INFOSESSIE CVO - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – INFOSESSIE CVO PowerPoint presentation | free to download - id: 6c3eae-NzM2OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

INFOSESSIE CVO

Description:

Title: Dia 1 Author: DPO0361 Last modified by: ackaerca Created Date: 3/6/2007 7:46:56 AM Document presentation format: Diavoorstelling Company: MVG – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 101
Provided by: DPO92
Category:
Tags: cvo | infosessie | sosp

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: INFOSESSIE CVO


1
INFOSESSIE CVO
 • Nieuwe regelgeving
 • m.i.v. 01.09.2010

2
Programma
 • Vooraf
 • Waarom nieuwe regelgeving?
 • Toelichting nieuwe regelgeving
 • Nieuwe indeling ambten
 • Bekwaamheidsbewijzen
 • Concordanties
 • Pauze
 • Vereenvoudiging salarisschalen
 • Nieuwe prestatieregeling
 • Nuttige ervaring
 • Voorbeelden
 • Vragen
 • Afsluiting

3
WAAROM NIEUWE REGELGEVING?
4
Waarom?
 • Decreet 15 juni 2007
 • Definitieve keuze modulaire organisatie
 • Impact op regelgeving personeel
 • Verdwijnen onderwijsvormen (ASO-TSO-BSO)
 • Verdwijnen graden (2de en 3de graad)
 • Verdwijnen vakken (AV, TV, PV)
 • Ankerpunten inzetbaarheid personeel

5
Waarom?
 • Gevolgen inzetbaarheid personeel?
 • Nieuwe ankerpunten nodig
 • Opleiding of module
 • Ankerpunt voor bekwaamheidsbewijs
 • In decreten rechtpositie als ankerpunt voor
  rechten en plichten

6
Waarom?
 • Belangrijk aandachtpunt!!
 • Lineair, voorlopig modulair of definitief
  modulair?
 • Secundair volwassenenonderwijs, hoger
  beroepsonderwijs of specifieke lerarenopleiding?

7
De ambten in een CVO
8
Ambten
 • !! Geldt voor
 • ALLE opleidingen
 • Lineair, voorlopig modulair én definitief
  modulair
 • VERSCHIL volgens niveau
 • Bepaalde benamingen enkel voor secundair
  volwassenenonderwijs of voor hoger
  beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding
 • Welke ambten?

9
Ambten
 • Secundair volwassenenonderwijs

Soort ambt ambt
wervingsambt Leraar SVWO
Administratief medewerker
Selectieambt Adjunct-directeur SVWO
Technisch adviseur
Bevorderingsambt Technisch adviseur-coördinator
Directeur
10
Ambten
 • Hoger beroepsonderwijs/Specifieke
  lerarenopleiding

Soort ambt ambt
wervingsambt Lector
Administratief medewerker
Selectieambt Adjunct-directeur HBO/SLO
Technisch adviseur
Bevorderingsambt Technisch adviseur-coördinator
Directeur
11
Ambten
 • Ambtshalve concordantie
 • Op 01.09.2010 van rechtswege
 • Behoud verworven rechten en plichten

12
Ambten
 • Welke ambten?

Tot 31.08.2010 Vanaf 01.09.2010
Leraar secundair onderwijs voor sociale promotie (SOSP) Leraar secundair volwassenenonderwijs(SVWO)
Adjunct-directeur secundair onderwijs voor sociale promotie (SOSP) Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs(SVWO)
Leraar hoger onderwijs voor sociale promotie (HOSP) Lector
Adjunct-directeur hoger onderwijs voor sociale promotie (HOSP) Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding (HBO/SLO)
13
Ambten
 • Gevolg van deze concordantie?
 • Tijdelijke personeelsleden
 • Vastbenoemd personeelslid
 • Personeelslid TBSOB

14
Ambten
 • Tijdelijke personeelsleden
 • Dienstanciënniteit in ambt leraar SOSP in ambt
  leraar SVWO
 • Dienstanciënniteit in ambt leraar HOSP in ambt
  lector
 • TADD in ambt leraar SOSP in ambt leraar SVWO
 • TADD in ambt leraar HOSP in ambt lector

