.dxy.cn
 • ?????????/????????/ PCR?????

18
(?) ??eppendorf??? ?/??? 9 ?l
10??? 2 ?l dNTP???
3 ?L ?? 2 ?l ??DNA
2 ?l 25mmol/L Mg2 2.5 ?l
???? 10 ?l
????5sec, 94???,2min
19
 • Taq DNA??? 0.55 ?l
 • ????
 • 94? 30s
 • 55? 30s
 • 72? 30s 35???
 • (???72???????????????35100????/?)
  ?????????10 ?l
 • (?)????220-242 bp
 • ??100300bp????????,??????????????????
  ???PCR(two-temperature PCR)???????????????????????
  ?????94-95??46-47?

20
PCR??????
 • PCR??????????
 • ???,???????
 • ???
 • ????????

21
(?)???? ?????? ???EP?????? ??????????,???? (?)????
???? ???? ???? ???? ???? ?????????
22
PCR?????
 • ????
 • ????PCR???????????????,??pg10-
  12?????????????(?g 10 -6)??
 • ?????PCR?????24 ????????
 • ?????????
 • DNA ???????????????????????????????????????
  ?

23
??????
1????? ?0.5TBE??1?????? ? ?1g????????,?100ml
0.5TBE ? ???????1??,????? ? ???????????6070??,
??EB 0.5µl,?????
2????? ????????,?????????????????,???58mm???
????????????????,????????1mm??? ??????????????
24
3???????60??????????? ??,????35mm
4??????1????,????????? ??????,?????????????, ?????
??????
5????????0.5TBE?????,? ???????
6??????????????? ????(???)???????,??? ???,????
?
7??????????????????? 1/6??????,????????
25
8???????????,??????? ????????????10µl
9??????,????,???? ?????,????????????????? ??????
50v??0.5????
10??????,????,?????
11??????? ?????????????? ?????
26
????
 • 1???????????DNA??????,
 • ???????DNA??????????
 • 2???????????,?????,??
 • ????????
 • 3???????????,????????,???????
 • 4??????60???,????,????
 • 5???????????????,?????
 • 6????,???????????
 • 7??EB??,????????????

27
????????DNA?????????
???() ??DNA????(kb)
0.3 560 0.6
120 0.7 0.810 0.9
0.57 1.2 0.46 1.5
0.24 2.0
0.13
28
maker
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com