Aiste Teastas S - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Aiste Teastas S

Description:

Aiste Teastas S isearach Beatha Teanga a labhairt. Beatha teanga a labhairt Focl ir agus Nathanna An Ghaeilge (baininscneach) Caint Labhairt Teanga ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 9
Provided by: Nicola230
Category:
Tags: aiste | design | teastas

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Aiste Teastas S


1
AisteTeastas Sóisearach
 • Beatha Teanga í a labhairt.

2
Beatha teanga í a labhairt
 • Foclóir agus Nathanna
 • An Ghaeilge (baininscneach) Í
 • Caint
 • Labhairt
 • Teanga teangaithe
 • Tír, tíortha
 • Cultúr is cuid dár gcultúr í.
 • Reiligiún agus Creideamh
 • Spórt CLG iománaíocht, camogaíocht, peil
  ghaelach, liathróid láimhe
 • Traidisiúin traidisiúnta.
 • Ceol agus Damhsa
 • Rince Ghaelach, Céilí, na Seit, Riverdance
 • Gaelscoileanna
 • Coláistí Samhraidh
 • Seachtain na Gaeilge
 • Lá le Pádraig
 • Foclóir agus Nathanna
 • Ceol traidisiúnta
 • Uirlisí bodhrán, bosca cheoil, veidlín/fidil,
  feadóg stáin, banjo, cláirseach
 • Stair nuair a tháinig na Sasanaigh chun
  cumhacht in Éirinn, dimigh an Ghaeilge.
 • Na Celts, Na Lochlannaigh
 • Throid daoine ar son na teanga
 • Sa Ghaeltach
 • TG4, Raidió na Gaeltachta
 • Leabhair, Dánta, Scéalta
 • Béaloideas - Fionn MacCumhaill, Setanta, Oisín I
  dTír na nÓg
 • Oidhreacht Is cuid dár n-oidhreacht í.
 • Tábhachtach

3
Taighde
 • Stair
 • Gaeltacht cá bhfuil, cé mhéad
 • Líon na ndaoine atá ag labhairt
 • Staitisticí

4
Taighde
 • Thosaogh daoine ag labhairt Gaeilge sa bhliain
  200 BC.
 • Thosaigh a lán daoine ag labhairt Béarla in áit
  Gaeilge i rith an Gortá Mór mar bhi siad ag
  smaoineamh ar dul thar lear.
 • 2011 Dár leis an census labhraíonn 2 milliúin
  daoine in Éirinn Gaeilge.
 • Téann 3895 daltaí go dtí Gaeltacht Chorcaí agus
  labhríonn 2951 Gaeilge i mBaile Mhic Íre
 • Tá 47 Coláistí Samhraidh in Éirinn anois.
 • I 2009 fuair grúpa cead chun 38 teach a thógáil I
  Ballymun do na daoine a bhí ag cónaí san áit agus
  ag labhairt Gaeilge.
 • Bunaíodh an CLG in 1884
 • Bhí scoileanna gramadaí in Éirinn sa bhliain 1831
  ach ní raibh Gaeilge ar an siollabas.
 • Cónaím i gCarraig Uí Leighin agus tá an Gaelscoil
  is mó i gcúige Mumhan lonnaithe ann.
 • Tá an scéal Clann Lir le fáil i 13 teanga. Is
  scéal Béaloideas Ghaelach é.
 • I 1928 rinneadh Gaeilge ina ábhar éigeantach don
  Teastas Sóirearach agus don Ardteist i 1934.
 • Tá píosaí Gaeilge le fáil i dteangacha eile
  mórthimpeall an domhain, tóg mar shampla Do you
  dig? I Meiriceá.tagann sé sin ó An dtuigeann
  tú?.
 • In Éirinn tosaíonn páistí ag foghlaim Gaeilge ón
  aois 4 nó cúig go dtí 17nó 18.

5
Plean
 • Cad faoi
 • Na trí príomhphointí
 • Níl daoine ag labhairt Gaeilgeagus cén fath
 • Ní úsáideann siad í nuair a fhágann siad an scoil
  agus cén fath
 • Cén fath gur cheart dúinn Gaeilge a choimeád beo.
 • An réiteach agus an todhchaí.
 • Oscailt
 • Pointí
 • Críoch

6
Nathanna
 • Beatha teanga í a labhairt.
 • Tá sé tábhachtach, dar liomsa, do mhuintir na
  hÉireann an Ghaeilge a choimeád beo mar is cuid
  lárnach dár gcultúr agus dár n-oidhreacht í.
 • Baineann ceol, spórt agus traidisiúin na tíre le
  Gaeilge.
 • Tá Gaeilge fite fuaite tríd an sochaí Éireannach
  anois agus fadó.

7
Nathanna
 • Is í Gaeilge teanga dúchais na hÉireann.
 • Tá stair agus cultúr fairsing fada ag an
  nGaeilge.
 • Ba cheart do gach duine an teanga a úsáid go
  minic, ar scoil, sa bhaile, san ollscoil, sa
  phost, tíortha eile agus go ginerálta sa
  ghnáthshaol.
 • Is féidir an Ghaeilge a bheith cosúil le teanga
  rúnda nuair a théann tú thar lear.
 • Is gá dúinn ár dteanga féin a chaomhnú.
 • Is ábhar riachtanach/éigeantach í an Ghaeilge don
  Ardteist.
 • Labhraíonn a lán daoine in Éirinn an teanga go
  laethiúil.

8
(No Transcript)
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com