Yazisma Teknikleri - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Yazisma Teknikleri PowerPoint presentation | free to view - id: 4c5239-ZDQ3YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Yazisma Teknikleri

Description:

Yaz ma Teknikleri Do . Dr. H seyin Odaba Ders eri i: yi Bir Yaz da Bulunmas Gereken zellikler Kurum ve Kurulu larda Yaz l leti imin nemi ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:331
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: A83168
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Yazisma Teknikleri


1
Yazisma Teknikleri
 • Doç. Dr. Hüseyin Odabas

2
Ders Içerigi
 • Iyi Bir Yazida Bulunmasi Gereken Özellikler
 • Kurum ve Kuruluslarda Yazili Iletisimin Önemi
 • Yazismalarin Yönetim ve Arsiv Iliskisi
 • Yazismalarin Belgelerin Yasam Döngüsü Kavramina
  Göre Degerlendirilmesi
 • Ülkemizde Yazisma Kurallari ve Standartlarinin
  Gelisimi
 • Yazisma Türleri
 • Resmi Yazida Bulunmasi Gereken Unsurlar
 • Yazisma Kurallari
 • Elektronik Yazismalar
 • Dosyalama

3
Yararlanilacak Kaynaklar
 • Koç, Hakan ve Menekse Tarhan Öztoprak. (2003).
  Yazisma Teknikleri. Ankara Seçkin.
 • Altinöz, Mehmet ve Ceyhun Parildar. (2000).
  Yazisma Teknikleri. Ankara Nobel Yayin Dagitim.
 • Ar, Fikret. (1994). Dosayalama-Arsiv, Resmi
  Yazisma, Rapor Yazma Teknikleri. Ankara TODAIE.
 • Özdemirci, Fahrettin. (1996). Kurum ve
  kuruluslarda belge üretiminin denetlenmesi ve
  belge yönetimi. Istanbul TKD.
 • Uzdil, Ünal ve Serap Benligiray. (1996). Yazisma
  ve Dosyalama. Eskisehir Anadolu Üniversitesi
  Açikögretim Fakültesi.
 • Odabas, Hüseyin. (2000). Kurum ve Kuruluslarda
  Yazismalar ve Denetim (Yayinlanmamis Yüksek
  Lisans Tezi). Ankara Ankara Üniversitesi.

4
Yararlanilacak Kaynaklar
 • Odabas, Hüseyin. (2002). "Kurumsal Açidan
  Yazismalarin Verimliligi", Anahtar Gazetesi,
  Sayi 163, 8-9.
 • Odabas, Hüseyin. (2001). "Kurumsal Iletisim
  Açisindan Yazismalar ve Ülkemizde Yazismalarin
  Durumu", 21. Yüzyila Girerken Enformasyon Olgusu
  Sempozyumu Bildirileri lt19-20 Nisan 2001, Hataygt
  içinde (158-172). Ankara Türk Kütüphaneciler
  Dernegi.Adres
 • http//www.humanity.ankara.edu.tr//bilgibelge/ho.h
  tml

5
Sira Sizde ?
 • Yazismalar, resmi yazi ve yazisma kurallari
  anahtar terimlerinden yola çikilarak, kitap,
  makale, bildiri ve elektronik kaynaklardan
  literatür taramasi yapilacak.
 • Yapilan tarama, bilgisayar çiktisi olarak düzgün
  bir ödev formatinda getirilecek.
 • Ödev formati
 • - A4 kagida, kenar bosluklarina (sol ve sagdan 2,
  üst ve alttan 3 bosluk birakilarak), sayfa
  numaralarina, paragraf kurallarina dikkat
  edilerek yazilacak olan ödev kapak olusturularak
  sunulacaktir.
 • - Sunulan ödev föy (poset dosya) içerisinde
  teslim edilecek.
 • - Kapak formati su sekilde olusturulacak

