Resultaten werkgroep - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Resultaten werkgroep PowerPoint presentation | free to download - id: 7e48f7-MDg0ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Resultaten werkgroep

Description:

IMAGO Kinderopvang Resultaten werkgroep Doel werkgroep Potenti le leerlingen en werknemers: hebben een re el beeld van branche Kinderopvang en PSZ-werk en van de ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: m12379
Learn more at: http://www.koenmbo.nl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Resultaten werkgroep


1
IMAGO Kinderopvang
 • Resultaten werkgroep

2
Doel werkgroep
 • Potentiële leerlingen en werknemers
 • hebben een reëel beeld van branche Kinderopvang
  en PSZ-werk en van de werkzaamheden van de
  Pedagogisch Medewerker
 • hebben een duidelijk beeld van de
  beroepsidentiteit

3
Wat heeft de werkgroep gedaan?
 • Inventarisatie van activiteiten als
 • Beroepenorientatie beroepvoorlichting
 • imagocampagnes
 • Welk beeld straalt het uit naar de omgeving?
 • Advies aan stuurgroep SOO waar verbinden
  wij
 • ons aan?

4
Vragen
 • Ligt het accent op pedagogisch handelen?
 • Is er zorg voor veiligheid?
 • Is er loopbaanperspectief voor medewerkers?

5
Resultaten inventarisatie
 • Beroepenorientatie op locatie voor individu of
  groep biedt veel om branche professioneel en
  aantrekkelijk neer te zetten accent leggen op
  pedagogische handelen
 • Rol branche bij Beroepenorientatie op ROCs kan
  duidelijker
 • Voorlichtingsmaterialen accent kan sterker op
  pedagogische handelen ipv verzorgen
 • Kernwaarden SOO kunnen hier en daar sterker
  aangezet worden

6
Advies aan stuurgroep SOO
 • De KO en PSZ zijn op locatie aan zet om een
  professioneel en aantrekkelijk beeld neer te
  zetten, gericht op pedagogisch handelen en
  loopbaanperspectief
 • Ontwikkelaars van voorlichtingsmaterialen krijgen
  advies voor bijstelling gericht op
 • Betrokkenen bij voorlichtingsbijeenkomsten
  stemmen met ROCs af over doel en rol en zijn
  zelf meer in de lead

7
Stuurgroep SOO
 • De stuurgroep zal nog een besluit nemen
 • over de adviezen
 • De implementatiewerkgroep werkt de besluiten uit

8
Voor vandaag
 • Aanzet maken tot
 • Uitwerking bezoek van groep vmbo-ers aan
  kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
 • of
 • Uitwerking snuffelstage op kinderdagverblijf of
  peuterspeelzaal

9
Uitwerking bezoek van VMBO-groep aan KO
 • Belangrijk om bij stil te staan
 • Hoe oud zijn de bezoekers?
 • Hoe groot is hun concentratievermogen?
 • Wat wil je uitstralen als Kinderopvang en wat
  betekent dat voor het programma?
 • Wat wil je vermijden?
 • Informeer medewerkers over doel en gewenste
  uitstraling
 • Waar en hoe komen de kernwaarden SOO tot
  uitdrukking?

10
Uitwerking vmbo-er in beroepsoriënterende stage
 • Hoe oud is de leerling?
 • Wat is het doel van de stage?
 • Welk beeld moet de leerling meekrijgen?
 • Krijgt de leerling opdrachten vanuit de locatie?
 • Is er een bewust begin en eind aan de stage? Hoe
  wordt dat vorm gegeven?
 • Hoe wordt een aantrekkelijke stage opgebouwd?
 • Hoe komen de kernwaarden SOO tot uitdrukking?

11
Format bezoek aan Kinderopvang
 • Onderwerpen in de voorwaardenscheppende sfeer
 • Programma
 • - Ontvangst vorm, inhoud en tijdsduur
 • -
 • - Afsluiting vorm, inhoud en tijdsduur

12
Format snuffelstage
 • Onderwerpen in de voorwaardenscheppende sfeer
 • Uitwerking/opbouw van de stage
About PowerShow.com