15
Ambten
 • Voorbeeld
 • Personeelslid tijdelijk aangesteld in schooljaar
  2008-2009 en in 2009-2010 in opdracht leraar SOSP
 • Op 01.09.2010 wordt leraar SOSP geconcordeerd
  naar leraar SVWO.
 • Diensten gepresteerd als leraar SOSP worden vanaf
  dat ogenblik erkend als diensten gepresteerd in
  leraar SVWO

16
Ambten
 • Voorbeeld
 • Personeelslid is op 01.09.2008 TADD aangesteld in
  opdracht leraar HOSP.
 • Op 01.09.2010 wordt leraar HOSP geconcordeerd
  naar lector.
 • Personeelslid behoudt vanaf 01.09.2010 recht op
  TADD in opdracht ambt lector.

17
Ambten
 • Vastbenoemde personeelsleden
 • vastbenoemd in ambt leraar SOSP in ambt leraar
  SVWO
 • vastbenoemd in ambt leraar HOSP in ambt lector
 • vastbenoemd in ambt adjunct-directeur SOSP in
  ambt adjunct-directeur SVWO
 • Vastbenoemd in ambt adjunct-directeur HOSP in
  ambt adjunct-directeur HBO/SLO

18
Ambten
 • Voorbeeld
 • Personeelslid is sinds 1 september 2006
  vastbenoemd adjunct-directeur SOSP
 • Op 1 september 2010 wordt adjunct-directeur SOSP
  geconcordeerd naar adjunct-directeur SVWO
 • Het personeelslid blijft vastbenoemd
  adjunct-directeur SVWO

19
Ambten
 • Personeelsleden TBS/OB
 • TBS/OB in ambt leraar SOSP in ambt leraar SVWO
 • TBS/OB in ambt leraar HOSP in ambt lector
 • TBS/OB in ambt adjunct-directeur SOSP in ambt
  adjunct-directeur SVWO
 • TBS/OB in ambt adjunct-directeur HOSP in ambt
  adjunct-directeur HBO/SLO

20
Ambten
 • OPGELET
 • Bij leraar die TBS/OB is op 31.08.2010 nagaan of
  wijzigingen bekwaamheidsbewijzen geen impact
  heeft op zijn inzetbaarheid vanaf 01.09.2010
 • Bestendigheid van reaffectatie en
  wedertewerkstelling!

21
Ambten
 • Voorbeeld
 • Personeelslid is op 01.09.2009 TBS/OB voor 8/20
  leraar SOSP.
 • Op 01.09.2010 wordt ambt leraar SOSP
  geconcordeerd naar ambt leraar SVWO.
 • Personeelslid behoudt vaste benoeming in ambt
  leraar SVWO en blijft voor 8/20 TBS/OB

22
Ambten
 • Voorbeeld
 • Personeelslid is TBS/OB in ambt leraar SOSP en op
  01.09.2009 gereaffecteerd in vak Y.
 • Op 01.09.2010 wordt ambt leraar SOSP
  geconcordeerd naar ambt leraar SVWO.
 • Personeelslid behoudt vaste benoeming in ambt
  leraar SVWO en blijft TBS/OB.
 • Op 01.09.2010 blijft reaffectatie verder lopen
  (bestendigheid) in vak Y.

23
Bekwaamheidsbewijzen
24
Bekwaamheidsbewijzen
 • Behoud van algemene principes
 • Bekwaamheidsbewijs basisdiploma (BPB) (NE)
 • Aanvaarde basisdiplomas
 • Aanvaarde bewijzen van pedagogische bekwaamheid
 • Studiebewijzen afgeleverd door erkende
  instellingen

25
Bekwaamheidsbewijzen
 • Buitenlandse diplomas
 • Conformiteitsattesten
 • Gelijkwaardig verklaarde buitenlandse diplomas
 • Enkel voor de taalopleidingen niveaubepalingen
 • Indeling in VE-VO-AND
 • Aanstelling met AND alleen bij geen VE of VO