6
Sira Sizde ?
7
Yazisma Teknikleri
 • Etkin bir isletme yönetiminin en önemli ögesi
  bilgidir. Günümüzde isletmelerin olusumu için
  gereken tesebbüs, sermaye, yer ve isgücüne
  ilaveten bilginin besinci unsur olarak görülmesi,
  kurum ve kuruluslardaki belgesel islemlerin
  öneminin daha fazla artmasina neden olmustur.
  Ancak, anilan bu yerlerdeki belgesel islemlerin
  öneminin artmasinin paralelinde, belge üretiminin
  denetimine, etkin bir haberlesme, dosyalama ve
  arsivleme sistemlerine de ihtiyaç duyulmaktadir.

Yazisma Teknikleri
8
Yazisma Teknikleri
 • Yazisma Teknikleri dersinde, organizasyonlarin
  idaresi için gerekli olan yönetim kavrami,
  yönetim semsiyesi altinda ele alinan toplam
  kalite yönetimi, verimlilik ve belge yönetimi
  konularina deginilecektir. Belge yönetimi
  programi, form, talimat, rapor ve yazisma
  yönetimi seklinde dört temel alandan
  olusmaktadir.

Yazisma Teknikleri
9
Yönetim
 • Yönetim kavrami, (administration ve/veya
  management) Türkçe Sözlükte
 • Yasalara, kurallara veya belli sartlara uygun
  biçimde çalismayi saglamak, idare etmek,
 • Birinin bir konudaki etkinligine, çalismasina yön
  vermek, birini yönlendirmek

Yazisma Teknikleri
10
Yönetim
Yöneticilerin baslica isi, örgütün belirli
hedeflere ulasabilmesi için karar vermektir. Bu
amaçlara ulasabilmek için yöneticiler, bes
degisik ama birbirleriyle baglantili
fonksiyonlardan yararlanmaktadirlar. Bunlar
planlama, örgüt (kurum-kurulus), personel,
liderlik ve denetim (kontrol) fonksiyonlaridir.
Bu fonksiyonlar, bazi yönetim bilimciler
tarafindan farkli sekilde siniflandirilmaktadir.
Örnegin, yukaridakilere ek olarak, bazi yönetim
bilimciler finans, üretim ve pazarlamayi da
yönetimin fonksiyonlari olarak kabul
etmektedirler. Ayrica günümüzde neredeyse bütün
hayatimizi etkileyen bilgisayar ve iletisim
teknolojileri de yönetimin ana fonksiyonu olarak
degerlendirendirilmektedir.
Yazisma Teknikleri
11
Yönetim
 • Yönetim örgütün amaçlarina ulasabilmesi için
  insan ve fiziksel kaynaklarini en etkin ve
  düzenli bir biçimde saglayan, yerlestirilmesini
  ve kullanimini koordine eden, onu çevresi ile
  dinamik bir denge içinde tutabilen bir süreçtir

Yazisma Teknikleri
12
Yönetim
 • Yazili iletisimin en önemli gereci olan
  yazismalar, organizasyonlarda amaca ulasabilmek
  için kullanilan birer araçtirlar. Ancak yazili
  belgelerin dogru, hizli ve ekonomik bir biçimde
  ulastirilmasi da organizasyonlarin amaçlari
  arasindadir. Organizasyonun boyutu, karmasikligi,
  posta hacmi, fiziksel yerlesimi, isinin dogasi ve
  postalama islemlerinde uyguladigi yöntem, o
  organizasyonda yapilan haberlesmenin
  verimliligini etkileyebilecek önemli
  unsurlardandir. Iste bu nedenle organizasyonlarda
  (kurum-kurulus/örgüt/isletme vb) iyi bir yönetim
  yapisina, planlamaya, sözkonusu organizasyonda
  toplam kalite anlayisinin kabul görmüs olmasina
  gereksinim duyulur.

