Paul Collier The Bottom Billion - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Paul Collier The Bottom Billion PowerPoint presentation | free to download - id: 798f78-NTA4YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Paul Collier The Bottom Billion

Description:

Paul Collier The Bottom Billion College 6 , part 1,2,3 Blz. 1-98 Paul Collier is a Professor of Economics, and the Director for the Centre for the Study of African ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:119
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: boe98
Category:
Tags: billion | bottom | collier | paul

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Paul Collier The Bottom Billion


1
Paul Collier The Bottom Billion
 • College 6 , part 1,2,3
 • Blz. 1-98

2
 • Paul Collier is a Professor of Economics, and the
  Director for the Centre for the Study of African
  Economies at The University of Oxford in England.
  From from 1998 2003 he was the director of the
  Development Research Group of the World Bank.1
 • Collier is a specialist in the political,
  economical and developmental predicaments of poor
  countries.2 He holds a Distinction Award from
  Oxford University,1 and in 1988 he was awarded
  the Edgar Graham Book Prize for the co-written
  Labour and poverty in rural Tanzania Ujamaa and
  rural development in the United Republic of
  Tanzania.3
 • His publication, The Bottom Billion Why the
  Poorest Countries are Failing and What Can Be
  Done About It (ISBN 0195311450), has been
  compared2 to Jeffrey Sachs's The End of Poverty
  and William Easterly's The White Man's Burden,
  two influential books, which like Collier's book,
  discuss the pros and cons of developmental aid to
  developing countries.

3
Bottom billion
 • Derde Wereld is kleiner geworden
 • Vroeger 1 miljard rijken, 5 miljard armen
 • Nu 80 van de 5 miljard armen leven in landen
  die snel groeien
 • Bottom billion leven nog in 14e eeuw,
  burgeroorlog, pest, onwetendheid
 • Vooral in Afrika en Centraal-Azie

4
Collier is niet rechts of links
 • Rechts gelooft dat goed bestuur de problemen van
  bottom billion oplost
 • Links gelooft dat kapitalisme leidt tot poverty
  trap
 • Collier statistical evidence als an image
  smasher
 • Komt dan tot de 4 traps

5
Bottom billion 4 traps
 • Conflict trap
 • Natural resource trap
 • Trap of being landlocked
 • Bad governance
 • Gelooft dus niet in poverty trap
 • Sinds 1980 world poverty lt voor het eerst in
  wereldgeschiedenis
 • Hulp aan bottom billion werkt niet zo goed
 • Oplossing militaire interventie, internationale
  standard-setting, trade policy

6
Traps zijn problematisch
 • DRC heeft een klein stukje kust
 • Soedan heeft ook kust maar grootste deel
  bevolking leeft daar niet
 • 70 bottom billion leven in Afrika
 • Rest in Haiti, Bolivia, Centraal Azie, Laos,
  Cambodja, Jemen, Birma en Noord-Korea

7
Bottom billion
 • 58 landen
 • Gezamenlijk minder inwoners dan India of China
 • Laag per capita inkomen
 • Levensverwachtig 50 jaar
 • Kindersterfte voor 5 jaar 14
 • Kinderen ondervoed 36

8
Men kan zich bevrijden uit Traps
 • Sommige landen breken eruit, het kan dus wel
 • Wel probleem laatste decennium is proces van
  catching up vastgelopen
 • Verklaring global market is nu vijandiger voor
  niewkomers
 • Mauritius bevrijdde zich in jaren tachtig, werd
  als een raket middel income country
 • Nu bevrijdt Madagascar zich maar er is geen
  raket omdat China nu zo sterk geworden is
 • Fase probleem

