LJUDSKA PRAVA STARIJIH OSOBA - PowerPoint PPT Presentation

1 / 8
About This Presentation
Title:

LJUDSKA PRAVA STARIJIH OSOBA

Description:

Title: LJUDSKA PRAVA STARIJIH Author: Natasa Todorovic Last modified by: natasa Created Date: 6/15/2014 2:19:44 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:68
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 9
Provided by: Natas184
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: LJUDSKA PRAVA STARIJIH OSOBA


1
LJUDSKA PRAVA STARIJIH OSOBA
 • Nataša Todorovic
 • dr Milutin Vracevic

2
KONTEKST
 • 760 miliona ljudi starijih od 60 godina
 • 2050. godine 2 milijarde
 • Trenutno više starijih nego dece (0-5)
 • 2050.godine više starijih nego dece do 15 godina
 • Faktori rizika socijalna izolacija, pol,
  stereotipi i predrasude, fizicko i mentalno
  zdravlje, invalidnost, pripadnost manjinskoj
  etnickoj zajednici
 • Demografsko starenje svuda u svetu povecava rizik
  od diskriminacije na osnovu godina, nasilja nad
  starijima i rizik od ugrožavanja ljudkih prava

3
Postojece UN Konvencije
 • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
 • UN Konvencija (clan 1.1 i 7) prava radnika
  migranata i njihovih porodica
 • UN konvencija o eliminaciji svih vrsta
  diskriminacije i nasilja nad ženama (clan 11.1e)
 • UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
  (25.b i 28.2.b)

4
Postojeci UN dokumenti
 • Becki Internacionalni plan akcije 1982
 • Principi UN za starije osobe Rezolicija A46/91
 • Madridski Internacionalni plana akcije 2002
  (MIPAA)

5
Cetiri tipa nedostatka sadašnjeg okvira zaštite
starijih
 • Normativni
 • Implementacioni
 • Monitoring
 • Informativni

6
Zašto UN Konvencija o pravima starijih osoba
 • Diskriminacija na osnovu godina-razlicite forme
  (starenje je mulitplikator diskriminacije)
 • Nasilje i zlostavljanje starijih (razlicite
  forme i razliciti kontekst)
 • Pravo na finansijsku sigurnost i minimum prihoda
 • Pravo na autonomiju i nezavistan život (prisilna
  institucionalizacija)
 • Pristup pravosudnom sistemu (pristup
  informacijama, pristup sistemu, stariji u
  zatvorima)
 • Pravo na zdravlje i socijalnu zaštitu

7
Dosadašnji napredak-Regionalni mehanizmi
 • Americka konvencija o ljudskim praviam
 • Africka Povelja o ljudskim pravima
 • Arapski Povelja o ljudskim pravima
 • Povelja o Ljudskim pravima EU
 • Promocija ljudskih prava starijih EU/Preporuke

8
Dosadašnji napredak
 • Otvorena radna grupa za starenje
 • Nezavisni ekspert za pracenje ljudskih prava
  starijih osoba
 • Peticija za Novu Konvenciju UN o pravima starijih
  osoba (u Srbiji potpisalo 1980 svih generacija)
 • Poziv Ministarstvu inostranih poslova za ucešce
  na sastanku Otvorene radne grupe za starenje u
  avgustu
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com