Pr - PowerPoint PPT Presentation

1 / 23
About This Presentation
Title:

Pr

Description:

... .dk Ben & Jerry www.benjerry.dk Surin Fysiurgisk Massage www.surin.dk Syddansk Erhvervsskole www.sde.dk Bertoni www.bertoni.dk * Digital Kommunikation :: ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:52
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 24
Provided by: vig86
Category:
Tags: bertoni

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Pr


1
Præsentation af Det retoriske kompas
 • Studiestartsprojekt for Engelsk og Kommunikation,
  IVK Slagelse
 • 29.8.2012
 • v/Søren Vigild Poulsen Niels Christian Hansen

2
Opgaven
 • Kommunikationsanalyse af et website
 • Metode Det retoriske kompas
 • Litteratur Lund Petersen (2003) Det sku vær
  så godt, s. 49-66
 • Gruppepræsentationer af analyser på fredag d.
  31.8. 12, kl. 9.15-11.00
 • Krav PowerPoint-præsentation
 • Tid ca. 15 minutter pr. gruppe
 • Opgaveformuleringen, teksten om det retoriske
  kompas og disse slides ligger allerede på
  blackboard

3
Det retoriske kompas
4
Opgaven
 • Sørg for at analysere, ikke bare benævne
 • Fx afsender blikkenslager Friis fra Holstebro
 • Og hvad så?
 • Hvordan fremtræder han? Hvad gør han for at
  fremstå troværdig? Hvad kunne han ellers have
  gjort? Hvad hvis afsenderen havde været en helt
  anden?
 • Begrund analyserne ved at henvise til website

4
5
(No Transcript)
6
Modtager
 • De(-n) person(-er), som websitet er henvendt til
 • Modtager Den, som modtager kommunikationen
 • Målgruppe Den, som kommunikationen er tiltænkt
 • Kan bestemmes ud fra alder, bopæl, interesser,
  livsstil, uddannelse, informationsbehov m.m.

7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
Afsender
 • Kommunikationens initiativtager
 • Afsender tegner altid et billede af sig selv med
  kommunikationen
 • Kommunikation forudsætter tillid
 • Troværdighedsdyder

10
(No Transcript)
11
Kontekst
 • Den sammenhæng/situation, hvori kommunikationen
  foregår
 • Kontekst kan beskrives ved
 • Fysiske rammer Tid, sted, personer
 • Psykiske rammer Motivation, indstilling,
  stemning, forventning

Carsten Friis Fysiske rammer privatpersoner ved
computeren ? reklametekst Psykiske rammer
Modtager er en searcher, velvilligt indstillet
og har et informationsbehov
12
Formål
 • Hensigten med websitet
 • Give information
 • Formidle viden
 • Sælge en vare/ydelse
 • Underholde
 • Opfordre til handling
 • Ændre holdning

13
Emne
 • Websitets indhold/sag
 • Det, websitet handler om
 • Kan være enkelt/komplekst

14
(No Transcript)
15
Medium
 • Kanal for kommunikation
 • Rammen for, hvad der kommunikativt er muligt
 • Kommunikationstype En- eller tovejskommunikation?
 • Website It-specifikke betingelser?

16
(No Transcript)
17
Genre
 • Skabelon for kommunikation
 • Måden, hvorpå kommunikationen foregår
 • Hvilken type website er det tale om?
 • Tildeler afsender og modtager bestemte roller
 • En genre består typisk flere forskellige stadier
  af kommunikative handlinger hænger sammen med
  Forløb

18
(No Transcript)
19
Forløb
 • Tekstens struktur
 • Den måde, hvorpå websitet er disponeret
 • Skema-metode Bruges til at skabe overblik over
  funktioner og indhold på et website
 • Én kolonne, der beskriver de funktioner et
  website består af
 • Én kolonne, der beskriver indholdet af websitets
  funktioner

20
(No Transcript)
21
Fremstillingsform
 • Brugen af udtryksmidler til at formidle emne
 • Sprog, billeder, farver, grafik m.m.
 • Afhænger af øvrige faktorer i kompasset

22
(No Transcript)
23
Grupper og websitecases
 • Solvognen www.solvognen.dk
 • Ben Jerry www.benjerry.dk
 • Surin Fysiurgisk Massage www.surin.dk
 • Syddansk Erhvervsskole www.sde.dk
 • Bertoni www.bertoni.dk
 •  
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com