9
Rol groei in ontwikkeling
 • Groei is cruciaal voor ontwikkeling
 • Groei per capita middle four billion jaren 70
  2,5, jaren 80 en 90 4, eerste jaren 21e eeuw
  4,5
 • Time is on their side
 • Bottom billion jaren 70 0,5 , jaren 80 -0,4,
  jaren 90 -0,5
 • Bottom billion was in 2000 dus armer dan in 1970
 • Eerste jaren 21e eeuw groeide bottom billion met
  1,7 per jaar maar dat kwam door ontdekking
  grondstoffen en hoge wereldprijzen
 • In relatieve zin grote divergentie voor bottom
  billion i.v.m. rest, jaren 70 2 minder groei,
  jaren 80 4,4 minder, jaren 90 5 minder

10
Het gaat dus om GROEI!
 • NGOS houden niet van groei, die praten over
  MDGs
 • Pro-poor growth is onzin, het probleem is dat er
  geen groei is!
 • Groei is niet vies
 • Maak van Afrika geen Cuba. Armoede kun je het
  beste bestrijden met groei

11
The Conflict Trap
 • Oorzaken van burgeroorlog
 • 1. wrok, Easterly gelooft dat niet, er is geen
  verband tussen politieke repressie en
  burgeroorlog, zelfs geen relatie met
  dekolonisatie of ethnische diversiteit, wel met
  ethnische dominantie
 • 2. doing well out war
 • 3. low-income countries
 • 4. lage groei, stagnatie of zelfs contractie
 • 5. afhankelijkheid van grondstoffen, inkomsten
  rebellen (teenage drug addicts)
 • 6. geografie, groot met bevolking in randen (DRC)
  of bergachtig (Nepal)

12
Waarom duren burgeroorlogen zo lang?
 • Hoe lager inkomen hoe langer conflict
 • Hoe meer grondstoffen opbrengen hoe langer
  conflict
 • Oorlogen worden normaal, they do well out of war
 • Oorlog leidt tot verdubbeling militair budget

13
Kosten van oorlog
 • Vermindert groei met 2,3 per jaar
 • Gedurende 7 jaar is dat 15
 • Migratie vluchtelingen safe havens ziektegt
 • Veel psychopaten onder rebellen van idealisme
  naar opportunisten en sadisten
 • Grievance gaat over in greed, bedrijven betalen
  protection money
 • Kosten van een burgeroorlog gemiddeld 64 miljard
  dollar. Elk jaar twee nieuwe dus 100 miljard per
  jaar dat is 2 x total ODA

14
Conflict trap
 • Het is echt een val
 • In Nigeria burgeroorlog direct na
  onafhankelijkheid, of Ivoorkust eerst lange vrede
  en dan toch burgeroorlog
 • Erfenis van oorlog goedkope Kalashnikovs
 • Helft burgeroorlogen zijn postconflict terugval
 • DRC heeft 50 jaar vrede nodig om met bestaande
  groei weer terug te komen op inkomensniveau van
  1960
 • Meeste burgeroorlogen in bottom billion
 • Dus aantal burgeroorlogen zal niet lt
 • Oorzaken coups laag inkomen en lage groei, niet
  zozeer grondstoffen
 • Democratisering verminderen niet kans op oorlog
  wel hogere groei!
 • Dus breaking the conflict trap kunnen arme landen
  niet zelf omdat hun economie stagneert

15
Natural resource trap
 • Grondstoffenexport beperkt groei
 • Lage groei telt zwaarder dan inkomsten uit
  grondstoffen
 • Rijke rentenierstaten zijn zeldzaam, meeste
  middle-income (Rusland, MO)
 • In bottom billion leiden grondstoffen niet tot
  middle-income status

16
Dutch disease
 • Resource curse
 • Nl aardgas de gulden gt, dus export lt
 • Andere export is belangrijk voor technologische
  vooruitgang
 • Sleutel is arbeidsintensieve fabrikaten en
  diensten (China en India)
 • Hulp is eigenlijk ook een resource curse omdat
  de munt apprecieert en dus exportlt
 • Resource curse inkomsten zijn volatiel en dus
  kwetsbaar, boom and bust
 • Boom en bust maakt moeilijk om regering te
  beoordelen, Nigerianen denken dat ellende komt
  door IMF en economische hervormingen maar kwam
  doordat wereldprijs voor olie lt
 • Resource curse leidt tot disfunctioneren van
  democratie
 • No representation without taxation
 • Grondstoffen surplus autocratie is beter dan
  democratie omdat de laatste leidt tot te grote
  publieke sector, te veel gericht op herverkiezing
  in plaats van op productieve investeringen

