A ROMANTIKA - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

A ROMANTIKA

Description:

A ROMANTIKA S A M VEL D S EUR P BAN A romantika A romantika az utols egys ges korst lus, mely t bb m v szeti- s tudom ny gban egy ttesen reztette ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1770
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: Mama103
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: A ROMANTIKA


1
A ROMANTIKA ÉS A MUVELODÉS EURÓPÁBAN
2
A romantika
 • A romantika az utolsó egységes korstílus, mely
  több muvészeti-és tudományágban együttesen
  éreztette hatását.
 • A romantika kutatói megegyeznek abban, hogy a 18.
  század végétol a 19. század utolsó harmadáig,
  tart. Együtt él a késobarokk, a szentimentalista,
  a rokokó, a klasszicista, a realista, a
  naturalista irányzatokkal.
 • A romantika végét Eugéne Delacroix halálának
  idopontjával azonosítják. (1863)

Delacroix A szabadság
3
IRODALOM
4
A romantika irodalma
 • A romantika eloször a irodalomban jelentkezett a
  klasszicizmussal együtt és azzal kölcsönhatásban.
 • A romantika irodalmának egyik fo ismérve a
  klasszicizmus-ellenesség.
 • Központi témája a szabadság eszméje, az egyén,
  elotérbe kerülése, az önkifejezés vágya áll.

Byron
Heine
Puskin
5
A romantikus irodalom általános jellemzoi
 • a felfokozott életérzés kifejezése, a
  reményvesztettség, a csalódás, a világfájdalom
  vagy éppen az ezzel ellentétes lángoló életöröm.
 • az eszményítés, az idealizálás, a gazdag
  érzelemvilág
 • megno a nemzeti múlt, a nemzeti kultúra, a
  népköltészet, iránti érdeklodés, elindul a
  népmesék gyujtése, a népnyelv beemelése az
  irodalomba
 • a múlt felé fordulás, a középkor, foleg a gótika
  iránti rajongás
 • a távoli, egzotikus vidékeken, kultúrákban,
  egzotikus szereplokkel játszódó történetek,
  melyek a jelenbol való elvágyódást tükrözik
 • kalandos, fantáziadús, szövevényes, bonyolult
  cselekmény
 • két, sokszor egymással ellentétes síkon játszódó
  történet, az álom és a valóság ellentmondásai.
 • Vezeto szerepet tölt be a regény. Ekkor jön létre
  a bunügyi irodalom, a detektívregény és
  detektívnovella is.
 • A lírában nagy szerepet kap a dal, az elégia.

6
A német romantika
 • A romantika filozófiájának megalapozói Fichte és
  Schelling
 • a romantika elofutárai Hölderlin, Novalis
 • német romantikus írók, költok Hoffmann, Kleist,
  Grimm testvérek, Hauff, Heine

Hölderlin
Novalis
Grimm testvérek
Kleist
Hoffmann
Heine
7
Az angol romantika
John Keats
Charlotte, Emily és Anne Brontë
 • Preromantika William Blake
 • Elso generáció Wordsworth, Taylor, Coleridge
 • Második generáció Byron, Walter Scott, Percy
  Bysshe Shelley, Mary Shelley, John Keats
 • Romantika és realizmus határán Brontë novérek

Mary Shelley
Walter Scott
William Blake
8
A francia romantika
 • Madame de Stäel
 • Victor Hugo
 • Lamartine

Victor Hugo
Madame de Stäel
Lamartine
9
Az orosz romantika
 • Puskin
 • Lermontov

Puskin
Lermontov
10
Romantika az építészetben
11
BRIGHTON, KIRÁLYI NYARALÓ
12
Építészet
 • Horace Walpole Stawberry Hill nevu kastélya - a
  romantikus építészet elso nagy alkotása.
 • A romantika építészetében eloször a neogótika
  jutott fontos szerephez.

Strawberry Hill
13
Építészet
 • A Westminster 1834-ben leégett palotája helyett,
  a megmaradt középkori részek felhasználásával
  épült 1837-tol 1852-ig a londoni Parlament.
 • Az általános elrendezés, az alaprajz és a
  Temze-parti fohomlokzat szembetuno szimmetriája
  még arra vall, hogy a vezeto építész - a
  konzervatívabb felfogású Barry - nem tudott
  elszakadni a hagyományos megoldásoktól. Csak a
  részletképzés romantikus, de az összképet döntoen
  ez határozza meg.

14
Építészet
 • A 19. század közepétol megjelenik a vasvázas
  építészet is, mely azonban még kuriózumnak
  számít.
 • Az 1851-es világkiállításra Joseph Paxton
  megtervezi a londoni kristálypalotát,
  öntöttvasból és üvegbol, melynek alapterülete 72
  000 négyzetméter volt.
 • 1889-ben Eiffel felépíti híres tornyát Párizsban.
  Mindezek már a modern építészet elozményei.

Kristálypalota, London
Eiffel torony, Párizs
15
Romantika a festészetben
16
Festészet
 • A festok ebben a korban az egyéni alkotói
  kifejezésmódot, a természet és az érzelmek
  változékonyságát, az események véletlenszeruségét
  hangsúlyozzák.
 • A romantikusok azért menekültek a múltba, mert
  elégedetlenek voltak a korral, amiben éltek,
  ezért a középkor emlékeiébe, az egzotikumba, az
  álomba menekültek.
 • Emberábrázolásukban a barokk kifejezésmódokhoz
  közelítenek újra megjelenik az átlós elrendezés,
  a színesség, és a világos-sötét kontraszt.
 • Jelentos a romantikus festészet kialakulása
  Franciaországban és Spanyolországban.

17
Festészet
 • Théodore Gericault (1791-1824)
 • francia romantikus festo

Villámlástól megriadt ló
A Medusa tutaja (1818)
18
Festészet
 • Eugène Delacroix (1798-1863)

A szabadság géniusza diadalra vezeti a népet
(1830)
19
Festészet
 • John Constable (1776-1837)

20
Festészet
 • William Turner (1775-1851)

21
Romantika a szobrászatban
22
Bartholdi (1834-1904)
 • A romantika szobrászatából indult ki
  Bartholdi (1834-1904) is, a New York kikotojében
  magasló monumentális Szabadságszobor megalkotója
  is.

23
François Rude1784-1855
 • Place de Gaulle téren álló Diadalíven,
 • a Marsiellaise címu muvet.

24
Romantika a zenében
25
Zene
 • Korai romantika (1800 1830)
 • Hoffmann
 • Schubert dalai
 • Weber (a nemzeti opera )
 • Rossini operái
 • A romantika virágkora (1830 1850)A romantika
  európai mozgalommá válik. A központ Párizs. Eros
  a kapcsolat az irodalommal.
 • Mendelssohn elso nagy operái
 • Késoi romantika (1850 1890)
 • Mahler, Puccini, R. Strauss
 • Debussy
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com