Verworven intracrani - PowerPoint PPT Presentation

1 / 73
About This Presentation
Title:

Verworven intracrani

Description:

... de prematuriteit of de grootte van de schedel Andere belangrijke aandachtspunten een kleine fontanel of extreme hydrocephalie CT of MR ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:68
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 74
Provided by: Jairo9
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Verworven intracrani


1
Verworven intracraniële pathologie bij
pasgeborenen
 • Dr. Th. Kok
 • Afdeling Radiologie
 • Prof. Dr. S. Bambang Oetomo
 • Afdeling Neonatologie
 • Beatrix Kinderkliniek
 • AZG

2
Verworven intracraniële pathologie bij
pasgeborenen
 • Inleiding
 • Techniek en normale beelden
 • Afwijkingen bij de prematuur
 • Afwijkingen bij de à terme zuigeling

3
Echografie is in het algemeen onderzoekersafhankel
ijk. Dat geldt in zekere zin ook voor
schedelechografie. Toch kan iedereen deze
techniek leren! ? ervaring ? coaching
4
 • Aan welke voorwaarden moet
 • de onderzoeker voldoen?
 • rustig scannen (minimal touch!)
 • afbeeldingen in de coronale en sagittale vlakken
 • kennis van anatomie
 • gevoel voor symmetrie of asymmetrie
 • zover mogelijk doorscannen (subduraal
 • hygroom of bloeding subcorticaal)

5
Anterior coronal view
Mid coronal view
Posterior coronal view
6
Lateral sagittal view
Lateral sagittal view
Mid sagittal view
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
 • Andere belangrijke aandachtspunten
 • transducer (meestal 7.5 MHz)
 • 10 MHz ? oppervlakkige structuren
 • 5 MHz ? oedeem?
 • field of view (FOV) ? de prematuriteit of
 • de grootte van de schedel

11
 • Andere belangrijke aandachtspunten
 • een kleine fontanel of extreme hydrocephalie
  ? CT of MR
 • beeldparameters zo weinig mogelijk veranderen
 • afblijven van de monitorinstelling

12
Gain 30
Gain 15
13
5.0 MHz
7.5 MHz
14
Verworven intracraniële pathologie bij
pasgeborenen
 • Prematuren
 • bloedingen
 • veneuze infarcering
 • laesies in de witte stof
 • À terme zuigeling met perinatale asfyxie
 • hersenoedeem
 • bloedingen

15
Bloedingen bij Prematuren
 • Incidencie 25 -30
 • Prevalentie afhankelijk van zwanger-schapsduur
  hogere incidencie bij kortere zwangerschapsduur

16
Pathofysiologisch mechanisme bloedingen
Schommeling in hersendoorstroming
Art. hypotensie
Art. hypertensie
Ischaemische schade aan capillair
Ruptuur van capillair
Hersenbloeding
17
Pathofysiologisch mechanisme bloedingen
 • Hypertensie
 • asfyxie
 • hypercapnie
 • tube reiningingsprocedure
 • inbreng catheters
 • pneumothorax
 • Hypotensie
 • asfyxie
 • sepsis
 • persisterende ductus arteriosus

18
Klinische verschijnselen bij bloedingen
 • Kleine bloedingen asymptomatisch
 • Grotere bloedingen (graad III en IV)
 • convulsies
 • vegetatieve verschijnselen apnoe, slechte
  perifere circulatie
 • coma

19
Klinisch beloop bloedingen
 • Kleine bloedingen
 • resorptie
 • vorming van porencephale cyste
 • Grotere bloedingen (graad III en IV)
 • resorptie
 • hydrocefalie door afvloedbelemmering liquor
 • hydrocefalie ex vacuo

20
Intracraniële bloedingen
 • Diagnostiek Schedelechografie

21
 • Intracraniële bloeding
 • predilectieplaats lamina germinalis
 • (interface caudothalamische groeve)
 • afgerond echogeen gebied
 • (echo-arm of echoloos ? resolutie)

22
 • Intracraniële bloeding
 • graad 1 subependymal
 • 2 doorbraak naar ipsilaterale
  zijventrikel
 • 3 acute ventrikeldilatatie
 • 4 uitbreiding intraparenchymateus
 • (? porencephale cyste)
 • op meerdere plaatsen bloedingen
 • (? subependymaal) ? Cave stollingsstoornissen!

23
Graad 1
Graad 1
24
Graad 2 ? 3
25
Graad 3 (afsluiting foramen van Monro)
26
Graad 4
Graad 4
27
resolutie retractie
28
Trombopenie !
29
 • Veneuze infarcering
 • subependymale bloeding
 • ? compressie vene ? veneus infarct
 • DD veneuze thrombose

30
 • Veneuze infarcering
 • focaal driehoekig echogeen gebied
 • met de punt gericht naar de bloedingslocus
 • (periventriculair)

