SELAMAT DATANG KE - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

SELAMAT DATANG KE

Description:

... PEMULAAN PEMBERIAN PENCEN Di Bayar Pada Tarikh Kuatkuasa Persaraan Pilihan TARIKH BAYARAN GANJARAN DAN GANTIAN CUTI REHAT ... Bercuti Belajar atau Berkursus ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:113
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 37
Provided by: Pens151
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SELAMAT DATANG KE


1
SELAMAT DATANG KE TAKLIMAT MENGENAI PEKELILING
PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN
OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58
TAHUN
2
PINDAAN UNDANG-UNDANG PENCEN DILULUSKAN OLEH
DEWAN RAKYAT PADA 29.5.2008
BERKUATKUASA 1 JULAI 2008
Umur Persaraan Wajib dipinda untuk anggota
sektor awam daripada 55 tahun / 56 tahun kepada
58 tahun
3
Undang-Undang Pencen Yang Berkaitan
1. Akta Pencen 1980 (Akta 227) 2. Akta Pencen
Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan
1980 (Akta 239)
4
Tertakluk Kepada
  1. Undang-Undang Pencen
  2. Perintah Am
  3. Peraturan Perkhidmatan
  4. Skim Perkhidmatan
  5. Pekeliling Perkhidmatan
  6. Surat Pekeliling Perkhidmatan
  7. Arahan-arahan lain