26
Bekwaamheidsbewijzen secundair
volwassenenonderwijs
 • Nieuw stelsel enkel voor definitief modulaire
  opleidingen
 • Overzicht zie website Curriculum
 • Lineaire of voorlopig modulaire opleidingen zie
  BBSO of bijlage 1 van de omzendbrief VWO/2007/04
  (cvo) - uitdovend

27
Bekwaamheidsbewijzen secundair
volwassenenonderwijs
 • Modulair stelsel geen vakken, onderwijsvormen,
  graden
 • Bekwaamheidsbewijzen koppelen aan opleiding of
  module
 • Bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau
  modules met gelijkaardige inhoud alle modules
  zelfde bekwaamheidsbewijzen
 • Voorbeelden begeleider in de kinderopvang,
  Engels RG2, hotelonthaal, informatica
  toepassingssoftware, kapper, koken,
  netwerktechnicus, webserver-beheerder

28
Bekwaamheidsbewijzen secundair
volwassenenonderwijs
 • Bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau modules
  met te diverse inhoud een of meerdere modules
  hebben verschillende bekwaamheidsbewijzen
 • Voorbeelden airco-technieker, binnenschrijnwerker
  , draaier frezer, grootkeukenkok, informatica
  programmeren, mecanicien bedrijfs- en
  vrachtwagens, moderne talen wiskunde,
  offsetdrukker rotatie, traiteur - banketaannemer

29
Bekwaamheidsbewijzen secundair
volwassenenonderwijs
 • Module heeft overal dezelfde bekwaamheidsbewijzen,
  los van opleiding
 • Parallellie tussen VEs en VOs
 • Bij VEs enkel masters ?bij VOs enkel masters
 • Bij VEs enkel diplomas hoger onderwijs ?bij
  VOs enkel diplomas hoger onderwijs
 • Bij VEs diplomas hoger onderwijs en niveau
  secundair onderwijs ?bij VOs diplomas hoger
  onderwijs, niveau secundair onderwijs,
  LSTO/LSBO/9 jaar NE
 • VE en VO altijd BPB

30
Bekwaamheidsbewijzen secundair
volwassenenonderwijs
 • Overgangsmaatregelen OM/VE en OM/VO
 • Studiegebieden talen en NT2
 • Beperking OM/VE en OM/VO voor 2e graad tot RG1 en
  RG2
 • Studiegebied algemene vorming
 • Beperking OM/VE en OM/VO voor 2e graad tot
  opleidingen economie, humane wetenschappen ASO2,
  wetenschappen, algemene vorming TSO2, opfris 2e
  graad ASO en opfris 2e graad TSO.
 • Overgangsmaatregelen salarisschaal

31
Bekwaamheidsbewijzen HBO/SLO
 • Geldt voor alle opleidingen (lineair, voorlopig
  modulair, definitief modulair)
 • Ambt van lector
 • VO bekwaamheidsbewijzen
 • Ten minste master ( BPB)
 • Ten minste PBA ( BPB)

32
Bekwaamheidsbewijzen HBO/SLO
 • AND bekwaamheidsbewijzen
 • Alle andere bekwaamheidsbewijzen die als
  basisdiploma opgenomen zijn ?bv. diploma
  secundair onderwijs, kandidaatsdiplomas, diploma
  verpleegkunde, studiebewijzen niveau 3e graad,
 • Afwijkingen niet meer nodig
 • Overgangsmaatregel salarisschaal

33
Bekwaamheidsbewijzen online
 • Nieuwe online applicatie voor de definitief
  modulaire opleidingen
 • http//www.ond.vlaanderen.be/ bekwaamheidsbewijzen
  /

34
(No Transcript)
35
(No Transcript)
36
(No Transcript)
37
(No Transcript)
38
(No Transcript)
39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
(No Transcript)
42
(No Transcript)
43
(No Transcript)
44
(No Transcript)
45
(No Transcript)
46
(No Transcript)
47
(No Transcript)
48
(No Transcript)
49
(No Transcript)
50
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • Ambtshalve en individueel

51
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • Enkel voor definitief modulaire opleidingen
 • Regelt de overdracht van rechten en plichten van
  een vak naar een opleiding of module
 • Gevolgen
 • Kandidaatstellingen voor een tijdelijke
  aanstelling, tijdelijke aanstelling van
  doorlopende duur, vaste benoeming of mutatie voor
  een vak gelden voor de opleiding of module

