Consumer Behaviour - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Consumer Behaviour PowerPoint presentation | free to download - id: 760fd2-NTQzZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Consumer Behaviour

Description:

Consumer Behaviour Over consumenten, gedrag en marketing Twee werkgroepsessies Vandaag Definitie consumentengedrag (consumer behaviour). Beschrijven van ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:43
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 33
Provided by: Hogesc9
Learn more at: http://intra.iam.hva.nl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Consumer Behaviour


1
Consumer Behaviour
 • Over consumenten, gedrag en marketing

2
Twee werkgroepsessies
 • Vandaag
 • Definitie consumentengedrag (consumer behaviour).
 • Beschrijven van consumentengedrag
 • Surplus - Terrorized into Being Consumers
 • In kaart brengen van invloeden
 • Voorbereiden volgende week

3
Maar eerst
 • waarom consumentengedrag?

4
Waarom?
 • Om succesvol te zijn in de marketing van ieder
  product of dienst, moet een organisatie zijn
  klanten en de principes omtrent het gedrag van de
  consument begrijpen.

5
(No Transcript)
6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
Definitie
9
Opdracht
 • Schrijf individueel drie woorden / termen /
  begrippen op die jij associeert met het begrip
  consumenten gedrag

10
Verzamelen uitkomsten
11
Een definitie
 • Alle fysieke en mentale handelingen van personen
  (in groep of alleen) die te maken hebben met de
  voorbereiding tot aanschaf, de aanschaf zelf, het
  gebruik en het na-gebruik van goederen, diensten
  of ideeën, met de bedoeling een bepaalde behoefte
  te bevredigen.

12
Vijf stadia van aankoopbesluit
13
Stadium 1
 • Problem Recognition Perceiving a Need
 • Alle aankoopbeslissingen beginnen met het
  onderkennen van een probleem
 • Als mensen realiseren dat ze iets nodig hebben
  wat zij niet bezitten, iets wat zij kunnen kopen
 • Je kunt een behoefte waarnemen als je honger hebt
  (Ik heb eten nodig) of als je over een lange
  periode veel en hard hebt gewerkt (Ik heb
  vakantie nodig)
 • Advertenties moedigen consumenten in dit stadium
  aan om behoeften te herkennen waarvan men zich
  niet bewust was

14
Stadium 2
 • Information Search Seeking Value
 • Na het onderkennen van het probleem, gaan
  consumenten over het algemeen opzoek naar
  informatie over de producten en diensten die aan
  de behoefte voldoet. Informatie komt uit
 • Persoonlijke ervaring
 • Persoonlijke bronnen (vrienden, familie)
 • Publieke bronnen (rapporten, magazines),
 • Marketingen gerichte bronnen (websites,
  verkooppersoneel).

15
Stadium 3
 • Alternative Evaluation
 • Als consumenten informatie zoeken, ontwikkelen
  zij criteria van waardering die zij gebruiken om
  tussen merken te kunnen kiezen. Criteria kunnen
  zijn objectieve criteria (over kwaliteiten van
  het product / dienst), of subjectieve criteria
  (look or feel van het product). Een aantal
  factoren zijn hierbij van belang
 • Tijd de gespendeerde tijd in dit (en vorige)
  stadium is afhankelijk van de betrokkenheid van
  de consument bij de aankoop van het product dus
  de persoonlijke, sociale en economische belangen
  met betrekking tot de aankoop (bijvoorbeeld een
  het kopen van een riem t.o.v. het kopen van een
  pak).
 • Risico een consument kan meer of minder
  betrokken zijn als de aankoop serieuze
  persoonlijke consequenties heeft, ofwel de
  mogelijke negatieve uitkomsten van een aankoop
  (bijvoorbeeld een huis kopen).
 • Zelfbeeld betrokkenheid hangt af van wat de
  aankoop van een product / dienst zegt over hoe de
  consument zichzelf ziet of hoe hij gelooft dat
  anderen hem zien (bijvoorbeeld merken en
  identiteit).

16
Stadium 4
 • Purchase Decision Buying the Product
 • Uiteindelijk neemt de consument de
  aankoopbeslissing waar wordt het product
  gekocht en wanneer.

17
Stadium 5
 • Postpurchase Behavior
 • Het proces van aankoopbeslissingen houdt niet op
  bij de aankoop zelf! Consumentengedrag omvat ook
  de acties en houding van de consument na aankoop.
  Dit is met name belangrijk voor bedrijven die
  zich focussen op customer satisfaction
  (klanttevredenheid).
 • Waarom?
 • Merkloyaliteit
 • Voorkomen van buyers remorse

18
Nogmaals waarom?
 • Om succesvol te zijn in de marketing van ieder
  product of dienst, moet een organisatie zijn
  klanten en de principes omtrent het gedrag van de
  consument begrijpen.
 • Dit omvat onder andere de vijf stadia van het
  aankoopbesluit, dat voor de meeste consumenten
  geldt in het maken van keuzes om producten of de
  diensten aan te schaffen.

19
Maar zijn er meer factoren van invloed op het
proces?
20
ltvideogt
21
Opdracht
 • Wat zou een belangrijke factor kunnen zijn die
  van invloed is op het consumentengedrag van de
  persoon uit de video?

22
Socioculturele invloeden
23
Is dit alles?
 • Nog meer factoren?

24
ltvideogt
25
Opdracht
 • Wat zou een belangrijke factor kunnen zijn die
  van invloed is op het consumentengedrag van de
  persoon uit de video?

26
Psychologische invloeden
27
Er is meer tussen hemel en aarde
 • Welke factoren zijn er nog meer?

28
Situationele invloeden
29
Marketing invloeden
30
Een allerlaatste waarom
 • Om succesvol te zijn in de marketing van ieder
  product of dienst, moet een organisatie zijn
  klanten en de principes omtrent het gedrag van de
  consument begrijpen.
 • Dit omvat onder andere het vijf-stadium proces
  van het aankoopbesluit, dat voor de meeste
  consumenten geldt in het maken van keuzes om
  producten of de diensten aan te schaffen.
 • In ieder stadium van dit proces, zal een koper
  door diverse factoren (zoals psychologische,
  socioculturele, situationele en marketing
  factoren) worden beïnvloed.

31
Even een tegenreactie
32
Voorbereiden volgende week
 • Doorgrond het CB-schema en zoek meer info.
 • Observeer consumenten en (koop)gedrag in een
  winkel naar keuze.
 • Maak aantekeningen en let vooral op de
  situationele factoren
 • Zoek naar online voorbeelden van marketing
  invloeden op consumenten.
 • Noteer vooral hoe de marketing factoren de
  consument proberen te beïnvloeden
 • Bereid over de uitkomsten van bovenstaande een 1
  minuut presentatie voor.
About PowerShow.com