17
Resource surplus mess up politics
 • Sell your own vote and leave it to others to vote
  in the national interest
 • Omkopen public opinion leaders
 • Patronage ethnisch stemmen
 • Objectieve info voor stemmers gering
 • Geen persvrijheid
 • Door patronage democratie trekt crooks aan en
  zij winnen
 • Bottom billion heeft checks en balances nodig
  maar ontbeert deze

18
Autocratie in bottom billion is toch geen goed
idee
 • Autocratie werkt aardig economisch in ethnisch
  homegene gebieden (China)
 • Autocratie in ethnisch hetergone landen verlaagt
  groei
 • Autocraten hebben dan namelijk kleine groep
  waarop zij steunen daar gat veel geld naar toe in
  plaats van naar groei
 • Oplossing dergelijke landen hebben political
  restraints nodig en minder electorale competitie,
  voorbeeld Botswana, daar wijzigen de verkiezingen
  niet de regering, gevolg public investments
  worden daar vereist produktief te zijn
 • Political restraints vereisen hogere groei
 • Dus verkiezingen zonder checks and balances leidt
  niet tot groei
 • Westen betaalt deze landen ook te veel voor
  grondstoffen, dat bedrag is hoger dan hulp en het
  leidt ook niet tot groei

19
Landlocked with bad neighbours
 • Sachs being landlocked betekent 0,5 minder
  groei
 • Maar Zwitserland, Oostenrijk of Luxemburg dan?
 • Of Botswana? Groeide lange tijd hard
 • 38 van mensen in bottom billion zijn landlocked
 • Zwitserland heeft toegang tot goede Duitse en
  Italiaanse infrastructuur, Uganda moet het doen
  met die van Kenia, DRC, Soedan, Ruanda, Somalie,
  Tanzania
 • Landlocked is geen probleem voor
  grondstofsurpluslanden, dan nog heb je 30 bottom
  billion over
 • Groei van de omringende landen is belangrijk
 • In ontwikkelde wereld leeft maar 1 van de
  bevolking in landlocked en grondstoffenarme
  landen, in Afrika 30, die Afrikaanse landen
  hadden nooit een land moeten worden

20
Wat kan een landlocked land doen?
 • 1. increase neighbourhood growth spillovers door
  regionale integratie
 • 2. improve neighbours economic policy lastig
 • 3. improve coastal access lastig
 • 4. become a haven for the region bijv.
  Financieel centrum
 • 5. dont be air-locked or E-locked open skies
  model, mededingingsbeleid
 • 6. encourage remittances education, goed
  banksysteem, retirement
 • 7. trek grondstofextractie-investeerders aan
 • 8. plattelandsontwikkeling
 • 9. trek hulp aan
 • Conclusie geen enkel landlocked resource-scarse
  land wist middle-income status te bereiken we
  moeten dus helpen

21
Bad governance in a small country
 • Good governance wordt overschat
 • Malawi blijft ook arm met good governance. Heeft
  Malawi echt good goverrnance? (AJB)
 • Op korte termijn kan bad governance plus hoge
  exportprijzen resultaten opleveren bijv. Nigeria
  1974-1986 en Venezuela met Chavez nu
 • Bangladesh is corrupt maar heeft goede
  economische politiek, exporteurs hebben niet meer
  nodig dan lage belastingen, macroeconomische
  stabiliteit en transportfaciliteiten
 • Minimal state kan werken