52
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • Gepresteerde diensten in een vak gelden als
  gepresteerde diensten in de opleiding of module
 • (Recht op) TADD voor een vak geldt voor de
  opleiding of module
 • Vaste benoeming voor een vak geldt voor de
  opleiding of module
 • TBSOB/REA/WTW voor een vak geldt voor de
  opleiding of module
 • Erkende nuttige ervaring voor een vak geldt als
  erkende nuttige ervaring voor een opleiding of
  module

53
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • 2 soorten concordantie
 • Ambtshalve concordantie administratie stelt
  centraal vast
 • Individuele concordantie centrum en
  personeelslid stellen lokaal individueel vast
 • Toewijzing aan juiste lijst op basis van vereiste
  bekwaamheidsbewijzen gebeurd
 • Lijsten voorzien met mogelijke ambtshalve
  concordanties en individuele concordanties

54
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • Voorbeeld AV Spaans
 • ambtshalve concordantie naar modules nihil
 • ambtshalve concordantie naar opleidingen
 • Spaans professioneel bedrijfsgericht R2 R3
 • Spaans professioneel gids/reisleider R3
 • Spaans professioneel juridisch R3 R4
 • Spaans R1 R2 R3 R4
 • individuele concordantie naar modules
 • MTAL3 Moderne talen 1/2/3/4
 • individuele concordantie naar opleidingen nihil

55
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • Voorbeeld PV koeltechniek
 • ambtshalve concordantie naar modules
 • Airco en warmtepompen
 • Klimatisatie-installaties
 • Koelinstallaties A en B
 • Plaatsen klimatisatie-installaties
 • Plaatsen koelinstallaties

56
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • Voorbeeld PV koeltechniek
 • ambtshalve concordantie naar opleidingen nihil
 • individuele concordantie naar modules
 • Basis dakbedekking
 • Gassmeltbuislassen A en B
 • Mobiele elektrische installaties
 • Plaatwerk industriële isolatie
 • Water- en afvoerleidingen
 • nog 32 andere modules
 • individuele concordantie naar opleidingen nihil

57
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • Voorbeeld TV informaticatoepassingen
 • ambtshalve concordantie naar modules
 • ICT
 • ambtshalve concordantie naar opleidingen
 • Informatica toepassingssoftware (verkort)
 • individuele concordantie naar modules nihil
 • individuele concordantie naar opleidingen
 • Informatica - computer- en besturingssystemen en
  netwerken
 • Informatica - programmeren

58
Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
wat doen?
 • Bij ambtshalve concordantie niets
 • Bij individuele concordantie
 • Op 1 september 2010
 • Na 1 september 2010

59
Individuele concordantie op 01/09/2010
 • Op 1 september 2010
 • Voor definitief modulaire opleidingen waarvoor u
  onderwijsbevoegdheid had vóór 1 september 2010
 • Voor opleidingen waarvoor u op 1 september 2010
  de omvorming maakt van voorlopig naar definitief
  modulair

60
Individuele concordantie op 01/09/2010
 • Overleggen met personeelslid
 • Beslissing geen individuele concordantie geen
  verdere acties nodig
 • Beslissing wél individuele concordantie
  formulier invullen en naar afdeling
  volwassenenonderwijs opsturen
 • Voor 15 september 2010

61
Individuele concordantie op 01/09/2010 beroep
 • Personeelslid kan gemotiveerd bezwaarschrift
  indienen bij Commissie Bezwaarschriften
 • a) Als geen overeenkomst tussen centrumbestuur en
  personeelslid
 • b) Als centrumbestuur nalaat om beslissing te
  nemen
 • Personeelslid dient eigen voorstel tot
  concordantie of niet concordantie in
 • Uiterlijk 10 kalenderdagen nadat beslissing werd
  meegedeeld in geval a)
 • Voor 5 oktober 2010 in geval b)

62
Individuele concordantie op 01/09/2010 beroep
 • Commissie Bezwaarschriften
 • Administrateur-generaal van het agentschap AHOVOS
  of afgevaardigde bevoegde inspecteur