31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
Prognose na intracraniële bloeding
34
Prognose na intracraniële bloeding
35
Casus prematuur 30 wk, asfyxie, IRDS,
Schedelecho 20 u postpartum
36
Posthemorrhagische ventrikeldilatatie
37
Hypotonie bij 40 wk postmenstr.
38
40 wk p.m.toegenomen nek extensor tonus en
immature Moro-reflex
39
Leeftijd 7 maanden
40
Leeftijd 7 maanden persisterende hypotonie
41
Leeftijd 18 maanden
42
Prematuur 28 wk 2e levensdagbleek, hypotensie,
convulsies, bomberende fontanel
43
Status bij 36 weken p.m.
 • toegenomen flexie linker arm
 • toegenomen extensie benen
 • spontane extensie
 • teen

44
Status bij 36 weken p.m.
 • te geringe extensie van hoofd
 • te geringe extensie benen

45
Status bij 18 maanden
46
Status bij leeftijd 3 jaar
47
Laesies aan de witte stof
 • Leukomalacie (letterlijk verweking van de witte
  stof)
 • Localisatie
 • periventriculaire
 • subcorticaal

48
Verschil optreden bloedingen en PVL
49
Laesies aan de witte stof
 • Oorzaak
 • hypoperfusie bij asfyxie, shock, hypocapnie
 • ontstekingsreactie cytokines
 • endotoxine E. Coli

50
Leukomalacie
 • Kliniek
 • asymptomatisch
 • hypotonie overgaand in hypertonie
 • Diagnostiek
 • echografie 7,5 MHz kop
 • vaak aanvankelijk echodensiteiten

51
 • Periventriculair leucomalacie (PVL)
 • predilectieplaats periventriculair in de
  regio van de occipitaalhoorn
 • echogeen gebied parallel aan het trigonum
 • stadium 1. homogeen echogeen
 • 2. cysteuze veranderingen
 • 3. verlittekening ? atrofie ?
  ventrikeldilatatie

52
flaring
53
?
PVL
Cysteuze leucomalacie
54
?
Cysteuze leucomalacie
55
Betekenis periventriculaire echodensiteiten
56
Prognose periventriculaire en subcorticale
leukomalacie
57
Samenvatting Intracraniële afwijkingen van de
prematuur
 • Hoge incidencie
 • Symptomatologie divers en moeilijk te herkennen
 • Schedelechografie speelt een centrale rol bij de
  diagnostiek

58
Perinatale asfyxie
 • Optredende hypoxaemie, hypercapnie en acidose als
  gevolg van acute onderbreking gaswisseling rond
  de partus
 • Verschillende definities
 • APGAR score na 5 minlt 5
 • Navelstreng pHlt 7,00
 • Incidencie 3-10 van alle geboortes

59
Oorzaken van perinatale asfyxie
 • maternale factoren shock, ernstig longlijden
 • placentaire factoren
 • navelstreng
 • foetaal wanverhouding hoofd-baringskanaal
 • ernstige infecties
 • ernstige congenitale afwijkingen

60
Pathofysiologie van intracraniële afwijkingen na
asfyxie
 • hypoperfusie gevolgd door hyperperfusie van
  hersenen
 • productie van zuurstof radicalen
 • beschadiging endotheel
 • L-glutaminezuur stimuleert de NMDA receptor

61
Pathofysiologie van intracraniële afwijkingen na
asfyxie
 • depolarisatie van hersencelmembraan
 • transport Na ionen cel in en K ionen de cel uit
 • passief watertransport celinwaart vorming van
  Hersenoedeem
 • onder invloed NMDA receptor influx Ca ionen
 • cascade leidend tot celdood

62
Kliniek van perinatale asfyxie Indeling volgens
Sarnat
 • Lichte encefalopathie hyperalertheid,
  prikkelbaarheid en versterkte Moro-reflex
 • Matige lethargie, verminderde spontane motoriek
  en convulsies
 • Ernstige coma afwezigheid spontane motoriek,
  extreme hypotonie en vegetatieve verschijnselen

63
Schedelechografische afwijkingen bij perinatale
asfyxie
 • hersenoedeem
 • hersenbloedingen

64
 • Asfyxie (à terme neonaat)
 • hersenoedeem
 • moeilijk herkenbare sulci
 • diffuus hyperechogene witte stof
 • (fuzzy brain)
 • bright thalami
 • slitlike ventricles
 • verminderde penetratie van het geluid
 • (frequentie omlaag)

65
 • Asfyxie (à terme neonaat)
 • vroegtijdig optreden van periventriculaire
 • bloedingen (plexus choroideus)
 • leucomalacie (subcorticaal,
 • periventriculair of mengvorm)

66
Witte asfyxie ? oedeem
Witte asfyxie ? oedeem
67
7.5 MHz
5.0 MHz
68
Meconiumaspiratie ? Asfyxie Status epilepticus ?
Vlak EEG
PVL
SCL
Fuzzy brain
69
Slitlike ventricles lt 24 uur
70
Perinatale asfyxie ? oedeem 7 maanden geen
medicatie en moeder is tevreden
71
Prognose van perinatale asfyxie
72
Prognose van perinatale asfyxie
73
Samenvatting perinatale asfyxie
 • Ondanks toename obstetrische kennis en
  behandelmogelijkheden nog hoge incidencie
 • Schedelechografie speelt belangrijke rol bij
  monitoring van intracraniële afwijkingen
 • Prognose is afhankelijk van de ernst van de
  asfyxie
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com