Yazisma Teknikleri
13
Planlama
 • Gelecegi zaman dilimlerine bölmek, sonra
  yapilacak islere önem ve öncelik sirasi vermek ve
  bunlari uygun biçimde bu zaman dilimleri
  içerisinde dagitip yerlestirmektir.
 • Program ise planlarin kendi içinde bir bütünlük
  tasiyan bölümüdür.

Yazisma Teknikleri
14
Verimlilik
 • Günümüzün çok hizli degisen kosullari ve
  karmasik iliskiler bütünlügü içinde her gün
  finansman, üretim, personel, pazarlama gibi
  konularda çesitli sorunlarla karsilasan
  isletmeler kendilerine uygun bir bilgi isleme
  sistemine sahiptirler. Bu bilgi isleme sisteminin
  niteligi ve niceligi ne olursa olsun hepsinin
  temel amaci isletme yönetimine destek
  saglamaktir. Her yöneticinin etken bir iletisim
  ve bilisim (enformasyon) sistemine ihtiyaci
  vardir. Idari verimliligin artmasi bu sistemlerin
  kurulup iyi islemesine baglidir.

Yazisma Teknikleri
15
Verimlilik
 • Verimlilik, çesitli mal ve hizmetlerin
  üretimindeki kaynaklarin (emek, sermaye, arazi,
  malzeme, enerji ve bilgi) etken kullanimidir.
 • Bu iliski basit bir anlatimla VerimlilikÇikti/Gir
  di olarak formüle edilebilir.
 • Verimlilik ayni zamanda sonuçlarla, bu sonucu
  elde etmek için harcanan zaman arasindaki iliski
  olarak de tanimlanabilir.

Yazisma Teknikleri
16
Verimlilik
 • Verimi yükselten etkenler (verim formülü)
 • Az süre
 • Az para
 • Az insan
 • Az alan
 • Az makine, araç, gereç, kirtasiye kullanimi
 • Az mesafe katetme
 • Az isgücü (az yorularak)
 • Basit usullerle
 • Kaliteli olarak
 • Yüksek moralle yapilan islerde verimlilik artar.

Yazisma Teknikleri
17
Toplam Kalite Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi, tüm isletme süreçlerinin
  sürekli gelistirilmesi, iyilestirilmesi ve
  müsteri memnuniyeti bagliliginin saglanmasina
  yönelik çagdas, katilimci bir yönetim anlayisidir.

Yazisma Teknikleri
18

Yazisma Teknikleri
19
Arsiv Mevzuati
 • 1. Basbakanlik Teskilati Hakkinda Kanun Hükmünde
  Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun
  (3056 S.K.) Resmi Gazete, 18550 19 Ekim 1984, 1.
 • Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü
 • Cumhuriyet Arsivi Daire Baskanligi Rehberi, s. 27
 • 2. Muhafazasina Lüzum Kalmayan Evrak ve
  Malzemenin Yok Edilmesi Hakkinda Kanun Hükmünde
  Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun
  (3473 S.K.) Resmi Gazete, 19949, 4 Ekim 1988, 3.
 • Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü
 • Cumhuriyet Arsivi Daire Baskanligi Rehberi, s. 29

Yazisma Teknikleri
20
Arsiv Mevzuati
 • 3. Devlet Arsiv Hizmetleri Yönetmeligi. Resmi
  Gazete, 19816 16 Mayis 1988, 4.
 • Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü
 • Cumhuriyet Arsivi Daire Baskanligi Rehberi, s. 33
 • 4. Devlet Arsivlerinde Arastirma veya Inceleme
  Yapmak Isteyen Kisilerin Tabi Olacaklari Esaslar
  Hakkinda Bakanlar Kurulu Karari. Resmi Gazete,
  20163, 12 Mayis 1989, 5.
 • Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü
 • Cumhuriyet Arsivi Daire Baskanligi Rehberi, s. 61

Yazisma Teknikleri
21

Yazisma Teknikleri
About PowerShow.com