Etika ne kerkim - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Etika ne kerkim

Description:

Etika ne kerkim Halina M. Zaleski College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii at Manoa Dy pyetje dhe nje histori A zhvillohet kerkimi ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:173
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: CTA64
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Etika ne kerkim


1
Etika ne kerkim
 • Halina M. Zaleski
 • College of Tropical Agriculture and Human
  Resources, University of Hawaii at Manoa

2
Dy pyetje dhe nje histori
 • A zhvillohet kerkimi mbi baza etike?
 • A trajtohen bashkepunetoret/te tjeret ne menyre
  te drejte?

3
Principet e etikes
 • Shkruani ne nje leter principet qe ju perdorni
  per te mare vendime etike
 • Listoni principet aktuale dhe jo burimet e ketyre
  principeve
 • Thekesoni principet tuaja ne menyre qe nje i huaj
  te mund ti kuptoje

4
Krijimi i nje shoqerie
 • Numri ne letren tuaj identifikon grupin ne te
  cilin ju jeni
 • Cdo grup do vendose mbi principet e etikes

5
Aplikimi i principeve tuaja
 • Kater studime
 • 1. Vlera ekstreme
 • 2. Krediti
 • 3. Autoresia
 • 4. Konsulenti

6
Rasti 1 Vlera ekstreme
 • Nje ekonomist bujqesor zhvillon nje model te ri
  teorik qe prezanton fenomenet ekonomike me
  interes, por ka nevoje per evidence empirike per
  te mbeshtetur formulimin. Te dhenat e nevojshme
  per te bere kete mund te ekzistojne. Megjithate,
  mbi vleresimin fillestar te parametrave te
  modelit, kerkuesi zbulon se te dhenat nuk
  sigurojne vleresimin konsistent te parametrave me
  nje specifikim rigoroz te zhvillimit te modelit.
  Analiza te metejshme e kapin problemin ne nje ose
  dy vlera ekstreme ne grupin e te dhenave, dhe
  eleminimi i ketyre vlerave ekstreme siguron
  vleresimin e parametrave te tille qe, megjithese
  nuk jane perfekt jane konsistent me argumentat
  teorike.
 • Debertin, Luzar and Chambers, 1995. J of Ag and
  Resource Econ. 20(1)82-95.

7
Rasti 1 Vlera ekstreme
 • Ekonomisti duhet te publikoje disa rezultate qe
  te mund te promovohet.
 • 1. Cilat jane alternativat e kerkuesit?
 • 2. Cfare duket te publikoje kerkuesi dhe pse?

8
Rasti 2 Krediti
 • Beni, nje student i vitit te trete, ka punuar ne
  nje projekt kerkimi qe perfshin nje teknike
  eksperimentale te re te rendesishme. Per nje
  takim nderkombetar ne fushen e tij, Beni
  shkruajti nje abstrakt dhe nje prezantim te
  shkurter qe permendte tekniken e re. Pas
  prezantimit te tij, ai u surprizua dhe u kenaq
  kur Dr. Freeman, nje udheheqes kerkimor nga nje
  universitet tjeter, e perfshiu ate ne nje bisede
  me te gjere. Dr. Freeman e pyeti Benin per
  tekniken e re, dhe Beni e pershkroi ate
  plotesisht. Vete udheheqesi i Benit, shpesh here
  i inkurajonte studentet e tij te mos mbanin
  sekrete nga kerkues te tjere, dhe Benit iu be
  qejfi qe Dr. Freeman ishte kaq i interesuar ne
  punen e tij.

9
Rasti 2 Krediti
 • Pas 6 muajsh Beni po shfletonte nje reviste dhe
  pa nje artikull nga Dr. Freeman. Artikulli
  pershruante nje ekseriment qe varej ne tekniken
  me te cilen Beni kishte punuar dhe evoluar. Atij
  si erdhi keq ne fakt atij iu be serisht qejfi qe
  ne nje fare menyre teknika e tij kishte
  influencuar kaq shume punen e Dr.Freeman. Por kur
  ai lexoi citimet, duke pritur te shihte diku nje
  referim ndaj abstraktit dhe prezantimit te tij,
  emri i tij nuk gjendej gjekundi.
 • National academy of Sciences. 1995. On Being a
  Scientist Responsible Conduct in Research.

10
Rasti 2 Krediti
 • 1. Cilat jane alternativat e Benit?
 • 2. Cduhet te beje Beni dhe pse?
 • 3. Cduhet te beje profesori i Benit?

