Ean - PowerPoint PPT Presentation

1 / 26
About This Presentation
Title:

Ean

Description:

Title: Fear and Hata St in Author: G Bannister Last modified by: G Bannister Created Date: 1/7/2005 9:39:17 PM Document presentation format: On-screen Show – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:96
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 27
Provided by: GBa75
Category:
Tags: ball | ean | volley

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Ean


1
Eanáir 2005
  • Comhrá I - Rang 1

2
Foclóir ar dtús at first déanta na fírinne to
tell the truth an fhoireann the team Is maith an
scéalaí an aimsir. Time is a good
story-teller. Níl aon rud níos fearr ná é.
There is nothing better than it. Tá mo
chnaipe déanta Im done for Ag imeacht as a
craiceann le teann feirge leaving her skin with
rage
3
Gramadach 1 Thaitin an scoil liom. Níor thaitin
an scoil liom. Ar thaitin an scoil leat? Thaitin
sé liom. Taitníonn sé liom Ní thaitníonn sé
liom. An dtaitníonn an scoil leat? Taitníonn.
4
Gramadach 2 Bíonn an scoil againn gach Satharn.
Tá an scoil dúnta an Satharn seo. Bíonn na
múinteoirí go deas de ghnáth Tá fearg ar an
mhúinteoir inniu An mbíonn Miriam sa rang seo?
Bíonn ach níl sí anseo anois. Ní bhíonn airgead
agam go minic. Ach tá a lán airgid agam inniu.
5
Comhrá I - Rang 1
Is mé.. Tá mé i rang a haon i gColáiste Choilm.
6
Is maith liom an coláiste.
Tá a lán cairde agam anseo.
Níor thaitin an scoil liom ar dtús
7
Bíonn na múinteoirí go deas
Ach bíonn a lán le déanamh.
Déanta na fírinne, ní bhíonn saol éasca againn.
8
Tá siopa milseán sa scoil
ach bíonn sé dúnta go minic.
Is minic nach mbíonn airgead agam.
Inniu táim ar phócaí folmha agus ní féidir liom
aon rud cheannach.
9
Is maith liom haca
agus is breá liom eitpheil.
Níl mé ar aon fhoireann fós.
mar tá mé ró-óg.
10
An bhliain seo chugainn
..le cúnamh Dé
Bfhéidir go mbeidh mé ábalta imirt ar fhoireann
na scoile
ach is maith an scéalaí an aimsir!
11
Ag an deireadh seachtaine..
bíonn muid ábalta dul amach
Is féidir cead amach a fháil.
nó cead imeachta thar oíche
12
Is breá liom dul abhaile..
Tá madra agam
Bran is ainm dó.
Is labradór é.
13
Is maith liom dul ag siúl leis
Tá cónaí orm cois farraige
Agus is breá liom snámh.
Níl aon rud níos fearr ná é.
14
Tá brón orm mar
Níl mé ábalta dul abhaile an tseachtain seo..
Ach sin an chloch is lú ar mo phaidrín inniu
15
Mar tá mata agam ar maidin
agus tá mo chnaipe déanta mar níl an obair
bhaile agam.
Beidh an múinteoir ag imeacht as a craiceann le
teann feirge.
16
I am.. I am in form one in Columbas College..
17
I like the College.
I have a lot of friends here.
I didnt like the school at first.
18
The teachers are nice.
But there is a lot to do.
To tell the truth, we do not have an easy life.
19
We have a tuck-shop
but it is often closed.
Its often that I dont have money
Today I am broke and I am not able to buy
anything.
20
I like hockey
and I love volley-ball.
I am not on the team yet.
because I am too young.
21
Next year
..with the help of God
Perhaps I shall be able to play on the school
team
But time will tell!
22
At the weekend
We are able to go out
We are able to get an exeat.
or an over-night
23
I love to go home..
I have a dog.
His name is Bran.
He is a labradór.
24
I like to go walking with him
I live by the sea.
and I love swimming.
There is nothing better than it.
25
I am sad because
I am not able to go home this week..
But thats the least of my worries today.
26
Because I have maths this morning
and my goose is cooked because I havent got the
prep.
The teacher will be beside herself with rage.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com