A%20szertart - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

A%20szertart

Description:

A szertart sok l thatatlan oldala Kik s mi rt hozt k l tre a vall sokat s ezekkel egy tt a vall si szertart sokat? Hogyan m k dnek, hatnak a ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:14
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: Szab88
Learn more at: http://www.sziddhartha.hu
Category:
Tags: 20szertart

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: A%20szertart


1
A szertartások láthatatlan oldala
 • Kik és miért hozták létre a vallásokat és ezekkel
  együtt a vallási szertartásokat?
 • Hogyan muködnek, hatnak a szertartások a betanult
  szavakon, rítusokon túl?

2
A Hierarchia vallásteremto munkája
 • Az ágazat vezetoje a Bodhisattva nyugati nevén
  Krisztus -, aki minden gyökérfaj minden alfaja
  számára megteremt egy-egy vallást
 • Az Úr Gautama az atlantiszi faj vezetoje
  Zoroaszter, Vyasa, Thoth, Orpheus, Hermes
  Trismegistos
 • Az Úr Maitreya a jelenlegi gyökérfaj vezetoje
  Krishna, Jézus Krisztus

3
(No Transcript)
4
A három ösvény
 • Karma Marga a cselekvés, a Dzsnána Marga a
  bölcsesség, a Bhakti Marga az odaadás ösvénye
 • A mindennapi élethez szükséges útmutatások,
  metafizikai tanítások, vallásos áhítat jár az
  úton haladóknak
 • Erokiárasztás az ember különbözo szintu testeire

5
A keresztény mágiaSzent Ágoston szavaival
Amit most keresztény vallásnak neveznek, mindig
létezett a régieknél, amíg csak Krisztus el nem
jött testben, amikortól kezdve az igaz vallást,
amely mindig volt, kereszténységnek kezdték
nevezni.
6
A keresztény mágia
 • 3 fokozat megtisztulás megvilágosodás
  tökéletesség
 • Origenes szomatikus és szellemi kereszténység
 • Jézus szavai De áldott a ti szemetek, hogy
  lássatok, és áldott a ti fületek, hogy halljatok
 • A buddhizmus kétféle tanítása a Mahayana és a
  Hinayana
 • A zsidó, az egyiptomi vallás és a görög
  misztériumok rejtett oldala
 • Az intellektuális kielégítetlenség az Egyháztól
  való elforduláshoz vezet
 • Jézus mint muködo, valódi ero

7
Egy katolikus istentisztelet a tisztánlátó
szemével
 • Leadbeater beszámolója egy szicíliai
  istentiszteletrol
 • Consecratio a szentelt ostya és a szentelt bor
  Krisztus testévé és vérévé változik
 • A consecratio során megjeleno kétfajta ero mint a
  nap fénye és egy-egy kilövellése

8
Egy katolikus istentisztelet
 • 1. ero
 • Hívore és hitetlenre egyaránt hat
 • Túllép a templom falain
 • Elsosorban az intuíció síkján, de a mentális és
  asztrális világban is jelentkezik, fejlettségi
  foknak megfeleloen
 • 3. hatásként megfigyelheto, hogy az áldozó maga
  is eroközponttá válik
 • 2. ero
 • Csak eros áhítat-érzésre lép muködésbe
 • Az asztrális sík legfelsobb részét hatja át

9
A TUDAT KIBONTAKOZÁSA
EGYETEMES - ATMIKUS
INTUÍCIÓ - BUDDHIKUS
MENTÁLIS
ÉRZELMI - ASZTRÁLIS
FIZIKAI
ÁSVÁNY
NÖVÉNY
EMBER
ÁLLAT
SPIRITUÁLIS
10
Papszentelés
 • Az apostoli folytonosság igazolása
 • A pap bölcsessége, elhivatottsága nem
  befolyásolja az erolehívást
 • A krisztusi terv részeként létezo gépies muködés
  teszi lehetové az erokiárasztást a sok ezer
  templomban
 • A gyülekezet pozitív érzelme több energiát
  eredményez.
 • Ha túl nagy a hangsúly az értelmen, ott a
  szellemi gog fog uralkodni.
 • Az 1. ero mindenképp automatikus, csupán a 2.
  befolyásolható!

11
Gondolatformák
 • Az istentisztelet kettos természete az energiák
  szétosztása illetve az áhítat áramoltatása az
  Úrhoz
 • A mise szimmetrikus felépítése
 • A létrejövo gondolatformák úgy épülnek fel, akár
  egy piramis
 • Szükséges-e templomba járni?
 • Az egyháztól elszakadó felekezetek
 • melletti és elleni érvek

12
Az áhítat
 • Egy áhítatos gyülekezet szokatlan alkalmat nyújt
  az Adeptusoknak, hogy kiöntsék erejüket az alsóbb
  síkokra
 • A létrejövo gondolatformák minosége nagyban függ
  az áhítat minoségétol
 • A félo, az alkudozó és a tiszta áhítat
 • De ne essünk kétségbe, ha úgy érezzük, még nem
  vagyunk képesek a tökéletes önzetlenségre a jó
  szándék bármely kezdetleges formája megkapja a
  viszonzást!

13
Egyéb szertartások
 • 1. Keresztelés a gyermek asztrális és mentális
  testének rezgésszámát hivatott megemelni
  jelképes beavatás a Nagy Fehér Testvériség
  szolgálatához
 • 2. Templomszentelés erodítmény
  gondolatformákból, ahová csak az áhítatos
  gondolatok férkozhetnek be
 • 3. A holtakért való mise az eroleáramlás
  felajánlása egy konkrét személynek
 • 4. Harangok a zene által létrejött nagyszeru
  forma egy mantrához hasonlóan épül be a
  környezetébe a megáldott harang szava
  szétárasztja a lehívott eroket
 • Hasonló szerepet tölt be a csengo a hindu és
  buddhista szertartásokban.
 • 5. Tömjénezés ugyanezen alapelv szerint a tömjén
  füstje hordja szét az energiákat

14
Az egység ereje
 • A leheto legnagyobb erok mozgósítása a leheto
  leghatékonyabban
 • - istentiszteletek több ezer hívonek
 • - papszentelés
 • - a püspökség intézménye
 • Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem.
 • Lehetové tetted, hogy viszontszeresselek.
 • Elém hoztad embertestvéreimet, akikben
 • felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.
 • Kérlek Uram, növeld bennem az alázatot és a
  szolgáló szeretetet!
 • Árassz el a Szentlélek erejével, hogy
  feladataimat örömmel végezzem!
 • Add, Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben
  minden körülmények között kitartsak!
 • A szeretetemrol ismerjék meg embertestvéreim,
  hogy tanítványod vagyok.
 • Add, Uram, hogy minden nap hálát tudjak adni az
  életemért és a rámbízottakért!
 • Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket.
About PowerShow.com