Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 6ac6fb-OWJmMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: ing. V clav Z potock Last modified by: Neurologie Praha Created Date: 11/17/2000 2:47:37 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: ingV69
Learn more at: http://www.aktivnizivot.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Roztroušená skleróza Co to je a Jak dojdeme k
diagnóze Eva Havrdová Neurologická klinika 1.LF
UK Praha
2
 • RS autoimunitní onemocnení
 • ? onemocnení je zprostredkované autoagresivními
 • bílými krvinkami, které rozpoznávají vlastní
  obaly
 • nervových vláken jako neprítele a útocí na ne
 • ? co je podnetem k tomu, aby tento útok zahájily,
 • není jasné
 • tyto bunky se množí a vstupují do cílového
  orgánu
 • mozku a míchy (CNS)
 • ? tam vytvárejí ložiska zánetu, v nichž dochází
  k
 • ? rozpadu myelinu (obalu nervových vláken)
 • ? k nicení nervových vláken

3
Ložiska zánetu
4
Nervové bunky (neurony) a jejich výbežky (nervová
vlákna axony)
myelin
5
Ztráta myelinu
Zpretrhaná nervová vlákna
6
 • zánet je trvale prítomen v CNS, pouze jeho
 • intenzita kolísá
 • ? klinicky umíme zhodnotit jen špicku ledovce
 • (ložisek se tvorí 3-10x více)
 • v CNS se u RS odehrávají dva deje
 • zánet (ten umíme ovlivnit)
 • degenerace nervových vláken (zcásti souvisí se
  zánetem, zcásti má nejasné mechanismy, které
  ovlivnit neumíme)

7
RS
zánet
neurodegenerace
progrese
ataky a remise
8
? nervové vlákno je nositelem funkce, pri jeho
znicení zmizí jeho funkce ? naštestí máme asi 40
rezerv v CNS ? proto se na zacátku RS zdá, že se
skoro nic nedeje ? to casto mate pacienta i lékare
9
Stadia RS a co se v nich deje
10
? drívejší predstava nejdrív ztráta myelinu, v
progresivním stadiu i ztráta nervových vláken ?
nynejší predstava ztráta nervových vláken je
casnou událostí, do urcité míry je závislá na
zánetu a je prícinou trvalého neurologického
deficitu (invalidity) ? naprostá zmena
terapeutického prístupu lécit je nutno vcas a
agresivne
11
RS jak vzniká??? ? Genetika (indoevropská rasa,
Vikingové, Skandinávie), prevalence, incidence ?
Vlivy vnejšího prostredí zemepisná šírka,
slunecní zárení, stres, infekce (nejen EB virus),
hormonální zmeny, kourení
12
Diagnostika -léze rozeseté v case a
prostoru ? klinický obraz poruchy zraku,
citlivosti, hybnosti, sveracových funkcí,
rovnováhy a koordinace, kognitivních funkcí,
únava, deprese ? pomocné vyšetrovací
metody MRI mozkomíšní mok evokované
potenciály Vcas a racionálne zvolené vyšetrovací
metody umožnují vcasné stanovení diagnózy.
13
MRI
14
MRI 21 letého muže pri prvních projevech RS -
závrate, brnení
15
MRI 44 leté ženy s 9 let probíhající progresivní
RS
16
Lumbální punkce Nejde o odber míchy !!!
17
Vyšetrení mozkomíšního moku nález
oligoklonálních proužku
Plasmatická bunka vytvárející protilátky
18
Zrakové evokované potenciály Visual evoked
potentials (VEP)
19
Diagnostická kriteria Podle McDonalda (2001),
verze podle Polmana (2005) ? CIS klinicky
izolovaný syndrom ? Klinicky jistá RS ? Prukaz
diseminace (roztroušenosti) v case a prostoru
(CNS)
20
Záver Sdelení diagnózy roztroušené sklerózy již
není sdelení osudu ? Coping a ochota delat neco
sám pro sebe ? Lécba
Dop. lit. Viktor Frankel Vule ke smyslu
21
I když je život vzhuru nohama, nevzdávejte nadeji
Dekuji za pozornost
About PowerShow.com