Bez nadpisu - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Bez nadpisu PowerPoint presentation | free to download - id: 7de29f-OTk4YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Bez nadpisu

Description:

Title: Bez nadpisu Description: Cicuta, Conium, Oenanthe, Heracleum Last modified by: Pavel Havr nek Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:7
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 6
Provided by: upo128
Learn more at: http://old.botany.upol.cz
Category:
Tags: bez | nadpisu

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Bez nadpisu


1
Jedovaté rostliny z celedi miríkovitých
Apiaceae
2
Cicuta virosa rozpuk jízlivý
Apiaceae
Roztroušene až vzácne (ohrožený druh) v bažinách,
príkopech a mokrých loukách.
Jedovatá celá rostlina, zvlášte ztlustlý
prehrádkovaný oddenek, toxické polyacetyleny
(cikutoxin), dále silice a terpen cikuten. Patrí
k nejprudším rostlinným jedum z druhu naší flory.
Zámenou za celer nebo petržel !? Dríve zevne k
lécení revmatizmu a dny (masti, obklady), dnes
extrakt z oddenku v homeopatii.
Cikutoxin ze skupiny krecových jedu. Špatne
rozpustný, ale rychle se vstrebává. První
príznaky už za nekolik minut (kolikové bolesti,
vrávorání, závrate), epileptické krece v
opakovaných záchvatech, smrtnost 45 do 14 hodin.
3
Conium maculatum Bolehlav
plamatý
Apiaceae
Celá Evropa, v houštinách, na krovitých stráních
a zarostlých skalách, spíše na výhrevnejších
stanovištích.
Jedovatá celá rostlina, zvlášte nezralé plody-
nažky, piperidinový alkaloid koniin, a
gama-konicein. Dríve v mastích a tinkturách
(analgetika, sedativa, spazmolytika), ve
staroveku v travicství a pri popravách Sokrates
(zpravidla ve smesi s tropanovými alkaloidy -
rulík, blín). U krav, koz a ovcí muže proniknout
do mléka.
Ochrnuje zakoncení senzitivních i motorických
nervu, vzestupná obrna kosterního svalstva koncí
zástavou dechu. První príznak rozšírení zornicek,
smrt zástavou dechu pri plném vedomí.
4
Oenanthe aquatica Halucha vodní
Apiaceae
O. fistulosa Halucha dutá
Synonymum Phellandrium
Dva jedovaté z 5 eurosibirských druhu, ve
stojatých melkých vodách a na mocálovitých
loukách.
Jedovatá celá rostlina, zvlášte koren, toxický je
polyacetylen oenanthotoxin, blízký cikutoxinu, v
silicích felandren a androl (nositel pachu).
V úcincích podobnost k cikutoxinu, první príznaky
za nekolik minut (kolikové bolesti, epileptické
krece v opakovaných záchvatech, celková slabost,
kolaps behem nekolika hodin. V patologickém
nálezu prekrvení sliznic.
5
Heracleum sphondylium Bolševník
obecný
H. mantegazzianum B. velkolepý
Apiaceae
H.s. na vlhkých loukách a lesních svetlinách,
H.m. se invasivne šírí (zavlecen jako okrasný) ze
str. Asie.
Jedovatá celá rostlina, hlavne nezralé plody,
furanokumariny (bergapten, pimpinellin, psoralen,
xanthotoxin)
Zpuchýrující látky rostlinný yperit, svedící
skvrny na kuži již po 24 hod., zvlášte silné
príznaky po ozárení sluncem (fytoheliodermatitidy)
.
Tiley, G.E.D., Dodd, F.S., Wade, P.M., (1996)
Heracleum mantegazzianum Sommier Levier. J.of
Ecol. 84297-319
About PowerShow.com