63
Individuele concordantie op 01/09/2010 wie?
 • A) aangesteld zijn in het ambt van leraar
  secundair volwassenenonderwijs in een definitief
  modulaire opleiding
 • B) in het ambt van leraar secundair onderwijs
  voor sociale promotie
 • Ten laatste op 31/08/10 vastbenoemd
 • Tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest
  zijn met een opdracht in het secundair
  volwassenenonderwijs tijdens de schooljaren
  2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010

64
Individuele concordantie na 01/09/2010
 • Na 1 september 2010
 • Opleidingen waarvoor al een profiel ontwikkeld is
  tegen 01/09/2010, maar die u pas later start
 • Opleidingen waarvoor pas na 01/09/2010 een
  profiel ontwikkeld wordt
 • Scharnierdatum datum waarop centrum overstapt
  naar modulaire opleiding
 • Zelfde principes

65
Individuele concordantie na 01/09/2010
 • Belangrijke data
 • Insturen concordantieformulier ten laatste 15
  kalenderdagen na scharnierdatum
 • Indienen bezwaarschrift
 • Uiterlijk 10 kalenderdagen nadat beslissing werd
  meegedeeld in geval van geen overeenkomst
 • Uiterlijk 35 kalenderdagen na scharnierdatum
  indien centrumbestuur nagelaten heeft om
  beslissing te nemen

66
Individuele concordantie na 01/09/2010 wie?
 • A) aangesteld zijn in het ambt van leraar
  secundair volwassenenonderwijs in een definitief
  modulaire opleiding
 • B) in het ambt van leraar secundair
  volwassenenonderwijs
 • Ten laatste op vooravond scharnierdatum
  vastbenoemd
 • Tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest
  zijn met een opdracht in het secundair
  volwassenenonderwijs tijdens periode voorafgaand
  aan scharnierdatum die maximaal drie schooljaren
  teruggaat

67
Vereenvoudiging salarisschalen
68
Vereenvoudiging salarisschalen secundair
volwassenenonderwijs
 • Voor alle opleidingen (definitief modulair,
  voorlopig modulair, lineair)
 • Link met wegvallen graden en onderwijsvormen
 • Salarisschaal bepaald door VE VO AND en
  diplomaniveau

69
Vereenvoudiging salarisschalen secundair
volwassenenonderwijs
 • Globaal overzicht bij VE en VO
 • Licentiaat/master BPB 501
 • Technisch ingenieur/HKO 2e graad BPB 347
 • PBA/HOKT BPB en regenten 302
 • HSO BPB 3 jaar NE/ LSBO of LSTO BPB 6
  jaar NE/ 9 jaar NE BPB 301

70
Vereenvoudiging salarisschalen secundair
volwassenenonderwijs
 • Globaal overzicht bij AND
 • Licentiaat/master 250
 • PBA/HOKT 301
 • Voor de talen niveaubepalingen 301
 • HSO/LSBO/LSTO/3 jaar NE 384

71
Vereenvoudiging salarisschalen HBO/SLO
 • Globaal overzicht bij VO en ANDERE
 • Ten minste master ( BPB) 502
 • Ten minste PBA ( BPB) 316
 • Alle andere bekwaamheidsbewijzen 311

72
Nieuwe prestatieregeling
73
Nieuwe prestatieregeling
 • Waarom?
 • Geldt voor
 • Alle opleidingen
 • Alle niveaus

74
Nieuwe prestatieregeling
 • Leraar secundair volwassenenonderwijs
 • Nieuwe prestatienoemer volgens studiegebied van
  20 tot 25 (lijst in bijlage)
 • Komt in de plaats van 20 voor AV en TV en 25 voor
  PV

75
Nieuwe prestatieregeling
 • Gevolg
 • Omzetten opdracht van oude prestatienoemer naar
  nieuwe prestatienoemer
 • Waarom?
 • Garantie volume vaste benoeming
 • Via ponderatietabel
 • Ook in bijlage bij deze presentatie