11
Rasti 3. Autoresia
 • Paula, nje asistent profesore e re, dhe disa
  studente te diplomuar kane punuar ne nje seri
  eksperimentesh gjate viteve te shkuara. Gjate
  kesaj kohe, eksperimentet jane prezantuar ne
  postera, abstrakte dhe prezantime ne takime te
  ndryshme. Tani eshte koha qe te permblidhen
  eksperimentet per publikim, por studentet e
  Paules duhet me pare te marin nje vendim te
  rendesishem. Ata mund te shkruajne nje artikull
  te vetem me nje emer te pare qe do te mund te
  shpjegonte eksperimentet ne nje menyre mjaft te
  qarte, ose ata mund te shkruajne nje seri
  artikujsh me te vegjel qe jane me pak te
  kuptueshem, duke qene keshtu secili student autor
  i pare.

12
Rasti 3. Autoresia
 • Paula favorizon alternativen e pare, duke dhene
  argumentin se nje artikull i vetem ne nje reviste
  me te mire do te ishte me i pershtatshem per
  gjithe qellimet e tyre. Studentet e Paules, nga
  ana tjeter sygjerojne shkrimin e disa artikujve.
  Ata argumentojne se nje artikull i vetem me
  gjithe rezultatet do te ishte shume i gjate dhe
  kompleks dhe do te mund te demtonte mundesite e
  tyre te karieres sepse ata nuk do te mund te
  thekesonin ne nje artikull te vetem pjesen ne te
  cilen ata kishin qene autore te pare.
 • National academy of Sciences. 1995. On Being a
  Scientist Responsible Conduct in Research.

13
Rasti 3. Autoresia
 • A duhet qe eksperimentet te botohen se bashku ne
  nje artikull te vetem?
 • Ne qofte se ata publikojne nje artikull te vetem
  si do te listohen autoret?
 • Ne qofte se publikohet nje artikull i vetem, si
  do te mund te thekesojne rolet e tyre te
  ndryshme, dhe rendesine e artikullit?

14
Rasti 4. Konsulenti
 • Ju sapo jeni punesuar si konsulent tregu nga nje
  kompani qe merret me rritjen dhe perpunimin e
  domateve. Oret e punes jane ideale dhe paga shume
  e mire. Perfitimet shtese perfshijne dhe
  perdorimin i dhomes se hotelit te kompanise ne
  nje kompleks pushimesh.

15
Rasti 4. Konsulenti
 • Ju keni mare vesh se ne nje pjese te tokave te
  kompanise, domatet jane infektuar me nje virus
  per te cilin nuk ka nje kure pervec shkaterrimit
  te bimes. Ju ja vini kete gje ne dukje asistent
  menaxherit. Asistent menaxheri ju pergjigjet se
  asnje nga konsumatoret e produkteve te kompanise
  nuk eshte ankuar se eshte semure, dhe se kompania
  do te shkaterohej plotesisht ekonomikisht nqs
  bimet do te shkateroheshin. Ai ju thote se kesaj
  here nuk do te ndermare asnje veprim. Sidoqofte
  eshte shqetesimi se virusi do te mund te perhapej
  dhe ne ferma te tjera.

16
Rasti 4. Konsulenti
 • 1. Cilat jane alternativat e konsulentit?
 • 2. Cfare duhet te beje konsulenti dhe pse?

17
Revista e Ekonomise Bujqesore
 • Pse njerezit i kushtojne vemendje rezultateve
  tuaja apo te kerkimeve te tjera?
 • A duhet te publikohen rezultatet negative?

18
Revista e Ekonomise Bujqesore
 • Si siguron fusha juaj e kerkimit qe rezultatet te
  jene te besueshme?
 • Cilat jane pasojat e publikimit te rezultateve te
  dyshimta?

19
Cilat jane detyrimet tuaja?
 • Per universitetin?
 • Per komunitetin i kerkimit?
 • Per agjensite qe japin fonde?
 • Per bashkepunetoret?

20
Cilat jane pritjet tuaja?
 • Nga universiteti?
 • Nga komuniteti i kerkimit?
 • Nga agjensite qe japin fonde?
 • Nga bashkepunetoret?

21
Cilat jane detyrimet tuaja?
 • Per studente/padagoge?
 • Per ekstensionin?
 • Per fermeret?

22
Cilat jane pritjet tuaja?
 • Nga studente/padagoge?
 • Nga ekstensioni?
 • Nga fermeret?

23
Permbledhje
 • Kerkim etik
 • Njeh problemet
 • Identifikon alternativat
 • Zgjedh aksionin etik
 • Maredhenie etike
 • Qarteson pritjet
 • Komunikimi
 • Siguron mundesi te barabarta

24
Vleresimi i Workshop-it
 • A ju beri workshop-i te mendoni?
 • A jane princilet tuaja me te qarta?
 • A jeni me i pergatitur per dilemat profesionale?
About PowerShow.com