Ivan Vujacic - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Ivan Vujacic

Description:

Title: Globalizacija 1 Author: Jelica Last modified by: ivan Created Date: 8/16/2006 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:89
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 11
Provided by: jelica4
Category:
Tags: ivan | vujacic

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Ivan Vujacic


1
EI 3 Svetski monetarni sistemEF
 • Ivan Vujacic

2
Medunarodni monetarni sistem
 • Uvedena monetarna zmija evropske zemlje .
 • Fleksibilan kontrolisan kurs (managed float).
 • Varijacije 2.25 u okviru zmije.
 • Razna pravila su uvodjena bez uspeha, ali se
  ništa tragicno nije dogodilo. Nije došlo do rata
  valutama.
 • 1979. godine uveden je Evropski monetarni sistem
  sa istim dozvoljenim varijacijama kao ranije.
 • Stvoren EMCF European Monetary Cooperation Fund
  preteca ECB.

2013
Ivan Vujacic
2
3
Medunarodni monetarni sistem
 • 1992. Velika Britanija i Italija napuštaju sistem
  usled špekulativnih napada na valutu.
 • Dozvoljeno variranje do 15.

2013
Ivan Vujacic
3
4
Medunarodni monetarni sistem
 • 1989. godine Delors predlaže stvaranje ECB u tri
  faze ka monetarnoj uniji - EU. Euro 1 januara
  1999, pre toga ECU, poceo da cirkuliše 2002.
  godine.
 • Problem sa managed float-om je što kriticari kažu
  da kombinuje najgore karaktersitike oba sistema
  fleksibilnog i fiksnog kursa.

2013
Ivan Vujacic
4
5
Optimalno valutno podrucje
 • Kriterijumi za optimalno valutno podrucje
 • Mundell- optimalno valutno podrucje je ono gde
  postoji mobilnost rada.
 • Kenanov kriterijum Zemlje koje imaju
  diversifikovanu proizvodnju i slicnu strukturu
  privrede su pogodne za formiranje optimalnog
  valutnog podrucja. (uticaji asimetricnih šokova
  su mali)

2013
Ivan Vujacic
5
6
Optimalno valutno podrucje
 • McKinnon-ov kriterijum Zemlje koje su otvorene
  i imaju razvijenu trgovinu izmedu sebe su pogodne
  za formiranje optimalnog valutnog podrucja.
 • Fiskalni transferi Zemlje koje se slože da
  jedna drugoj pomažu u slucaju negativnih šokova
  formiraju optimalno valutno podrucje.
 • Zemlje clanice valutne unije treba da imaju širok
  konsenzus povodom nacina na koji ce se rešavati
  šokovi.

2013
Ivan Vujacic
6
7
Medunarodni monetarni sistem
 • Teorija nam kaže da postoji nemoguce trojstvo
 • Ne može se istovremeno imati
 • 1) potpuna mobilnost kapitala
 • 2) autonomna monetarna politika
 • 3) fiksni devizni kurs
 • Samo dve od ove tri mogucnosti mogu se
  realizovati istovremeno.

2013
Ivan Vujacic
7
8
Medunarodni monetarni sistem
Fiksni kurs
Potpuna mobilnost kapitala
Autonomna monetarna politika
2013
Ivan Vujacic
8
9
Medunarodni monetarni sistem
 • Potpuna mobilnost kapitala i autonomna monetarna
  politika Ovo imaju Evrozona kao celina, SAD,
  Japan, Velika Britanija.
 • Potpuna mobilnost kapitala i fiksni devizni kurs
 • Ovo je pozicija zemalja u okviru Evrozone
  formalno odricanje od monetarne poltike. ERM
  Exchange rate mechanism.
 • Fiksni devizni kurs i autonomija monetarne
  politike -Ovaj sistem je postojao u Bretton Woods
  sistemu.

2013
Ivan Vujacic
9
10
Medunarodni monetarni sistem
 • HVALA

2013
Ivan Vujacic
10
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com