22
Minimal state werkt niet in Tsjaad
 • Landlocked land met olie en hulp
 • Hier zijn public services nodig
 • Tsjaad is corrupt slechts 1 van hulp kwam bij
  ziekenhuizen aan
 • Bad governance is goed voor superijke leiders
 • Conditionaliteit was impopulair werd papieren
  tijger men hoefde allen hervorming te beloven
  niet te doen
 • Failed states Angola, Centraal Afrikaanse
  republiek, Haiti, Liberia, Soedan, Somalie,
  Zimbabwe, DRC

23
Voorwaarden voor turnaround
 • Hoe groter de bevolking hoe beter
 • Hoe meer secondary education
 • Hoe recenter burgeroorlog gevestigde belangen
  zijn minder gevestigd
 • Democratisering helpt niet Tanzania onder
  Nyerere (grote vriend van Pronk) Links in het
  westen steunde de oppositie niet
 • Slechts nieuws kans op sustained turnaround in
  elk jaar is slechts 1.6 , dus 59 jaar om uit de
  status van falied status te komen

24
Costs of neglect
 • Kosten van een burgeroorlog is 64-100 miljard
  voor regio
 • Hulp cannot fix failed states
 • Militaire regime change is zeer duur
 • Kan non-militair volgens Collier
 • Opbrengsten voor een succesvolle turnaround zijn
  dus zeer hoog

25
Missing the boat
 • Globalisering is nu harder voor nieuwkomers
 • Voor het eerst in geschiedenis 80 van export
  van ontwikkelingslanden is fabrikaten en diensten
 • Dat is beter voor fair growth
 • Rijke landen zijn rijk ondanks hoge lonen door
  handelsbelemmeringen, ook die van derde wereld
  zelf en door economies of agglomeration, to get
  over the threshold of cost competitiveness,
  bedrijven zijn dan niet meer lonely
 • Madagascar bereikte dat totdat de president de
  verkiezingen verloor maar toch bleef zitten
 • In jaren tachtig was loonkloof groot genoeg dat
  elk lageloonland kon inbreken, nu zijn er in Azie
  agglomerations of manufactures and services
 • Derde Wereld had dus in jaren tachtig
  exportdiversificatie moeten doen

26
Missing the boat
 • Afrika disproportioneel veel landlocked of
  resource-rich slecht voor exportdiversificatie
 • Niet landlocked en resource rich is slechts 12
  in rijke wereld maar 2/3 van de Afrikaanse
  bevolking
 • Jaren tachtig slechts 4 van Afrikaanse bevolking
  die aan kust leeft en resource-scarse is voerde
  juiste politiek uit om export te diversificeren
  eigenlijk alleen Mauritius
 • Nu Azie zo sterk is heeft Afrika minder kans en
  dus ook minder incentives voor hervorming en
  daardoor hogere brain drain
 • Afrika moet lang wachten totdat de loonkloof met
  Azie net zo groot is als tussen Rijke landen en
  Azie in jaren tachtig
 • En China drijft olieprijs op dus nog minder
  prikeel voor hervorming

27
Bottom billion tekort private capital
 • Publiek kapitaal is nodig voor infrastructuur
  maar kan geen equipment leveren die nodig zijn
  voor produktieve investeringen, daar is privaat
  kapitaal voor nodig
 • In Oost-Azie is 2 x meer privaat dan publiek
  kapitaal, in Afrika andersom
 • Ellende is dat investeren in bottom billion zo
  riskant is en dat turnarounds pas langzaam bekend
  worden start slecht, kleine economie waar
  niemand weet van heeft, fragiliteit van
  turnaround, geloofwaardigheid
 • Kapitaalvlucht
 • 1990, 38 van Afrikaanse prive vermogen was in
  buitenland, portfolio choice, investeringsmogelijk
  heden waren beperkt binnenlands

28
migratie
 • Historisch is migratie the great equalizer
 • Europeanen naar Noord-Amerika, Indiase diaspora
  in VS voor India E-services
 • Migratie is ramp voor bottom billion
 • Door globaliserings fase probleem zweeft bottom
  billion tussen traps en limbo
 • Westen kan hen niet redden
 • They can only be rescued from within
 • We kunnen wel hervormingshelden steunen
About PowerShow.com