76
(No Transcript)
77
Nieuwe prestatieregeling
 • Voorbeeld
 • Een vastbenoemd leraar SOSP heeft op 31-08-2010
  een opdracht van 9/20 en 12/25
 • Vanaf 01.09.2010 wordt dit een opdracht als
  leraar SVWO met prestatienoemer 23
 • Stap 1 pondereren van beide oude opdrachten
 • 9/20 4500 en 12/25 4800, samen 9300
 • Stap 2 in tabel bij noemer 23 het getal zoeken
  dat zo dicht mogelijk bij 9300 ligt (naar boven
  afronden)
 • 9565 22/23 nieuw volume opdracht

78
Nieuwe prestatieregeling
 • Lector in HBO/SLO
 • Nieuwe prestatienoemer 20
 • Komt in de plaats van 20 voor AV en TV en 25
  voor PV

79
Nieuwe prestatieregeling
 • Gevolg
 • Omzetten opdracht van oude prestatienoemer naar
  nieuwe prestatienoemer
 • Waarom?
 • Garantie volume vaste benoeming
 • Via ponderatietabel
 • Ook in bijlage bij deze presentatie

80
Nieuwe prestatieregeling
 • Voorbeeld
 • Een vastbenoemd leraar HOSP heeft op 31-08-2010
  een opdracht van 6/20 en 8/25
 • Vanaf 01.09.2010 wordt dit een opdracht als
  lector met prestatienoemer 20
 • Stap 1 pondereren van beide oude opdrachten
 • 6/20 3000 en 8/25 3200, samen 6200
 • Stap 2 in tabel bij noemer 20 het getal zoeken
  dat zo dicht mogelijk bij 6200 ligt (naar boven
  afronden)
 • 6500 13/20 nieuw volume opdracht

81
Nieuwe prestatieregeling
 • Nieuwe prestatienoemer voor het bestuurspersoneel
 • Adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator
  en technisch adviseur
 • 36 klokuren op weekbasis
 • Directeur!
 • Prestatiestelsel blijft bevoegdheid van
  centrumbestuur

82
Nieuwe prestatieregeling
 • Gevolg
 • Omzetten opdracht van oude prestatienoemer naar
  nieuwe prestatienoemer
 • Waarom?
 • Garantie volume vaste benoeming
 • Via ponderatietabel
 • Van 10 naar 36
 • Van 20 naar 36
 • Ook in bijlage bij deze presentatie

83
Nieuwe prestatieregeling
 • Geen wijziging voor het ondersteunend personeel
 • Prestatienoemer voor administratief medewerker
  blijft 32 klokuren op weekbasis

84
Nieuwe prestatieregeling
 • Vaststellen van het recht op salaris
 • Nieuwe prestatienoemers als basis
 • Bestuurspersoneel 36
 • Directeur 20!!
 • Ondersteunend personeel 32

85
Nieuwe prestatieregeling
 • Leraar SVWO en lector
 • Salaris wordt vastgesteld volgens formule T/N
 • N prestatienoemer volgens studiegebied
 • Invulling T hangt af van duur van de aanstelling

86
Nieuwe prestatieregeling
 • Leraar SVWO of lector aangesteld voor volledig
  schooljaar
 • Voor vaststelling salaris vastbenoemd
  personeelslid
 • Salaris via formule T/N per module
 • T aantal lestijden module/40
 • N prestatienoemer volgens het studiegebied

87
Nieuwe prestatieregeling
 • Voorbeeld
 • Personeelslid is op 01-09-2010 vastbenoemd leraar
  SVWO en belast met de modules TSO3-B
  Aardrijkskunde 1, 2 en 3 in de opleiding Algemene
  Vorming TSO 3
 • Zijn opdracht bedraagt 120 lestijden
 • Welke opdracht geeft recht op salaris?
 • T 120 lestijden/40
 • N 20
 • Opdracht salaris 3/20

88
Nieuwe prestatieregeling
 • Leraar SVWO of lector aangesteld voor deel van
  een schooljaar
 • Voor vaststelling salaris tijdelijk personeelslid
 • Salaris volgens formule T/N per module
 • T (X/40) (300/Y) (U/V)
 • X aantal lestijden van de module volgens
  opleidingsprofiel
 • Y aantal dagen van aanstelling personeelslid
 • U aantal geplande lestijden van de module
 • V aantal effectief gerealiseerde lestijden van
  de module