5
IMPLIKASI OPSYEN
Tempoh Perkhidmatan dimasukira bagi perkiraan
faedah persaraan, tertakluk kepada
peruntukan-peruntukan Akta 227 dan Akta 239 
6
PERSARAAN AWAL
1. Anggota boleh dikehendaki bersara awal atas
kehendak Kerajaan 
2. Anggota boleh memohon Untuk bersara
pilihan 
7
PEMULAAN PEMBERIAN PENCEN  
TARIKH BAYARAN GANJARAN DAN GANTIAN CUTI
REHAT(GCR) BAGI PERSARAAN PILIHAN 
Di Bayar Pada Tarikh Kuatkuasa Persaraan Pilihan
8
TARIKH BAYARAN PENCEN BULANAN BAGI PERSARAAN
PILIHAN 
Dilantik sebelum 12.4.1991 45
Tahun(Perempuan) 50 Tahun (Lelaki)
9
PEMULAAN PEMBERIAN PENCEN  
TARIKH BAYARAN PENCEN BAGI PERSARAAN PILIHAN 
Dilantik pada atau selepas 12.4.1991 Ikut Umur
Persaraan Wajib 55/56/58 Tahun
(Perempuan Lelaki)
10
PEMBERIAN FAEDAH PERSARAAN SETELAH MEMASUKI
PERTUBUHAN SEKSYEN 12A AKTA 227 -
Dilantik Sebelum 16 Mei 1986 45 Tahun
(Perempuan) 50 Tahun (Lelaki) ATAU 55/56/
58 Tahun Mengikut Umur Persaran Wajib
Yang Di Pilihnya
11
PEMBERIAN FAEDAH PERSARAAN SETELAH MEMASUKI
PERTUBUHAN SEKSYEN 12A AKTA 227 -
Dilantik Pada Atau Selepas 16 Mei 1986
55/56/58 Tahun (Lelaki/Perempuan)
12
PEMBERIAN FAEDAH PERSARAAN SETELAH MEMASUKI
PERTUBUHAN SEKSYEN 12A AKTA 227 - 
Dilantik Pada atau Selepas 1 Oktober 2001
56/58 Tahun
(Lelaki/Perempuan)
13
PEMBERIAN FAEDAH PERSARAAN SETELAH MEMASUKI
PERTUBUHAN SEKSYEN 13 AKTA 239 - 
Dilantik Sebelum 1 Oktober 2001
55/56/58 Tahun (Lelaki/Perempuan)
14
- PENGGANTUNGAN PENCEN -
Anggota yang dibersarakan atas alasan kepentingan
negara Dalam tempoh 5 tahun persaraannya
melibatkan diri dalam aktiviti bercanggah atas
tujuan asal persaraan.
15
PENGGANTUNGAN PENCEN - Seksyen 23 Akta 227
Anggota yang dibersarakan atas alasan kepentingan
negara Seksyen 11(a)(i) atau Seksyen 11
(b) (i) Akta 227
16
PENGGANTUNGAN PENCEN - Seksyen 26 Akta 239
Anggota yang dibersarakan atas alasan kepentingan
negara Seksyen 11(a) Akta 239 Bayaran Pencen
ikut pilihan persaraan wajib 55/56/58 tahun
17
PEMBERIAN KERTAS OPSYEN
Anggota Yang Layak Ditawarkan Opsyen 
18
PEMBERIAN KERTAS OPSYEN
Anggota Tetap hendaklah berada dalam perkhidmatan
pada 30 Jun 2008
19
Anggota tetap sedang berkhidmat yang mencapai
umur persaraan wajib 55/56 tahun pada atau
selepas 1 Julai 2008
20
Opsyen diberi kepada -
Anggota Tetap 1. Dalam Tempoh percubaan 2.
Pinjaman 3. Pertukaran Sementara
21
4. Bercuti Tanpa Gaji 5. Bercuti Belajar atau
Berkursus 6. Dalam Urusan Tatatertib Yang
Belum Berkeputusan Muktamad Anggota
itu Dibuang kerja
22
7. Memilih Skim Pencen atau Skim KWSP 8.
Berkhidmat di agensi Kerajaan
berasaskan Sistem Saraan berasingan
Selaras Seksyen 6B, 6C dan 6 D atau 6E,6F
dan 6G Akta 239
23
Tarikh Lahir
Catatan dalam Buku Rekod Perkhidmatan
24
Pindaan Tarikh Lahir Tertakluk kepada
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2002
25
Tanggung Jawab Ketua Jabatan
EDARKAN BORANG OPSYEN LAMPIRAN A
26
Tempoh Opsyen 
SERAH KEPADA KETUA JABATAN SEBELUM 1 JULAI 2008
27
Borang yang tidak diserahkan kepada ketua
Jabatan- disifatkan sebagai memilih untuk
bersara wajib apabila mencapai umur 55 tahun/56
tahun.
28
PENGUATKUASAAN OPSYEN-
Opsyen oleh anggota menjadi operatif pada 1
JULAI 2008 dan adalah muktamad.
29
Ketua Jabatan bertanggungjawab mencatatkan ke
dalam Rekod Perkhidmatan anggota maklumat seperti
berikut-
    Opsyen Di bawah Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 6 Tahun 2008    Telah memilih untuk
kekal bersara wajib apabila mencapai umur 55 /
56 tahun , dan tertakluk kepada Akta Pencen
1980 (Akta 227) dibaca bersama-sama Akta
Pencen(Pindaan) 2008 / Akta Pencen Pihak-Pihak
Berkuasa Berkanun danTempatan 1980 (Akta 239)
dibaca bersama Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa
Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2008, tertakluk
kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut
ATAU
30
    Opsyen Di bawah Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 6 Tahun 2008    Telah memilih untuk
bersara wajib apabila mencapai umur 58 tahun, dan
tertakluk kepada Akta Pencen 1980 (Akta 227)
dibaca bersama-sama Akta Pencen(Pindaan) 2008 /
Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan
Tempatan 1980 (Akta 239) dibaca bersama Akta
Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanundan Tempatan
(Pindaan) 2008, tertakluk kepada semua
peruntukan Akta Pindaantersebut
Tandatangan pihak yang mengesahkan, jawatannya
dan tarikh pengesahannya
Pastikan potong mana yang tidak berkenaan. Akta
227 ialah bagi pegawai Perkhidmatan Awam
Persekutuan atau Negeri Dan Akta 239 ialah bagi
pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan
31
MAKLUM BALAS KETUA JABATAN KEPADA BAHAGIAN PASCA
PERKHIDMATAN -
Maklum Balas Mengenai Lampiran B sebelum 1 Ogos
2008
32
PENANGGUHAN TINDAKAN BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN
-
SEMUA URUSAN PERSARAAN WAJIB 55/56 TAHUN
33
Tanggung jawab ketua Jabatan kepada BAHAGIAN
PASCA PERKHIDMATAN -
SALINAN BORANG OPSYEN LAMPIRAN A
1.
SALINAN MUKA SURAT TERAKHIR BUKU REKOD
PERKHIDMATAN ANGGOTA
2.
34
PEMAKAIAN PEKELILING 6 TAHUN 2008
Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Negeri
1.
Pekerja Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan
Tempatan.
2.
35
UNTUK KETERANGAN LANJUT, HUBUNGI - Timbalan
Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan (Operasi)
Puan Munirah binti Abdullah Bajanuddin Tel
03 8885 4005- H/P 013 3651515 JABATAN
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIABAHAGIAN PASCA
PERKHIDMATANARAS 2 - 5, BLOK C2, KOMPLEKS C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN62510
PUTRAJAYANo. Tel 03-8885 4906 /
03-88854000No. Fak 03-88892193 / 03 -
88892196Portal Bahagian Pasca Perkhidmatan Laman
Web http//www.jpapencen.gov.my
36
SEKIAN TERIMA KASIH
About PowerShow.com