Dia 1 - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Dia 1

Description:

... technologie, gsm, uitgaan, verzorgde kledij, B : Levensstijl in arme ontwikkelingslanden Hutten, voedselverzamelaars, jacht, natuur, ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:19
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: weeblyCom
Category:
Tags: dia | technologie

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Dia 1


1
Draagkracht en mondiale verschuivingen
2
Ecologische voetafdruk
3
Verschillen in levensstijl
A
B
4
A
Levensstijl in rijke industrielanden Kantoorgebouw
en, druk autoverkeer, reclame, technologie, gsm,
uitgaan, verzorgde kledij,
B
Levensstijl in arme ontwikkelingslanden Hutten,
voedselverzamelaars, jacht, natuur, weinig
kledij,primitievere levensstijl
Wie op de fotos heeft de grootste impact op het
leefmilieu ?
De rijke industrielanden !
5
Inleiding ecologische voetafdruk
Wij verbruiken constant natuurlijke rijkdommen,
of het nu is om te eten, voor onze huisvesting,
om ons te verplaatsen of om ons afval te
verwerken. Kan onze planeet deze rijkdommen wel
genoeg blijven aanleveren en het afval verwerken
dat uit onze activiteiten voortkomt? Is onze
levensstijl wel in evenwicht met de draagkracht
van de aarde?
6
De impact van de menselijke activiteiten op het
leefmilieu kan men uitdrukken in de
EVA
Ecologische voetafdruk
De oppervlakte aarde die nodig is om te voorzien
in de levensstijl van een persoon, stad of land.
OPMERKING ! De ecologische voetafdruk kan
berekend worden voor een individu of gezin, voor
een bedrijf, voor een bepaalde activiteit, voor
een land of voor de wereldbevolking in zijn
geheel.
7
Hoe evolueert de totale EVA van de wereld de
laatste decennia?
Een continue stijging. De draagkracht
(biocapaciteit) van de aarde is al een tijdje
overschreden!!
8
Verklaring?
De toenemende wereldbevolking en de veranderde
levensstijl.
9
Welke landen veroorzaken de grootste druk op de
aarde?
10
Bereken zelf je ecologische voetafdruk !
http//wwf-footprint.be/nl/
De ecologische voetafdruk van de Belgen
Als iedereen dezelfde levensstijl zou hebben als
de Belgen, zouden we meer dan 3 planeten nodig
hebben. Ons land heeft de 17de grootste
ecologische voetafdruk ter wereld, met een
gemiddelde van 8 hectare per Belg per jaar.
Belgen verbruiken samen meer dan 4 keer het
equivalent van de natuurlijke rijkdommen die ons
land jaarlijks kan produceren.
11
(No Transcript)
12
EAA
Eerlijk Aarde-aandeel
De bruikbare ruimte op aarde gedeeld door het
aantal inwoners op aarde.
Het Eerlijk Aarde-aandeel bedraagt 1,6 hectare
per inwoner. Het EAA daalt gestadig en dit komt
doordat de wereld-bevolking groeit en omdat er
goede grond verloren gaat door erosie.
1900 6 ha per wereldbewoner 1950 3 ha per
wereldbewoner
13
EVA vs EAA
Land EVA (per persoon) (ha) EVA (totaal land) (km²) EAA (totaal land) (km²)
België 6,5 661 000 190 000
USA 9,6 262 080 00 5 187 000
India 0,8 7 984 000 18 962 000
Eritrea 0,35 14 000 76 000
Industrielanden gebruiken meer dan ze toebedeeld
krijgen Ontwikkelingslanden gebruiken minder dan
ze toebedeeld krijgen
14
Conclusie
De geïndustrialiseerde landen, waartoe België ook
behoort, laten een grote ecologische voetafdruk
na in vergelijking met ,en ten nadele van, de
ontwikkelingslanden.
15
Ecologische schuld van het Noorden tegenover het
Zuiden
De ecologische schuld van het Noorden tegenover
het Zuiden bevat de nooit berekende kosten voor
het gebruik van genetische reserves, dumping van
afval, industriële vervuiling, voor de verdwenen
niet-hernieuwbare hulpbronnen biodiversiteit,
olie, woud, We moeten niet zozeer meer geven
aan de ontwikkelingslanden, maar hen minder
ontnemen!
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
Duurzame ontwikkeling
Brundtland rapport 1987
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die
tegemoet komt aan de noden van het heden zonder
de behoeftevoorziening van de toekomstige
generaties in het gedrang te brengen.
19
Duurzame ontwikkeling steunt op 3 fundamenten
-sociale rechtvaardigheid -economische
efficiëntie -behoud van milieu en natuurlijke
bronnen
De economische groei moet niet stoppen en we
moeten niet inboeten aan levenskwaliteit, maar we
moeten op zoek gaan naar middelen en technieken
die rechtvaardiger zijn en beter voor het milieu.
20
Hoe kunnen we zelf duurzaam omgaan met
Energie
Spaarlampen, zuinige electro-toestellen,
zonnepanelen en zonneboilers, standby-lichtjes
vermijden, licht niet onnodig laten branden,
Voeding
Seizoensgebonden eten, minder ingevoerde
(exotische) voedingswaren, minder vlees eten,
21
Huisvesting
Passief huis (energiezuinig), goed isoleren,
compact (ruimtebesparend) bouwen, geen tropische
houtsoorten gebruiken,
Transport en mobiliteit
Fiets of te voet voor korte afstanden, carpoolen,
openbaar vervoer, minder snel rijden, hybride en
elektrische wagens,
About PowerShow.com