89
Nieuwe prestatieregeling
 • Voorbeeld
 • Een personeelslid heeft een aanstelling in de
  module Vantage 1 Duits van 01-09-2010 tot en met
  31-10-2010
 • De module bestaat uit 60 te organiseren lestijden
  X
 • Het personeelslid is 60 dagen aangesteld Y
 • Er worden 55 lestijden gepland in de module U
 • Het personeelslid presteert effectief 55
  lestijden V
 • Welke opdracht geeft recht op salaris?
 • T (60/40) (300/60) (55/55) 7,5
 • N 20
 • Opdracht salaris 7,5/20

90
Nuttige ervaring
91
Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
 • Geldt enkel voor definitief modulaire opleidingen
 • Lineair of voorlopig modulair via vakken
 • Geldt enkel voor nieuwe aanvragen
 • Oude dossiers geregeld via concordantie
 • Zowel als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs
  als bij de geldelijke anciënniteit

92
Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
wie
 • Als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs
 • Leraar secundair volwassenenonderwijs
 • Technisch adviseur
 • Technisch adviseur-coördinator
 • Voor de geldelijke anciënniteit
 • Bijkomend de (adjunct)directeur als in hun
  centrum toegelaten modules aangeboden worden

93
Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
 • Opsomming van toegelaten modules
 • Toegelaten modules de vroegere TV en PV ? nog
  geen nuttige ervaring mogelijk voor bv.
  talen/vroegere AV
 • Nuttige ervaring wordt aan module gekoppeld

94
Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
 • Opgelet opleidingen waar bekwaamheidsbewijzen op
  opleidingsniveau liggen bij aanstelling nuttige
  ervaring vereist voor alle modules van de
  opleiding moet nuttige ervaring erkend zijn!
 • Voorbeeld 1 opleiding kappersmedewerker
 • HSTO haartooi BPB 3 jaar NE erkende
  nuttige ervaring voor
 • Basis haarzorg 1/2
 • Basissnitten 1/2
 • Initiatie permanenten
 • Initiatie kleuringen
 • ?persoon kan aangesteld worden

95
Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
 • Voorbeeld 2 opleiding ijzervlechter
 • HSBS bouw BPB 3 jaar nuttige ervaring
  erkende nuttige ervaring voor
 • Basis betonconstructies
 • Betonconstructies
 • Geen 3 jaar erkende nuttige ervaring voor module
  IJzervlechtwerk
 • ?persoon kan niet aangesteld worden

96
Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
 • 7 uitzonderingen
 • Bakkersgast
 • Broodbakker
 • Grootkeukenmedewerker
 • Kelner
 • Meubelmaker
 • Slagersgast
 • Spekslager
 • Alle modules zelfde bekwaamheidsbewijzen, maar
  verschillende soorten nuttige ervaring

97
Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
 • Voorbeeld 3 bakkersgast
 • HSTO brood en banket BPB 3 jaar NE erkende
  nuttige ervaring voor alle modules behalve voor
  Bake-off en Industriële productietechnieken
 • ?persoon kan toch aangesteld worden
 • 7 opleidingen zullen behandeld worden als lagen
  de bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau

98
Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
 • Aanvragen van de nuttige ervaring kan per cluster
  van inhoudelijk verwante modules
 • 7 opleidingen hebben modules verspreid over meer
  dan 1 cluster

99
Nuttige ervaring HBO/(SLO)
 • Geldt voor alle opleidingen (lineair, voorlopig
  en definitief modulair)
 • Geldt enkel voor nieuwe aanvragen
 • Oude dossiers geregeld via ambtshalve
  concordantie
 • Enkel voor de geldelijke anciënniteit

100
Nuttige ervaring HBO/(SLO) wie
 • Ambten
 • Lector
 • Technisch adviseur
 • Technisch adviseur-coördinator
 • (Adjunct-)directeur met opleidingen uit HBO
 • Vanaf 1 september 2010 enkel nog in HBO
 • Niet meer in SLO!!
 • ?geen technische opleiding
About PowerShow.com