Pego innovatie Naar energieneutraal wonen - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Pego innovatie Naar energieneutraal wonen PowerPoint presentation | free to view - id: 7a9993-NGM2YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Pego innovatie Naar energieneutraal wonen

Description:

Title: Kennis en kunde van Cauberg-Huygen Author: Ad van der Aa Last modified by: ECNUser Created Date: 1/28/2008 4:00:03 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:13
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: Adva96
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Pego innovatie Naar energieneutraal wonen


1
Pego innovatie Naar energieneutraal wonen
 • Dr. Ivo J. Opstelten
 • ECN

2
Energiegebruik
Gemideld elektra-verbruik kWh
Gemiddeld aardgas-verbruik m3
3
Rollen, doelen en instrumenten
Rijksoverheid
1.Gebouw gerelateerd EPN
1.Gebouw gerelateerd EPN
1.Gebouw gerelateerd EPN
CO2
2. Gebouwgebonden Gebruikers Energie
2. Gebouwgebonden Gebruikers Energie
2. Gebouwgebonden Gebruikers Energie
Gemeenten
EPN
3. Huishoudelijk Energieverbruik
3. Huishoudelijk Energiegebruik
Projectontwikkeling

4. Wijkgebonden Energiegebruik
Bewoner
4
In stappen naar energieneutraal - nieuwbouw

45
60
80
 • De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat
 • uit van niveau PeGO A
 • 45 CO2 reductie
 • EPC 0,55

5
In stappen naar energieneutraal - renovatie
45
60
80
 • De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat
 • uit van niveau PeGO A
 • 45 CO2 reductie
 • tenminste 2 stappen labelklasse EPA (van C naar
  A)

6
Gebouwafhankelijke gebruikersenergie (GAGE)
Bouw- en Installatietechnische voorzieningen die
het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur
direct beïnvloeden en die bouwkundig en
installatietechnisch in de woning kunnen worden
voorzien
7
HuisHoudelijk energiegebruik (HHE)
Het door gebruik en bewoning bepaalde energie
8
De strategie - Trias energetica
Thermische isolatie, zonpassief,
warmteterugwinning
STAP 1 VRAAGBEPERKING
Energievraag
STAP 2DUURZAME ENERGIE
STAP 3EFFICIENT FOSSIEL
WKK, HR-ketel, transport, verlichting
zon, warmtepomp, WKO wind, biobrandstof, afvalwar
mte?
9
Gebouw concepten
?Concepts
IBC Integrated Building Concepts CFF Cleanest
Fossil Fuels RBE Responsive Building Elements
Exergy concept
Conv. Gen.
Adaptive concept
Efficient CFF
?Technology
Design strategy ?
Solar concept
Low exergy systems
Passive concept
Apply Renewable Energy sources
Responsive building elements
Reduction of energy demands
Conventional reduction
The IBC Energy Design Pyramid
10
Passiefhuis concept
 • Concept karakteristieken
 • Maximaal energiegebruik voor verwarming 15
  kWh/m2jaar
 • Maximale primaire energievraag voor alle
  toepassingen 120 kWh/m2jaar
 • Compacte bouwvorm en U waarden lt 0.15 W/m2K
 • Passieve zonne-energie
 • Gebalanceerde ventilatie met HR wtw (vaak
  voldoende voor verwarming)
 • E-besparende apparatuur

11
Zonwoning concept
 • Concept karakteristieken
 • Zuid georienteerd (PH)
 • Zonneboiler voor warm tapwater en verwarming
 • PV
 • Warmteopslag
 • Extra aandacht voor zomer comfort (PH)

12
Adaptief woning concept
 • Concept karakteristieken
 • Vraagsturing
 • Klimaatactieve bouwdelen
 • Integratie van installaties met gebouwdelen

13
Exergiewoning concept
 • Exergie gt kwaliteit van de energiedrager
 • Ruimteverwarming laagwaardige energie
 • Concept karakteristieken
 • Lage tot zeer lage temperaturen van
  warmtelevering (dicht bij ruimtetemperatuur)
 • (Z)LTV afgiftesystemen, gecombineerd voor
  verwarmen en koelen
 • Management en uitnutting energiestromen
 • Optimalisering installaties en toepassing DE
 • Warmte (koude) opslag

14
Huishoudelijk energiegebruik energiehypotheek/wo
onlastengarantie
Probabilistische benadering
Uitkomst
Ontwerp 1
Gem. 1
Ontwerp 2
TRNSYS
Limiet
Gem. 2
Bewonersprofielen
Woonlasten
? Nader te ontwikkelen Protocol, uitgangspunten,
en rapportagemodel
15
Commissioning/kwaliteitsborging
Publiek-Privaat Bouwteam
Controle van component en conceptkwaliteit
Prestaties regelen in contracten met
onderaannemers Toetsing op gemaakte (prestatie)
afspraken
About PowerShow.com